Program księgowy Comarch ERP Optima

Comarch ERP Optima obsługuje wszystkie formy księgowości - od ryczałtu i książki przychodów i rozchodów (KPiR), aż po pełną księgowość, zwaną księgowością kontową. Również w trybie online, w bezpiecznej Chmurze Comarch.

Oprogramowanie pozwala na prowadzenie ksiąg handlowych zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości, oraz realizuje wszystkie niezbędne funkcje księgowe.

Używany przez dziesiątki tysięcy program księgowy zawsze pozostaje w zgodzie z obowiązującymi przepisami dzięki czemu możesz bezpiecznie i odpowiedzialnie prowadzić księgowość firmy.

Program księgowy jest dostępny w wersji stacjonarnej lub online.

Testuj za darmo

Najważniejsze cechy modułu księgowego w Comarch ERP Optimaprogram ksiegowy zgodny z przepisami

Zawsze zgodny z przepisami

Oprogramowanie zawsze zgodne ze wszystkimi obowiązującymi przepisami, bezpieczne i odpowiedzialne prowadzenie firmy

kazda forma ksiegowisci - ikona

Wszystkie formy księgowości

Ewidencja ryczałtowa, Książka Przychodów i Rozchodów oraz Księga Handlowa, czyli pełna księgowość.

ksiegowosc - inteligentna automatyzacja procesów ksegowych

Automatyzacja procesów

Automatyczne księgowanie dokumentów przy wykorzystaniu wzorców księgowych (pełna księgowość), OCR, operacje seryjne na dokumentach

rozliczenia vat

Rozliczanie VAT

Rozliczenie VAT na zasadach ogólnych i metoda kasową. Możliwość wyboru metody rozliczenia VAT, rozliczenia miesięczne lub kwartalne

program ksiegowy zgodny z przepisami

Integracja z KSeF

Oprogramowanie pozwala na generowanie, wysyłkę jak i odbiór e-Faktur do/z Krajowego Systemu e-Faktur

zaliczki pit i CIT w programie ksiegowym - ikona

Zaliczki na PIT i CIT oraz deklaracje roczne

Naliczanie zaliczek na PIT-36/PIT-36L, PIT-37, PIT-28, czy CIT-8 oraz obliczanie i elektroniczna wysyłka deklaracji rocznych

ewidencja - vat ikona

Pełna ewidencja VAT

Wprowadzanie dokumentów do Rejestrów VAT, sporządzanie deklaracji podatkowych i wysyłanie do systemu e-Deklaracje, tworzenie wydruków rejestrów VAT, dowolna ilość podrejestrów VAT sprzedaży i zakupu

obsluga JPK i JPK V7 - ikona

Tworzenie i wysyłka plików JPK

Sporządzanie i przesyłanie plików JPK we wszystkich strukturach: JPK_V7, VAT, KR, PKPiR, EWP, WB, FA, MAG

piktogram ewidencji dokumentów w programie księgowym

Ewidencja dodatkowa

W programie jest możliwa oddzielna rejestracja dokumentów, które nie są dokumentami VAT, np. polisy ubezpieczeniowe, zlecenia

skanowanie i wprowadzania danych ze zdjęć

OCR dokumentów

Wprowadzanie faktur ze skanów i zdjęć; plików PDF, JPG, JPEG, PNG, TIFF za pomocą usługi Comarch OCR

program ksiegowy zgodny z przepisami

Sporządzanie VAT-ZD do pliku JPK_V7

Rozliczenie ulgi na złe długi w celu skorygowania podatku VAT naliczonego za niezapłacone faktury w terminie

Chcesz poznać księgowanie w Comarch ERP Optima?

Testuj za darmo przez 30 dni

Ewidencja VAT

Moduły księgowe w Comarch ERP Optima pozwalają na kompleksowe prowadzenie ewidencji VAT. W prosty i intuicyjny sposób dodasz lub zaimportujesz dokumenty do rejestru VAT, zweryfikujesz statusy VAT podatników oraz sporządzisz i wyślesz deklaracje VAT.

