W dniach 22-23 października br. odbyła się szósta edycja konferencji Comarch Asset Management Day. W Krakowskim Centrum Biznesowo-Konferencyjnym Comarch spotkało się ponad 110 gości z prawie 40 różnych instytucji finansowych z Polski i zagranicy oraz eksperci Comarch. Tegoroczna konferencja poświęcona była między innymi zarządzaniu ryzykiem i pomiarowi efektywności w odniesieniu do różnych poziomów podejmowania decyzji, inwestowaniu w otoczeniu niskich stóp procentowych, wykorzystaniu algorytmów transakcyjnych przez instytucje buy-side.

CAM Day to konferencja (kontynuacja dawnych spotkań Orlando User Group) organizowana przez Comarch od 2006 roku dla przedstawicieli instytucji finansowych. Konferencja dedykowana jest obecnym i przyszłym klientom systemów Comarch do zarządzania aktywami.

Tegoroczną konferencję prowadził Grzegorz Prosowicz, Business Development Manager odpowiedzialny za rynki kapitałowe w Comarch.

Pierwszego dnia konferencji odbyło się 6 prezentacji.
Na początek wiceprezesi firmy QUERCUS TFI S.A - Piotr Płuska i Paweł Cichoń opowiedzieli historię firmy QUERCUS, przedstawili też uczestnikom obecną sytuację firmy, portfel produktów i cele na najbliższy czas. Firma szuka teraz alternatyw dla lokat bankowych. Zdaniem jej przedstawicieli warto teraz inwestować w akcje (czasu na takie inwestycje nie pozostało dużo – między 6 a 18 miesięcy), złoto i nieruchomości.

Dr Wojciech Sikorzewski z PKO TFI rozprawił się z dyrektywą UCITS IV i nowelizacją ustawy o Funduszach Inwestycyjnych w kontekście zarządzania ryzykiem. Pokazał jak zdefiniowane jest zarządzanie ryzykiem i jaki jest jego cel w dyrektywie 2010/43/WE art. 3 oraz jak zostało to wdrożone w polskim systemie prawnym. Zauważył, że w rozporządzeniu z 30 kwietnia 2013 roku, implementującym dyrektywę, położony jest nacisk na te same funkcje zarządzania ryzykiem co w dyrektywie, ale dodano tam zapis mówiący, że celem procesu zarządzania ryzykiem jest przede wszystkim wprowadzenie odpowiednich procedur. To podejście bardzo sformalizowane. Różni nas to od innych krajów, takich jak Francja, Irlandia czy Luksemburg, w których stosuje się metody copy-translate-paste, copy -paste albo refer to CESR. W polskim ustawodawstwie mamy natomiast różne ciekawostki, które są wynikiem interpretowania i komplikowania przepisów unijnych. Wśród zapisów, które nie znajdują się w dyrektywie, a pojawiły się w polskim prawie znajdziemy np. „Co najmniej raz na 12 miesięcy system zarządzania ryzykiem przyjęty w towarzystwie podlega ocenie biegłego rewidenta, który wydaje oświadczenie.” To jeden z naszych krajowych pomysłów.

Kolejnym prelegentem był dr Stefan Illmer, Dyrektor Zarządzający ILLMER INVESTMENT PERFORMANCE CONSULTING AG, który mówił czym jest performance evaluation i performance attribution. Stefan Illmer skupił się na tym jak ważną rolą w identyfikacji źródeł wyników generowanych przez portfel/fundusz są analizy atrybucji, nie tylko w odniesieniu do powszechnie stosowanych metodologii atrybucji efektywności (return attribution), ale również atrybucji ryzyka (risk attribution), które w ocenie prelegenta powinny zawsze iść w parze. Dr Illmer zwrócił też uwagę na bardzo ważną rolę edukacji i rozpowszechniania wiedzy na temat mierzenia performance i ryzyka. Jego zdaniem ludzie często nie wiedzą jak ważne jest mierzenie efektywności i ryzyka adekwatnie do sytuacji i procesu inwestycyjnego klienta końcowego czy użytkownika raportu (np. portfolio managera). To są zupełnie inne perspektywy – nie można stosować tego samego podejścia dla wszystkich. Najprostszym przykładem jest różnica między time-weighted i money-weighted rate of return. To, że portfolio manager dobrze zarządzał nie oznacza, że klient osiągnął zyski na swoim portfelu. Pozostają jeszcze przepływy pieniężne, które z perspektywy klienta końcowego mają krytyczne znaczenie.

