18 marca 2009 w Warszawie odbyło się XIX Forum Bankowości Elektronicznej. W bieżącej edycji, której tematem przewodnim była „Elektroniczna Komunikacja Banków z Klientem”, wzięło udział blisko 100 osób reprezentujących banki, dostawców IT oraz pracowników uczelni.

Comarch, lider na polskim rynku dostawców bankowości internetowej, reprezentowany był przez Sławomira Szarkowicza, Tomasza Śnieżyńskiego, Dariusza Ossowskiego, Przemysława Drzymałę oraz Krzysztofa Szamruchiewicza. Wśród zaproszonych gości znaleźli się także przedstawiciele między innymi: Związku Banków Polskich, Banku BPH, grupy BZ WBK, IBM i Szkoły Głównej Handlowej.

Prelegenci Comarchu, Sławomir Szarkowicz oraz Tomasz Śnieżyński, przedstawili prezentację pt. „Nowe wyzwania bankowości elektronicznej”, w której podsumowali najważniejsze fakty z historii rozwoju bankowości elektronicznej w Polsce oraz omówili najnowsze rozwiązania i trendy w tym dynamicznie rozwijającym się obszarze kontaktu banku z klientem. Sławomir Szarkowicz skupił się w swojej część prezentacji na rozwiązaniach mobilnych, obsłudze wierzytelności, elektronicznych fakturach oraz nowej usłudze „finansów domowych”. Tomasz Śnieżyński poruszył natomiast kwestie związane z bezpieczeństwem oraz rolą dostawcy rozwiązań teleinformatycznych w tym zakresie.

Wystąpienie naszych prelegentów spotkało się z dużym zainteresowaniem uczestników konferencji. Ożywione zakulisowe dyskusje koncentrowały się na najistotniejszym z punktu widzenia klienta trendzie nowoczesnej bankowości elektronicznej – rozwiązaniach mobilnych. Comarch posiada zaawansowany system tego typu. Użytkownicy jego ostatniej wersji, wdrożonej w Alior Bank, mogą korzystać z pełni możliwości tego rozwiązania. Atrakcyjność i innowacyjność naszego systemu w tym zakresie potwierdza prestiżowe wyróżnienie przyznawane przez Gazetę Bankową w konkursie na „Najlepszy projekt informatyczny w instytucjach finansowych – 2008”. W tym roku w kategorii bankowość elektroniczna i e-finanse trafiło ono właśnie do Alior Banku w uznaniu dla systemu bankowości elektronicznej Alior Bank Internet Banking.

Z naszej perspektywy konferencję należy uznać za niezwykle udaną. Podobnego zdania są także organizatorzy – Centrum Promocji Informatyki, którzy już zapowiedzieli kontynuację tematyki bieżącego forum w ramach kolejnej jego edycji. Comarch otrzymał już na nie zaproszenie. Jeżeli chcieliby Państwo zapoznać się z naszymi systemami podczas prezentacji przedstawionej przez naszych prelegentów, serdecznie zapraszamy!

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Powiedz nam o potrzebach Twojej firmy. Znajdziemy idealne rozwiązanie.