System przeciwdziałania praniu pieniędzy

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Comarch Anti-Money Laundering to oprogramowanie do wykrywania nadużyć finansowych przeznaczone dla instytucji finansowych – zobowiązanych do monitorowania, badania i zgłaszania władzom transakcji o podejrzanym lub nietypowym charakterze.

Comarch Anti-Money Laundering optymalizuje procesy przeciwdziałania praniu pieniędzy poprzez znaczne zwiększenie skuteczności najczęściej stosowanych – i nieefektywnych – rozwiązań opartych na regułach. Charakterystyczne są dla nich wysokie poziomy wskaźników fałszywie dodatnich (false positives) i pomijanie złożonych współzależności pomiędzy działaniami prowadzonymi w celach przestępczych.

Oto najważniejsze wyniki i obserwacje, jakie odnotowaliśmy przy współpracy z bankami:

Moduły

Wykrywanie anomalii (unsupervised learning)

Comarch Anti-Money Laundering jest w stanie nauczyć się wykrywać anomalie, które często są pomijane przez ludzi.

Klasyfikacja ryzyka (supervised learning)

System może wyciągać wnioski z przypadków historycznych, dzięki czemu klasyfikuje i ocenia daną transakcję według prawdopodobieństwa, że będzie ona faktyczną próbą prania pieniędzy. Przypadki, których ocena utrzymuje się poniżej określonej wartości, są automatycznie zamykane lub hibernowane.

Analizy i raporty

Moduł przedstawia analitykom, a także menedżerom ryzyka czy menedżerom wymogów regulacyjnych, wizualizację ogólnych statystyk, wykrytych anomalii, czy podejrzanych przypadków, co jasno i zrozumiale mówi o aktualnym statusie zadań.

Comarch Anti-Money Laundering

Korzyści biznesowe

Mniej fałszywych alarmów, lepszy ogląd sytuacji

Fakty połączone szybciej i lepiej niż połączyłby je człowiek

Redukcja kosztów

Większa wydajność działów AML = mniejsze koszty operacyjne

Podejście oparte na ryzyku

Środki zapobiegające praniu pieniędzy zawsze odpowiadające ryzykom określonym przez Twoją instytucję

Brak konieczności wymiany systemu AML

Szybka i łatwa integracja z systemami bankowymi

Najnowocześniejsza technologia

Inteligentne, samodoskonalące się rozwiązanie, które nigdy nie przestaje być aktualne

Priorytetyzuj zadania i zyskaj przewagę nad przestępcami

Szybsza eskalacja SARów do GIIF

Jak działa system przeciwdziałania praniu pieniędzy?

  • 1. Systemy oparte na regułach tworzą alerty, które są klasyfikowane przez analityków. Alerty te tworzą zestaw danych, który jest wykorzystywany do uczenia algorytmu klasyfikacji ryzyka
  • 2. Po zakończeniu uczenia, algorytm jest w stanie ocenić nowe, nigdy wcześniej nie analizowane dane według poziomu ryzyka prania pieniędzy.
  • 3. Podczas fazy predykcji, każdy alert otrzymuje wartość liczbową. Alerty poniżej określonego niskiego progu ryzyka mogą zostać odrzucone lub zahibernowane, podczas gdy alerty wykraczające poza ten próg są wysyłane do analityków w celu ich dalszej analizy.
  • 4. Aby poprawić działanie systemu opartego na regułach, równolegle działa system wykrywania anomalii w celu analizy wszystkich transakcji i podejrzanych działań. Tworzy on dodatkowe alerty do sprawdzenia, co zmniejsza ryzyko przeoczenia czegoś ważnego.
  • 5. Algorytm klasyfikacji ryzyka jest w stanie nadać priorytety alertom. W połączeniu z modułem wykrywania anomalii, zwiększa to szybkość i precyzję monitorowania transakcji.

Ulepszony proces wykrywania, dzięki oprogramowaniu Comarch AML

Silnik analityczny oprogramowania AML

Sercem oprogramowania AML od Comarch jest silnik oparty na algorytmach sztucznej inteligencji (AI), który przetwarza strumienie danych i na tej podstawie wykrywa działania związane z praniem pieniędzy. Zakres monitorowanych operacji jest szeroki i obejmuje depozyty, wypłaty, zakupy, transfery środków, kredyty kupieckie, płatności, działalność handlową lub inwestycje. Silnik wykorzystuje najnowsze nadzorowane (supervised) i nienadzorowane (unsupervised) techniki uczenia się, aby nie tylko wykrywać anomalie, ale też poszerzać zakres ich wykrywania.

Wstępne przetwarzanie danych

Zanim silnik AI będzie gotów do poprawnej analizy napływających danych oraz wyciągania z nich wniosków, dane muszą być odpowiednio przygotowane. Robi się to m.in. poprzez agregację, dekompozycję czy skalowanie danych. Ten etap nazywamy inżynierią cech - jeśli zostanie właściwie przeprowadzony, ma bardzo korzystny wpływ na wydajność całego rozwiązania.

Przygotowanie danych obejmuje wiele iteracji, eksploracji i analiz. Moduł wstępnego przetwarzania danych odpowiada za integrację ze źródłami danych istniejącymi w bazach instytucji finansowych oraz za wstępne przetwarzanie danych, analizowane później przez silnik AI.

Monitorowanie wydajności

Proces prania pieniędzy ewoluuje – wciąż pojawiają się nowe wzorce nadużyć, co powoduje konieczność ciągłego monitorowania wydajności rozwiązania. W miarę pojawiania się nowych danych, algorytmy, które zostały nauczone na podstawie danych historycznych, mogą wymagać ponownego douczenia.
W odpowiedzi na trendy rynkowe oraz problemy biznesowe i technologiczne w obszarze zgodności z przepisami, firma Comarch stworzyła oprogramowanie do przeciwdziałania praniu pieniędzy oparte na sztucznej inteligencji (Comarch Anti-Money Laundering), które znacznie zwiększa skuteczność wykrywania podejrzanych transakcji w porównaniu z rozwiązaniami opartymi na regułach.

Comarch Anti-Money Laundering opiera się na uczeniu maszynowym – podejściu wykorzystującym sztuczną inteligencję (AI) do tworzenia modeli, które na bazie danych historycznych mogą określić występowanie określonych zdarzeń z dużą dokładnością.

Możliwość uczenia się na podstawie zdarzeń z przeszłości jest jedną z najważniejszych cech oprogramowania Comarch do wykrywania nadużyć finansowych. Potrafi ono wychwycić i zrozumieć zależności i podobieństwa między danymi, a następnie nauczyć się wykrywać anomalie lub klasyfikować określone zdarzenia, często umykające uwadze ludzi. Algorytmy systemu są w stanie uczyć się pod nadzorem lub bez nadzoru.

Szybko rosnąca liczba nowych technik i metod prania pieniędzy jest jedną z przyczyn wyższych wskaźników fałszywie ujemnych (false negatives). To właśnie tu Comarch Anti-Money Laundering może pomóc. System potrafi rejestrować zdarzenia, które nie odpowiadają oczekiwanemu wzorcowi w zbiorze danych, a co za tym idzie – poprawić zakres wykrywania nieprawidłowości poprzez znajdowanie nowych wzorców ich występowania.

Broszura Comarch Anti-Money Laundering 

Rozbudowane narzędzie AML oparte o uczenie maszynowe

Pobierz broszurę
Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Powiedz nam o potrzebach Twojej firmy. Znajdziemy idealne rozwiązanie.