Chain Store Management

Podczas zarządzania siecią handlową na każdym kroku pojawiają się kluczowe pytania związane z procesem zatowarowania sklepów.

Ile towarów zamówić? Ile towarów przesunąć do poszczególnych sklepów? Jak często uzupełniać zapasy towarowe w sklepach? Z których sklepów przesunąć zalegający towar?

Odpowiedź na te pytania powinien generować system informatyczny, automatyzując jednocześnie te procesy, aby w ciągły sposób kontrolować i dbać o stany magazynowe poszczególnych jednostek.

Dzięki zastosowaniu platformy Comarch Retail możliwe jest przejrzyste zarządzanie łańcuchem dostaw, alokacją towarów czy replenishmentem. W wyniku zastosowania optymalizacji procesów magazynowych można m.in. zredukować koszty związane z transportem i przechowywaniem towarów. 

Zarządzanie stanami towarów

System Comarch Retail umożliwia wygodne i proste zarządzanie stanami magazynowymi. Bezpośrednio z sytemu możliwe jest planowanie, szacowanie oraz zamawianie towarów. Dzięki rozbudowanej obsłudze funkcjonalności Bilansu Stanu Towarów możliwe jest efektywne i przejrzyste zarządzanie stanem magazynowym oraz zamówieniami. Ponadto każdy rutynowy proces występujący w przedsiębiorstwie może zostać zautomatyzowany w taki sposób, aby to sam system dbał o optymalny stan magazynowy generując automatycznie odpowiednie zamówienia dla wybranych dostawców.

Alokacja

Dzięki zaawansowanym mechanizmom Comarch Retail możliwe jest przeprowadzenie w sposób prosty i zautomatyzowany procesów alokacji towarów na sklepy. Zarówno przy otrzymaniu nowej dostawy, zmiany kolekcji, czy też otwarciu nowego sklepu system pomoże ustalić optymalne ilości towarów, jakie należy przesunąć do właściwych sklepów. Automatyzacja procesów może się odbywać np. przy wykorzystaniu danych historycznych sprzedaży, danych statystycznych, czy też określonych wartości optymalnych dla poszczególnych sklepów.

Replenishment

W systemie Comarch Retail możliwe jest pełne zautomatyzowanie procesów uzupełniania braków towarowych w sieci sklepów. Dzięki wbudowanym obszarom Business Intelligence i Business Process Management kontrola stanów magazynowych poszczególnych sklepów może być wykonywana automatycznie. Na podstawie danych dotyczących rotacji towarów, wymaganych stanów minimalnych, czy też wartości aktualnej sprzedaży wyliczany jest optymalny podział zasobów oraz generowane są przesunięcia towarów do poszczególnych sklepów. Pozwala to m.in. pozbyć się towarów zalegających w sklepach oraz uzupełnić stany w sklepach, gdzie te towary są aktywnie sprzedawane.

Transfery

Podczas sprzedaży towarów w wielu sklepach zachodzi potrzeba odpowiedniego rozdysponowania artykułów oraz ich przesuwania pomiędzy sklepami. W sytuacjach gdy w jednym sklepie stan danego artykułu jest mniejszy niż wymagany, a jednocześnie w innym sklepie ten sam towar występuję w nadwyższce lub zalega, to optymalnym rozwiązaniem będzie jego transfer. W systemie Comarch Retail możliwe jest pełne zautomatyzowanie takich procesów w oparciu o narzędzie BPM oraz oczekiwane algorytmy. System na bieżąco monitoruje aktualne stany magazynowe w poszczególnych sklepach i automatycznie wygeneruje dokumenty przesynięć miedzymagayznowych.

Inwentaryzacja

Inwentaryzacja jest standardową czynnością wykonywaną przez każde przedsiębiorstwo handlowe. Natomiast często wykonywana jest w bardzo różny sposób. Część firm prowadzi inwentaryzację własnymi siłami, część korzystając z usług zewnętrznych firm bądź dedykowanych zespołów inwentaryzacyjnych. System Comarch Retail umożliwia przeprowadzenie inwentaryzacji w dowolny sposób również z wykorzystaniem urządzeń mobilnych przy użyciu Comarch WMS lub Comarch ERP Inwentaryzacja

Logistyka magazynowa

Bardzo ważnym aspektem w działaniu przedsiębiorstwa, a zwłaszcza sieci sklepów jest optymalne rozłożenie towarów w magazynach, zdefiniowanie i obsłużenie procesów przyjęć, przesunięć, wydań czy inwentaryzacji. W zależności od dostępnej powierzchni, czy też własności magazynów (magazyny własne lub wynajmowane) te procesy mogą wyglądać różnie. Istotny jest też fakt czy firma kupuje, czy produkuje towary, które sprzedaje oraz z którymi spedytorami współpracuje w kwestiach transportu. Te wszystkie zagadnienia i wiele innych można obsłużyć dzięki Comarch WMS, który jest integralną częścią platformy Comarch Retail.

Dowiedz się więcej o Comarch WMS

Program magazynowy od Comarh ERP

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.

Przejdź do formularza