27-29 kwietnia 2009 Berlin, NiemcyInternational Factors Group (IFG) organizuje w Berlinie w dniach 27 -29 kwietnia 2009 roku seminarium dotyczące zarządzania ryzykiem w faktoringu. W seminarium biorą udział przedstawiciele firm członków International Factors Group oraz zainteresowane firmy i instytucje finansowe. Comarch SA od marca 2009 jako pierwsza polska firma IT dołączył do grona członków IFG.Uczestnicy seminarium będą mieli okazję zapoznać się z najważniejszymi aspektami związanymi z zarządzaniem ryzykiem w transakcjach faktoringowych. Poznają możliwości minimalizacji tego ryzyka, zapobiegania wyłudzeniom oraz możliwości adaptacji zdobytej wiedzy w rozwiązaniach systemowych.Tematem seminarium będzie „Zarządzanie ryzykiem w faktoringu”. Program zakłada warsztaty, prelekcje wybitnych specjalistów od zarządzania ryzykiem faktoringowym oraz prezentacje na żywo. W warsztatach wiedzą i doświadczeniami dzielić się będą specjaliści z różnych krajów Europy. Nie zabraknie też czasu na dyskusje.Tematyka seminarium obejmuje:•    Ryzyko w transakcjach zawieranych w środowiskach dwóch faktorów •    Zarządzanie poziomem zabezpieczeń •    Ryzyko kontrahenta •    Analiza kontrahentów i aspekty organizacyjne •    Ryzyka związane z różnymi branżami •    Niewypłacalność kontrahentów – eliminowanie i redukcja skali ryzyka •    Ryzyka a obsługa ubezpieczeń •    Ryzyka operacyjne •    Wymogi kapitałowe •    Ryzyka IT •    Wyłudzenia •    Ryzyka związane z zawieranymi umowami •    AudytyUdział w warsztatach pozwoli Comarch wymienić doświadczenia, pogłębić dotychczasową wiedzę i zapoznać się z nowymi rozwiązaniami na rynku z zakresu zarządzania ryzykiem.Firma Comarch posiada doświadczenie w automatyzacji procesów faktoringowych i zainteresowana jest wprowadzaniem na rynek coraz lepszych narzędzi do zarządzania ryzykiem w faktoringu. Dzięki temu istniejący system faktoringowy autorstwa firmy Comarch zostanie rozszerzony o nowe mechanizmy z obszaru ‘Risk management’.
Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Powiedz nam o potrzebach Twojej firmy. Znajdziemy idealne rozwiązanie.