Poniżej wybrane funkcjonalności Rejestrów VAT w naszym oprogramowaniu księgowym:

 • prowadzenie pełnej ewidencji VAT,
 • rozliczanie VAT na zasadach ogólnych i metodą kasową,
 • oddzielne ewidencjonowanie dokumentów, które nie są fakturami VAT, np. dowody wewnętrzne, polisy ubezpieczeniowe, zlecenia itp.
 • weryfikacja numerów rachunków bankowych w wykazie podatników VAT,
 • pobieranie listy rachunków bankowych kontrahenta z wykazu podatników VAT,
 • tworzenie i wysyłanie plików JPK_V7 (zobacz film oraz bezpłatne szkolenie) oraz JPK według struktury: VAT, KR, PKPiR, EWP, WB, FA, MAG do Urzędu Skarbowego,
 • scalenie plików JPK_V7,
 • sporządzenie deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-UE, VAT-8, VAT-9M, VAT-27 oraz wysyłanie do systemu e-Deklaracji fiskusa,
 • sporządzanie VAT-ZD do deklaracji VAT-7/pliku JPK_V7,
 • obsługa procedury VAT-OSS wraz z możliwością sporządzenia i wysyłki deklaracji VIU-DO.

Automatyzacja pracy

Program księgowy przede wszystkim automatyzuje szereg operacji oraz, oferując rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji, sprawia, że księgowanie w  Comarch ERP Optima pozwala na o wiele szybsze wykonywanie powtarzalnych czynności, importowanie dokumentów bezpośrednio do programu, oraz rozpoznawanie faktur i dokumentów na podstawie skanu lub zdjęcia wykonanego telefonem (więcej o OCR)

Poniżej wybrane funkcjonalność z zakresu automatyzacji pracy:

 • import lub eksport plików poprzez pracę rozproszoną,
 • internetowa wymiana dokumentów z biurem lub oddziałem,
 • automatyczna weryfikacja kontrahentów w wykazie podatników VAT oraz pobieranie ich danych z GUS,
 • weryfikacja numerów rachunków bankowych w wykazie podatników VAT,
 • automatyzacja procesów związanych z wprowadzaniem dokumentów przy wykorzystaniu usługi Comarch OCR,
 • automatyczne księgowanie dokumentów do KPiR.

Księga Przychodów i Rozchodów oraz ewidencja ryczałtowa

Moduł Comarch ERP Optima Księga Podatkowa wspomaga księgowość w codziennej pracy firmy. Program księgowy pozwala na obsługę księgową w zakresie ewidencji ryczałtowej, Księgi Przychodów i Rozchodów (KPiR), a także rozliczenia podatku VAT od towarów i usług.

Moduł Księga Podatkowa pozwala na:

 • wprowadzenie zapisów Księgi Przychodów i Rozchodów (zobacz film),
 • prowadzenie Ewidencji Ryczałtowej,
 • prowadzenie ewidencji wynagrodzeń,
 • rozliczenie ewidencji przebiegu pojazdu,
 • dodanie spisu z natury,
 • wprowadzenie wielu działalności właściciela do wyliczenia podatku dochodowego (zobacz film),
 • prowadzenie firmy wielozakładowej.

Deklaracje:

 • naliczanie zaliczek na podatek dochodowy PIT-36, PIT-36L, PIT-28,
 • zastosowanie ulgi na złe długi w podatku dochodowym,
 • obliczanie i wysyłanie drogą elektroniczną deklaracji rocznych PIT-36, PIT-36L, PIT-28, PIT-37.

Pełna księgowość - księgowość kontowa

Oprogramowanie księgowe Comarch ERP Optima z modułem Księga Handlowa oraz aplikacje zintegrowane (np. Comarch e-Sprawozdania) umożliwią prowadzenie pełnej księgowości w firmie zgodnie i w oparciu o Ustawę o rachunkowości.