Kolejnym zagranicznym gościem na naszej konferencji był Jim Sumpter, Business Development and Strategy Officer w największym norweskim funduszu inwestycyjnym Skagen Funds. Opowiadał on uczestnikom o początkach współpracy Skagen Funds z firmą Comarch. Grupa projektowa z Comarch pierwszy raz spotkała się z przedstawicielami Skagen Funds w Stavanger w 2010 roku. Mimo, że firmy bardzo wiele różniło – język, styl zarządzania, kultura, podjęły współpracę i po 3 latach planują ją kontynuować. Firma potrzebowała najwyższej klasy kanału komunikacji z klientami. Zmieniające się regulacje prawne i rynek były dodatkową motywacją. Tak zrodził się pomysł wdrożenia platformy raportującej Comarch Client Reporting and Communication w Skagen Funds. Projekt pochłonął dużo czasu, zasobów ludzkich i finansowych, ale na dzień dzisiejszy przedstawiciele firmy nie wyobrażają sobie funkcjonowania bez platformy raportującej.

Michał Pruski, CEO w firmie VOLATECH ADVISORS wprowadził uczestników konferencji w tajniki handlu algorytmicznego, które rozumie jako połączenie algorytmiki składania zleceń z generowaniem sygnałów inwestycyjnych. Obecnie możemy wyróżnić trzy bazowe zastosowania handlu algorytmicznego – market making, czyli to, co robią teraz wiodący brokerzy z USA, algorytmiczną egzekucję, czyli wykonywanie zleceń, wprowadzanych ręcznie do systemu za pośrednictwem odpowiednich algorytmów oraz proprietary trading (buy side + sell side), czyli strategie inwestycyjne. Handel algorytmiczny jest odejściem od pewnej koncepcji i wyobrażeń dotyczących tego, co się dzieje do bardzo prostych reguł, które mają numeryczny wkład. Warto się zainteresować handlem algorytmicznym, ponieważ strategie algorytmiczne mają wyjątkowe właściwości statystyczne i pozwalają operować na bardzo dużej liczbie aktywów jednocześnie.

Pierwszy dzień konferencji zakończyła prezentacja Łukasza Piotrowskiego, Head of Business Development w firmie SIX FINANCIAL INFORMATION, która była partnerem tegorocznej edycji Comarch Asset Management Day. Łukasz Piotrowski opowiadał o wieloletnim doświadczeniu firmy SIX FINANCIAL INFORMATION na europejskim rynku rozwiązań wspierających firmy inwestycyjne i rynku informacji finansowych na świecie. SIX FINANCIAL INFORMATION jest obecny w 24 krajach i ma ponad 80-letnie doświadczenie w obszarze informacji finansowych.

Drugiego dnia uczestnicy konferencji mieli okazję wziąć udział w trzech warsztatach prowadzonych przez ekspertów.

Stefan Illmer, Dyrektor Zarządzający w firmie konsultingowej ILLMER INVESTMET PRERFORMANCE CONSULTING AG opowiadał o nowych trendach i najlepszych praktykach w raportowaniu o stanie portfela inwestycyjnego, jego ryzyku oraz osiąganych wynikach. W czasie swojej prezentacji Stefan Illmer opowiadał m.in. o pracach nad wydaną w tym roku publikacją CFA Institute Principles for Investment Reporting i tym jakie wskazówki można tam znaleźć. Prelegent podkreślił, że Principles for Investment Reporting są czymś odrębnym od standardów GIPS. Publikacja Principles for Investment Reporting nie ogranicza ani nie definiuje, które elementy powinny znajdować się w raporcie. Autorzy podkreślają jednak, że raport powinien zawierać wyczerpujące informacje lub wskazywać, gdzie można je znaleźć, tak aby odbiorcy zrozumieli co zawiera raport i jakie są zależności pomiędzy poszczególnymi jego elementami. Pierwsza część książki skupia się na głównych zasadach tworzenia raportów, a druga będzie zawierać szereg rekomendacji dla poszczególnych typów raportów i ich zawartości.

