Zarządzanie kolekcją

W wielu sieciach handlowych, zwłaszcza w branży fashion, występuje sezonowość artykułów – dany indeks towarowy tworzony jest w systemie na konkretny sezon, np. wiosna 2018. W związku z tym przynajmniej raz na kwartał istnieje potrzeba założenia i archiwizacji dużej ilości kart artykułów.

Bazując na tej potrzebie w systemie Comarch Retail wprowadzono rozbudowaną parametryzację kart artykułów, mającą na celu redukcję ich ilości oraz wprowadzono automatyczne dodawanie do systemu wymaganych indeksów.

Typy i jednostki miar

Dla jednego indeksu towarowego istnieje możliwość zdefiniowania jednostki podstawowej i jednostek pomocniczych w oparciu o zdefiniowany przelicznik. Istnieje również określenie domyślnej jednostki dla wystawianego typu dokumentu, np. do sprzedaży domyślenie używana będzie sztuka, a do zakupu karton. Dla każdej jednostki można określić również kod kreskowy. Co ważne system umożliwia określenie ceny w zależności od jednostki w jakiej klient kupuje towar. Dzięki tym rozwiazaniom można znacząco zredukować ilość kart artykułów.

Wiele cech dla danego indeksu

Jeden indeks towarowy można opisać dowolną ilością cech np. kolory i rozmiary. Można określić występujące owiązania cech, np. buty koloru czarnego występują tylko w rozmiarze 39 i 40. Dla każdego takiego połączenia można określić cenę, czy kod kreskowy. Dzięki takiemu podejściu można znacznie zmniejszyć ilość kart artykułów w systemie oraz przyśpieszyć wystawianie dokumentów.

Wzorce indeksów

Aby usprawnić towrzenie kart artykułów udostępniono możliwość definiowania wzorców. We wzorcu określa się parametry kart arykułów. W trakcie dodawania nowego artykułu w ramach danego wzorca system automatycznie pobiera zdefiniowane dane, które można dodatkowo zmodyfikować wg potrzeb. Z kolei aby usprawnić zmiany kart artykułów wprowadzono możliwość zbiorczej aktualizacji wybranych parametrów.

Artykuły powiązane

W systemie Comarch Retail istnieje możliwość powiązania artykułów ze sobą, np. w celu dosprzedaży akcesoriów, określenia towarów podobnych lub określenia zamienników. Powiązania mogą być określane ręcznie lub bazować na raportach Business Intelligence. Bazując na tych powiązaniach sprzedawca widzi wprost w Comarch Retail POS, które towary powinien zaproponować klientowi jako dodatki, np. do tego telewizora pasuje taki kabel HDMI zwiększając tym samym sprzedaż w sklepie.

Wiele schematów grupowania

W systemie Comarch Retail istnieje możliwość wprowadzenia wielu odrębnych schematów grupowania towarów np. inny dla osób odpowiedzialnych za zakupy, a inny dla osób odpowiedzialnych za sprzedaż, dzięki czemu można jeszcze optymalniej przygotować duże ilości indeksów do pracy na poszczególnych stanowiskach. Co ważne przypisanie w grupach nie jest definiowane jednosrazowo - jeżeli zajdzie taka potrzeba to w trakcie pracy można je zmienić.

Generowanie kolekcji

Są branże, w których kolekcja towarów funkcjonuje jeden sezon i ewentualnie jest przesuwana do outletu. Ważnym aspektem w tym zakresie, wspieranym przez Comarch Retail, jest proste wygenerowanie kart artykułów dla nowej kolekcji. Po określeniu warunków, na bazie których powstają dane indeksy, system potrafi dodać określoną ilość kart artykułów, co znacznie skraca proces jej przygotowania.

 

Załączniki

Do każdego artykułu można zdefiniować dowolną ilość zdjęć, które mogą być widoczne we wszystkich kanałach sprzedaży. Dodatkowo dla pewnych grup produków wymagane jest dostarczenie pełnej specyfikacji lub certyfikatów. Dokumenty te dostarcza producent lub firma sama musi je wytworzyć. Takie pliki również można powiązać z kartami artykułów i w prosty sposób udostępnić klientom. Co ważne wszystkie pliki można zapisać w chmurze np. w Comarch IBARD, a następnie w kartach artykułów (w Comarch RETAIL) przypisać tylko linki do nich. Dzięki takiemu rozwiązaniu można zapisać wszystkie wymagane informacje na temat artykułu praktycznie z dowolnej branży.

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.

Przejdź do formularza