Moduł zarządzania procesem (Comarch Business Process Management) jest integralną częścią systemu CCPM (Comarch Credit Process Management), służącą do zarządzania przepływem zadań w tym systemie.

CBPM jest rozwiązaniem umożliwiającym kompletną automatyzację procesów biznesowych składających się z wielu etapów, przebiegających według ściśle określonych procedur i wykonywanych wielokrotnie (np. proces sprzedażowy, weryfikacja dokumentów, regulacja płatności, przyjmowanie zleceń wypłaty, czy zatrudnianie nowych pracowników).

Użytkownik za pomocą graficznego narzędzia (Process Designer - Wizard) może dowolnie zdefiniować przepływ zadań w danym procesie, określić zakres działań dla każdego etapu/kroku, poprzez konfigurację usług dołączyć system wspomagający wykonanie danej pracy oraz przydzielić zadania konkretnym osobom i kontrolować ich wykonywanie.

Moduł współpracuje z  dostępnymi na rynku silnikami workflow takimi jak jBPM, FileNet, inne.

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Powiedz nam o potrzebach Twojej firmy. Znajdziemy idealne rozwiązanie.