Sławomir Wójcik, Business Solution Architect Comarch opowiedział z kolei o rozwiązaniu Performance, Attribution and Risk. Umożliwia ono instytucjom ocenę słabych i silnych stron przyjętych strategii zarządzania oraz podejmowanie odpowiednich decyzji inwestycyjnych, zmierzających do maksymalizacji rentowności przy jednoczesnej minimalizacji podejmowanego ryzyka, co przekłada się na zwiększenie konkurencyjności danej instytucji na rynku.

Bartosz Czyż, Dyrektor Konsultingu Comarch przedstawił natomiast platformę raportową Comarch Client Reporting and Communication. Rozwiązanie pozwala na generowanie wysokiej klasy raportów prezentujących m.in.: wartość, rentowność i ryzyko produktu inwestycyjno-emerytalnego klienta opartego na funduszach inwestycyjnych, papierach wartościowych oraz innych instrumentach finansowych. W optymalny sposób łączy proces zarządzania dużą liczbą danych, projektowania, generowania oraz dystrybucji i publikacji raportów zgodnie z polityką danej instytucji. Dodatkowymi argumentami dla wdrożenia przez instytucje finansowe platformy CCRC jest możliwość zbudowania przewagi konkurencyjnej z wykorzystaniem nowinek technologicznych oferowanych przez Comarch.  -Aplikacja mobilna dla klientów końcowych jest dostępna w App Store.

Osoby zainteresowane prezentacjami prelegentów zapraszamy do kontaktu z Comarch (email: finance@comarch.com).

Na zakończenie pierwszego dnia konferencji zorganizowaliśmy po raz pierwszy konkurs wiedzy o rynkach kapitałowych. Troje chętnych uczestników konferencji odpowiadało na pytania na temat historii GPW w Warszawie, osobistości świata finansów, ważnych miejsc w świecie finansów i regulacji, które okazały się największym wyzwaniem. Ze względu na to, że chętnych do udziału w konkursie było bardzo wielu za rok postaramy się zorganizować quiz dla większej liczby uczestników.

Wieczorem kontynuowaliśmy spotkanie w mniej formalnej atmosferze w restauracji znajdującej się w Starej Zajezdni tramwajowej wybudowanej w 1913 roku. Wieczór umilił występ Piotra Chlipalskiego i Jacka Dzwonowskiego, którzy zaprezentowali specjalnie przygotowany spektakl teatralny, opowiadający historię świata przez pryzmat piwa. Poznaliśmy kilka historycznych metod wytwarzania piany, zwyczaje barmanów, a następnie wspólnymi siłami odśpiewaliśmy modlitwę i wyprodukowaliśmy butelkę piwa.
Tegoroczna konferencja została bardzo dobrze oceniona przez uczestników. Z ankiet wypełnionych przez naszych gości wynika, że aż 92 proc. z nich planuje wziąć udział w przyszłorocznej edycji Comarch Asset Management Day. Uczestnicy najwyżej ocenili prezentację Jima Sumptera ze Skagen Funds, który mówił o wdrożeniu platformy raportującej firmy Comarch. Wszelkie uwagi dotyczące organizacji oraz sugestie intersujących tematów posłużą nam do stworzenia agendy siódmej edycji Comarch Asset Management Day.

Liczymy, że za rok spotkamy się w jeszcze większym gronie. Bądźcie z nami w kontakcie!

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Powiedz nam o potrzebach Twojej firmy. Znajdziemy idealne rozwiązanie.