Aktualności

18.10.2017

Pieniądze na IT dla branży rolno-spożywczej

Firmy, które zajmują się przetwórstwem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych, mogą otrzymać w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dofinansowanie na rozwój działalności w tym na zakup i wdrożenie systemu ERP.

12.09.2017

Dotacje dla początkujących firm

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Warmii i Mazur ogłoszony został konkurs 1.3.2, kompleksowo wspierający,w dwóch kolejnych etapach, MŚP funkcjonujące na rynku nie dłużej niż 3 lata.

05.09.2017

Województwo łódzkie wspiera innowacje

Na dofinansowanie mogą liczyć firmy z sektora MŚP, które planują wprowadzenie na rynek nowych produktów lub usług. Możliwe są również zmiany w procesie produkcyjnym oparte o rozwiązania IT.

28.07.2017

Pomoc dla powiatu głubczyckiego, nyskiego i prudnickiego

Mikro, małe i średnie firmy z województwa opolskiego chcące realizować projekty inwestycyjne na terenach przygranicznych, mogą się ubiegać o dotacje w ramach ogłoszonego działania 2.1.3 RPO.

27.07.2017

Nowy konkurs w województwie dolnośląskim

Dofinansowanie mogą otrzymać firmy z całego Dolnego Śląska, ale inwestycja musi zostać zrealizowana w obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej. Wyłączone z konkursu są firmy duże i mikroprzedsiębiorstwa działające krócej niż 2 lata.

25.07.2017

Zaktualizowane opinie o innowacyjności

Innowacyjność systemów Comarch ERP XL, Altum i Optima została ponownie potwierdzona przez Katedrę Systemów Obliczeniowych Akademii Ekonomicznej. Aktualne opinie o innowacyjności zostały wydane 10.07.2017r.

06.06.2017

Dotacje dla mazowieckich MŚP

Ogłoszony przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych konkurs, zakłada wsparcie aktywności inwestycyjnej firm, które chcą wprowadzić na rynek nowy w skali regionu produkt lub nową usługę.

23.05.2017

Wsparcie innowacji w województwie opolskim

Działanie 1.1 skierowane jest do MŚP i dużych firm, głównie produkcyjnych. Finansowanie obejmuje proces powstawania innowacyjnych rozwiązań – nowych produktów i usług, nowych procesów produkcyjnych.