Comarch Exchange Trading

System do obsługi procesów biznesowych w biurach i domach maklerskich

Comarch Exchange Trading jest konkurencyjnym systemem do obsługi procesów biznesowych w biurach i domach maklerskich. Zapewnia wydajne przetwarzanie zleceń i transakcji z uwzględnieniem wymogu best execution, elastyczność modułu ewidencyjnego i konfiguracyjnego, wsparcie w zakresie obsługi klienta, a także wielowalutową obsługę finansową rachunków maklerskich, zautomatyzowaną ewidencję papierów wartościowych oraz obsługę księgową. Gwarantuje spełnienie wymogów sprawozdawczych instytucji nadzorujących rynek kapitałowy i emitentów papierów wartościowych oraz pełne i przejrzyste raportowanie wyników inwestycyjnych dla klientów. Wspiera zarządzanie ryzykiem operacyjnym i raportowanie na potrzeby własne podmiotu. Dodatkowo oferuje klientom firm inwestycyjnych dostęp do rachunku maklerskiego poprzez kanały samoobsługowe. Rozwiązanie, w skład którego wchodzi centralny system maklerski, aplikacja internetowa i mobilna z powodzeniem wykorzystywane jest w polskich domach maklerskich.

 

Exchange trading system

Kompleksowa obsługa wszystkich departamentów biur i domów maklerskich

Comarch Exchange Trading jest systemem ukierunkowanym na kompleksową obsługę wszystkich departamentów biur i domów maklerskich, jak również klientów końcowych. Zapewnia automatyzację procesów realizowanych w pracy operacyjnej front-, middle- i back-office oraz błyskawiczną i bezpieczną wymianę danych z operatorem giełdowym. Końcowymi użytkownikami kanałów samoobsługowych są klienci domów maklerskich, dla których przygotowano aplikację internetową oraz mobilną.

 

Aplikacja dla maklera - giełda

  Bezpośredni dostęp do pełnej funkcjonalności rachunku maklerskiego i notowań giełdowych

  Zakres funkcjonalny Comarch Exchange Trading w pełni pokrywa obszar działalności domów i biur maklerskich. Dodatkowo rozwiązanie zapewnia inwestorom bezpośredni dostęp do pełnej funkcjonalności rachunku maklerskiego i notowań giełdowych.

  System umożliwia zarządzanie kartoteką i rachunkami klientów. Elastyczny moduł konfiguracyjny pozwala na definiowanie i zarządzanie procesami obsługi klienta, w tym na tworzenie i zarządzanie szablonami umów, rachunków brokerskich, produktów oraz ankiet.

  Rozwiązanie zapewnia dostęp do danych rynkowych w czasie rzeczywistym oraz ich przetwarzanie. System pozwala efektywnie analizować dane zarówno maklerom sprawującym aktywną opiekę nad zleceniami klientów, maklerom nadzorującym, animatorom i dealerom pracującym na rachunek własny domu maklerskiego, jak również aktywnym inwestorom wykorzystującym kanał internetowy i mobilny systemu.

   

  Dom maklerski - oprogramowanie

  Comarch Exchange Trading efektywnie przetwarza zarówno proste, jak i zaawansowane zlecenia oraz transakcje z rynku wtórnego. System zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa procesu składania zleceń dzięki zastosowaniu konfigurowalnego mechanizmu kontroli ryzyka przedtransakcyjnego, przy jednoczesnej minimalizacji czasu dostarczenia zlecenia na platformę obrotu. Rozwiązanie posiada wysokowydajny silnik algorytmiczny umożliwiający automatyczne generowanie i uruchamianie zleceń na podstawie warunków rynkowych oraz wskaźników analitycznych.

  Rozwiązanie obsługuje operacje rynku pierwotnego w przypadku jeśli dom maklerski występuje w charakterze konsorcjanta lub oferującego, z przydziałem organizowanym przez giełdę lub sam dom maklerski. Umożliwia także pełną parametryzację transz, przyjmowanie zapisów oraz rozliczenia transakcji.

  Comarch Exchange Trading zapewnia wielowalutową obsługę finansową rachunków i prowadzenie ewidencji papierów wartościowych, m.in. operacji na papierach wartościowych i obsługę zobowiązań emitentów wobec właścicieli papierów wartościowych. Rozwiązanie wspiera obsługę procesów kredytowych: rejestrację wniosku o kredyt brokerski, uruchamianie kredytu, składanie zleceń ze środków kredytowych z uwzględnieniem kontroli przedtransakcyjnej oraz spłatę wykorzystanego kredytu, a także monitoring procesów kredytowych.

   

  Mobilna aplikacja dla maklerów
   
  Comarch Exchange Trading posiada rozbudowany moduł konfiguracji procesów biznesowych oraz moduł monitoringu systemu. Administrator biznesowy posiada m.in. możliwość definiowania szablonów umów, ankiet, tabel prowizji i opłat, jak również schematów księgowych i planów kont. Dodatkowo moduł wspiera proces zarządzania uprawnieniami w domu maklerskim. Istotnym elementem jest narzędzie monitoringu systemu, które pozwala nadzorować procesy realizowane w systemie – tak biznesowe, jak i informatyczne (np. monitoring komunikacji, monitoring procesów informatycznych, rejestr zdarzeń systemowych).

