Aktualności

28.07.2017

Pomoc dla powiatu głubczyckiego, nyskiego i prudnickiego

Mikro, małe i średnie firmy z województwa opolskiego chcące realizować projekty inwestycyjne na terenach przygranicznych, mogą się ubiegać o dotacje w ramach ogłoszonego działania 2.1.3 RPO.

27.07.2017

Nowy konkurs w województwie dolnośląskim

Dofinansowanie mogą otrzymać firmy z całego Dolnego Śląska, ale inwestycja musi zostać zrealizowana w obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej. Wyłączone z konkursu są firmy duże i mikroprzedsiębiorstwa działające krócej niż 2 lata.

25.07.2017

Zaktualizowane opinie o innowacyjności

Innowacyjność systemów Comarch ERP XL, Altum i Optima została ponownie potwierdzona przez Katedrę Systemów Obliczeniowych Akademii Ekonomicznej. Aktualne opinie o innowacyjności zostały wydane 10.07.2017r.

06.06.2017

Dotacje dla mazowieckich MŚP

Ogłoszony przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych konkurs, zakłada wsparcie aktywności inwestycyjnej firm, które chcą wprowadzić na rynek nowy w skali regionu produkt lub nową usługę.

23.05.2017

Wsparcie innowacji w województwie opolskim

Działanie 1.1 skierowane jest do MŚP i dużych firm, głównie produkcyjnych. Finansowanie obejmuje proces powstawania innowacyjnych rozwiązań – nowych produktów i usług, nowych procesów produkcyjnych.

22.05.2017

Polska Wschodnia – dofinansowanie dla producentów

Konkurs 1.3.1 to szansa na inwestycje dla firm z sektora MŚP, prowadzących działalność w województwie lubelskim, podlaskim, podkarpackim, świętokrzyskim lub warmińsko-mazurskim.

22.05.2017

Kolejny konkurs na Podlasiu!

Działanie 1.5 skierowane jest do firm z sektora MŚP działających w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich objętych obszarem Natura 2000. Pozwala na inwestycje w maszyny, sprzęt IT i oprogramowanie.

22.05.2017

Dotacje na IT dla podkarpackich firm

Na dofinansowanie w wysokości nawet 80% inwestycji informatycznej, mogą liczyć mikro i małe przedsiębiorstwa działające na rynku nie dłużej niż 24 miesiące. Konkurs pozwala na wprowadzenie rozwiązań B2B, B2C i C2C.