Rosnące zapotrzebowanie na dostępną i komfortową opiekę zdrowotną doprowadziło do szybkiego rozwoju usług telemedycznych. Jedną z nich są punkty diagnostyczne, które dają pacjentom dostęp do badań w dowolnym miejscu i czasie.
Comarch Diagnostic Point to rozwiązanie, które niweluje niedogodności z jakimi spotykają się nie tylko pacjenci, ale również pracownicy placówek medycznych: niedostępność lekarzy, przepełnione placówki, ograniczenia czasowe oraz wysokie koszty leczenia.

Comarch Diagnostic Point

Comarch Diagnostic Point składa się z urządzeń i oprogramowania umożliwiającego proste i szybkie pomiary podstawowych parametrów życiowych pacjenta. Rozwiązanie jest również dostępne w formie przenośnego zestawu Comarch Health Case.

Schemat działania

Działanie oparte jest o aplikację udostępnioną na tablecie. W ramach Punktów Diagnostycznych Comarch możliwe jest wykonanie badań w trybie podstawowym: badania wykonywane są przez samego pacjenta, lub w trybie rozszerzonym - przy asyście pielęgniarki. Dane przesyłane są do Centrum Zdalnej Opieki Medycznej e-Care gdzie poddawane są analizie medycznej.

Zalety rozwiązania

Zwiększenie skuteczności profilaktyki, diagnostyki i terapii
Oszczędność czasu przez pominięcie długiego okresu oczekiwania na wizytę
Znaczne oszczędności w kosztach opieki medycznej
Wygoda dla pacjentów i opiekunów
Zwiększenie świadomości pacjenta w zakresie dbałości o zdrowie
Mniejsze przepełnienie placówek medycznych

Rozwiązanie dla różnorodnych branż

Sektor ubezpieczeń

Możliwość przeprowadzenia badań klientów na miejscu, przed zawarciem umowy na polisę ubezpieczeniową

Transport

Natychmiastowy dostęp do podstawowych badań w przypadku pogorszenia stanu zdrowia pasażerów przed lotem lub w trakcie

Centra handlowe

Podejście klientocentryczne i rozszerzenie oferty

Korporacje

Oszczędność czasu wynikająca z mniejszej ilości wizyt w placówkach medycznych

Urządzenia pomiarowe:

  • termometr
  • miernik ciśnienia krwi
  • waga z analizatorem składu ciała
  • pulsoksymetr
  • przepływomierz szczytowy
  • spirometr
  • glukometr
  • cholesterol i kapilarne urządzenie triglicerydowe
  • zdarzenie EKG
  • INR

 

Platforma e-Care – pozwala na ciągły monitoring stanu zdrowia pacjentów w sposób zdalny. Platforma umożliwia odbieranie i przetwarzanie danych medycznych oraz informacji zebranych z urządzeń pomiarowych, kontrolujących określone parametry życiowe.

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Powiedz nam o potrzebach Twojej firmy. Znajdziemy idealne rozwiązanie.