  Comarch Exchange Trading zapewnia zgodność z wymogami wynikającymi z regulacji MIFID i Basel II oraz realizację obowiązków sprawozdawczych wobec instytucji nadzorujących i emitentów papierów wartościowych. Udostępnia też dane do raportów podatkowych. Ponadto oferuje wsparcie w zakresie raportów operacyjnych oraz raportów analitycznych dla potrzeb realizacji funkcji zarządczych w domu maklerskim. Klienci zyskują wgląd w pełną i przejrzystą analizę pozycji i operacji dokonywanych na ich kontach.

  W systemie prowadzona jest w pełni zautomatyzowana obsługa księgowa domu maklerskiego i rachunków klientów. Automatyzacja procesów księgowych umożliwia przetwarzanie zwiększonego wolumenu danych bez zwiększania zaplecza księgowego, jak również pozwala sprostać rosnącym  wymaganiom klientów i regulatorów w zakresie sprawozdawczości. Moduł księgowy zawiera także elastyczny mechanizm tworzenia schematów księgowych i planu kont. Rozwiązanie zapewnia niezawodne rozliczanie przeprowadzanych operacji zgodnie z wymaganiami prawnymi oraz wewnętrznymi standardami instytucji.

   

  System IT - giełda

  Zarządzanie danymi w systemie odbywa się w rozproszonej pamięci operacyjnej z wykorzystaniem rozproszonego przetwarzania sieciowego. Jego zastosowanie zaowocowało zwiększeniem wydajności przetwarzania danych transakcyjnych i spełnieniem wymogów związanych z tzw. low latency. Wykorzystanie serwerów aplikacyjnych w połączeniu z rozproszoną pamięcią operacyjną umożliwia poziome oraz pionowe skalowanie aplikacji, a także sterowanie określonymi obszarami danych. Przykładem są zlecenia składane przez kanał bezpośredni, które mogę być przetwarzane przez inne zasoby niż zlecenia składane drogą internetową.

  Z myślą o klientach domów maklerskich zaprojektowano aplikację internetową wykorzystującą technologię HTML5 oraz natywną aplikację mobilną na platformy iOS oraz Android. W ramach kanałów samoobsługowych zapewniono inwestorom bezpośredni dostęp do rachunków maklerskich, operacji z nimi związanych, zleceń i transakcji giełdowych oraz informacji rynkowych. Aplikacja umożliwia śledzenie notowań instrumentów finansowych w czasie rzeczywistym, analizę aktualnych i przeszłych tendencji rynkowych, a także wspiera tworzenie i realizację indywidualnych strategii inwestycyjnych możliwie najlepiej dostosowanych do profilu inwestora. Rozwiązanie zapewnia więc nieograniczony dostęp do rachunków maklerskich i notowań, jak też do szybkiego składania zleceń.

   

  Aplikacja dla inwestora giełdowego

   W bliskiej perspektywie planowane jest poszerzenie funkcjonalności kanału internetowego o narzędzia dla inwestorów giełdowych, wspomagające proces podejmowania decyzji inwestycyjnych w oparciu o analizę fundamentalną, techniczną oraz portfelową, a także budowa wirtualnych portfeli papierów wartościowych, na podstawie kryteriów rynkowych i analitycznych.

   Comarch Exchange Trading będzie też rozwijany w zakresie obsługi klienta instytucjonalnego. Plany te w szczególności dotyczą umożliwienia bezpośredniego dostępu do modułu transakcyjnego i arkusza zleceń z wykorzystaniem protokołu FIX.

    Przewaga konkurencyjna

    Atutem Comarch Exchange Trading jest rozdzielenie części transakcyjnej i ewidencyjnej pozwalające na dwufazowe przetwarzanie danych. W efekcie tego podziału następuje maksymalizacja szybkości przetwarzania zleceń w części transakcyjnej systemu oraz w pełni zautomatyzowana i elastyczna obsługa procesów księgowych. Rozwiązanie charakteryzuje się wyjątkową ergonomią i rozbudowanym interfejsem, zapewnia dostosowanie obszaru roboczego do potrzeb i preferencji użytkownika biznesowego oraz optymalne rozmieszczenie informacji o stanie rynku, notowaniach i zleceniach maklerskich. O konkurencyjności narzędzia decyduje również jego elastyczność umożliwiająca podłączenie dowolnego kanału zewnętrznego przy użyciu protokołu FIX, w tym połączenie z zagranicznymi rynkami oraz integrację z systemami zewnętrznymi np. łączenie sell z buy-side. Kluczową cechą rozwiązania jest konfigurowalność. System został wyposażony w narzędzia konfiguracyjne umożliwiające definiowanie m.in. schematów umów, systemu uprawnień czy modułu księgowego przez administratorów biznesowych, bez konieczności ingerencji programistycznej. W ramach wdrożenia systemu, Comarch zapewnia wykonanie szybkiej i skutecznej migracji danych.

    Wdrożenia Comarch Exchange Trading

    Comarch Exchange Trading został wdrożony w Domu Maklerskim Raiffeisen Bank Polska oraz w Domu Maklerskim ING Securites. Z aplikacji internetowej będącej częścią tego rozwiązania korzystają także: Dom Maklerski Banku Zachodniego WBK, Biuro Maklerskie Alior Banku, Dom Maklerski BOŚ.

    Dom Maklerski Raiffeisen Bank Polska
    Dom Maklerski ING Securites
    Dom Maklerski Banku Zachodniego WBK
    Biuro Maklerskie Alior Banku
    Skontaktuj się z ekspertem Comarch

    Powiedz nam o potrzebach Twojej firmy. Znajdziemy idealne rozwiązanie.