Moduł Księga Handlowa pozwala na:

 • tworzenie okresów obrachunkowych,
 • stworzenie wielopoziomowego planu kont oraz wykorzystanie funkcji grup kont,
 • księgowanie do jednego lub wielu dzienników cząstkowych,
 • generowanie zestawienia obrotów i sald za dowolny okres,
 • wykorzystanie schematów księgowych do automatycznego księgowania dokumentów oraz deklaracji,
 • predekretację dokumentów,
 • tworzenie księgowań okresowych,
 • inicjalizację bilansu otwarcia na podstawie sald kont roku poprzedniego,
 • księgowanie dokumentów jest możliwe bezpośrednio z innych modułów, np. list płac z modułu Płace i Kadry lub dokumentów OT, LT z modułu Środki Trwałe,
 • tworzenie zestawień księgowych, w tym: bilans firmy, rachunek zysków i strat, przepływy środków pieniężnych itd. (zobacz film o bilansie otwarcia),
 • automatyczne rozliczanie przelewów bankowych przy imporcie.

Deklaracje w pełnej
księgowości:

 • naliczanie zaliczek na podatek dochodowy PIT-36, PIT-36L, PIT-28,
 • zastosowanie ulgi na złe długi w podatku dochodowym,
 • obliczanie i wysyłanie drogą elektroniczną deklaracji rocznych PIT-36, PIT-36L, PIT-37,
 • obliczanie zaliczek na CIT-8, a także obliczanie i wysyłanie drogą elektroniczną deklaracji rocznych CIT-8,
 • obsługa deklaracji CIT-8E wraz z załącznikiem CIT/EZ.

Moduł Księga Handlowa Plus dodatkowo pozwala na:

 • zakładanie oraz księgowanie na konta walutowe,
 • księgowanie schematami księgowymi na konta walutowe,
 • przeglądanie dekretów oraz obrotów i sald w walucie obcej oraz w walucie systemowej,
 • generowanie przeszacowania walut.

Rozrachunki:

 • parowanie ze sobą dekretów na kontach rozrachunkowych,
 • generowanie automatycznych różnic kursowych i kompensat w momencie rozrachowywania dekretów (zobacz film),
 • generowanie potwierdzeń salda, ponagleń zapłaty i not odsetkowych.
Demo Comarch ERP Optima

Wersja demonstracyjna to program posiadający pełną funkcjonalność: wszystkie moduły Comarch ERP Optima są dostępne do darmowego przetestowania.

Ewidencja środków trwałych w programie księgowym

Comarch ERP Optima Środki Trwałe pozwala na kompleksową obsługę gospodarowania środkami trwałymi, wartościami niematerialnymi i prawnymi, czy też wyposażeniem dodatkowym.

Moduł Środki Trwałe pozwala użytkownikowi na:

 • automatyczne naliczanie odpisów amortyzacyjnych dla środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych;
 • generowanie planu amortyzacji dla wskazanego okresu obrachunkowego,
 • zastosowanie różnych metod amortyzacji (liniowa, degresywna, jednorazowa, naturalna),
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia,
 • księgowanie miesięcznych odpisów amortyzacyjnych i innych dokumentów środków trwałych,
 • ujęcie amortyzacji w aspekcie bilansowym i podatkowym dla środków trwałych i wartości materialnych i prawnych,
 • uwzględnianie wartości przeszacowania środków trwałych, sezonowości generowania odpisów amortyzacyjnych oraz istnienie ulg inwestycyjnych,
 • zawieszenie amortyzacji środka trwałego,
 • dokonanie ulepszenia lub częściowej likwidacji środka trwałego,
 • ewidencję środków trwałych będących w budowie,
 • przypisanie osoby odpowiedzialnej za dany środek trwały oraz miejsca jego użytkowania,
 • przenoszenie środków trwałych pomiędzy firmami.

Program księgowy również w wersji online

Comarch ERP Optima w Chmurze Comarch, w miesięcznym abonamencie. Wygodnie i bez zobowiązań.

Chmura - wersja online programu dostępna przez internet

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.

Przejdź do formularza