Program księgowy Comarch ERP Optima

Program do księgowości Comarch ERP Optima obsługuje wszystkie formy księgowości - od ryczałtu i książki przychodów i rozchodów (KPiR), aż po pełną księgowość, zwaną księgowością kontową. Poznaj też korzyści z księgowości online, w bezpiecznej Chmurze Comarch.

Oprogramowanie umożliwia prowadzenie ksiąg handlowych zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości oraz realizuje wszystkie niezbędne funkcje księgowe.

Używany przez dziesiątki tysięcy księgowych system Comarch ERP Optima zawsze pozostaje w zgodzie z obowiązującymi przepisami, dzięki czemu możesz bezpiecznie i odpowiedzialnie prowadzić księgowość firmy.

Program jest dostępny w wersji stacjonarnej lub online. Księgowość online pozwala na pełną kontrolę Twojej firmy. Z każdego miejsca możesz doglądać danych księgowych, dokumentów, ksiąg rachunkowych czy ewidencji przychodów i rozchodów.

Testuj za darmo

Najważniejsze cechy modułu księgowego w Comarch ERP Optimaprogram ksiegowy zgodny z przepisami

Zawsze zgodny z przepisami

Bezpieczne i odpowiedzialne prowadzenie firmy

kazda forma ksiegowisci - ikona

Wszystkie formy księgowości

Ewidencja ryczałtowa, księga przychodów i rozchodów oraz księga handlowa

ksiegowosc - inteligentna automatyzacja procesów ksegowych

Automatyzacja procesów

Automatyczne księgowanie dokumentów przy wykorzystaniu wzorców księgowych (pełna księgowość), OCR, operacje seryjne na dokumentach

rozliczenia vat

Rozliczanie VAT

Na zasadach ogólnych i metoda kasową. Możliwość wyboru metody rozliczenia VAT, rozliczenia miesięczne lub kwartalne

program ksiegowy zgodny z przepisami

Integracja z KSeF

Wysyłka i odbiór e-faktur z KSeF, podgląd graficzny e-faktur, możliwość przeniesienia ich do rejestrów VAT lub do handlu na listę faktur zakupu

zaliczki pit i CIT w programie ksiegowym - ikona

Zaliczki na PIT i CIT oraz deklaracje roczne

PIT-36/PIT-36L, PIT-37, PIT-28, czy CIT-8 oraz obliczanie i elektroniczna wysyłka deklaracji rocznych

ewidencja - vat ikona

Pełna ewidencja VAT

Obsługa Rejestrów VAT, sporządzanie deklaracji podatkowych i wysyłanie do systemu e-Deklaracje, tworzenie wydruków rejestrów VAT, dowolna ilość podrejestrów VAT sprzedaży i zakupu

obsluga JPK i JPK V7 - ikona

Tworzenie i wysyłka plików JPK

JPK_V7, VAT, KR, PKPiR, EWP, WB, FA, MAG

piktogram ewidencji dokumentów w programie księgowym

Ewidencja dodatkowa

Oddzielna rejestracja dokumentów, które nie są dokumentami VAT, np. polis ubezpieczeniowych lub zleceń

skanowanie i wprowadzania danych ze zdjęć

OCR dokumentów

Faktury ze skanów i zdjęć do plików PDF, JPG, JPEG, PNG, TIFF

program ksiegowy zgodny z przepisami

Sporządzanie VAT-ZD do pliku JPK_V7

Rozliczenie ulgi na złe długi w celu skorygowania podatku VAT naliczonego za faktury niezapłacone w terminie

Informacje o firmie

Dostęp do danych dotyczących m.in. potrzeby sporządzenia deklaracji

Wystawiaj faktury i dbaj o księgowość, program Comarch ERP Optima ułatwi Ci wszystkie procesy księgowe. Chcesz poznać księgowanie z Comarch ERP Optima?

Testuj za darmo przez 30 dni

Ewidencja VAT

Moduły księgowe w Comarch ERP Optima pozwalają na kompleksowe prowadzenie ewidencji VAT. Dzięki nim dodasz lub zaimportujesz dane księgowe i dokumenty do rejestru VAT, zweryfikujesz statusy VAT podatników oraz sporządzisz i wyślesz deklaracje VAT – wszystko w intuicyjny sposób.

Poznaj wybrane funkcjonalności Rejestrów VAT w Comarch ERP Optima:

 • prowadzenie pełnej ewidencji VAT,
 • sporządzenie deklaracji VAT,
 • weryfikacja numerów rachunków bankowych w wykazie podatników VAT,

Automatyzacja pracy

Wyposażony w rozwiązania oparte na technologii sztucznej inteligencji, program księgowy wprowadza automatyzację procesów i przyspiesza szereg powtarzalnych operacji, takich jak m.in.:

 • przenoszenie e-faktur z Krajowego Systemu e-Faktur do rejestrów VAT lub do handlu na listę faktur zakupu,
 • księgowanie dokumentów do KPiR,
 • weryfikacja kontrahentów w wykazie podatników VAT oraz pobieranie ich danych z GUS,
 • internetowa wymiana dokumentów z biurem lub oddziałem.

Księga Przychodów i Rozchodów oraz ewidencja ryczałtowa

Moduł Księga Podatkowa w systemie Comarch ERP Optima wspomaga księgowość w codziennej pracy firmy lub biura rachunkowego. Obsługuje ewidencję ryczałtową, KPiR (zobacz film), a także rozliczenia podatku VAT, ułatwiając codzienną pracę przedsiębiorców.

Ponadto moduł Księga Podatkowa umożliwia:

 • prowadzenie ewidencji wynagrodzeń,
 • rozliczenie ewidencji przebiegu pojazdu,
 • dodanie spisu z natury,
 • wprowadzenie wielu działalności właściciela do wyliczenia podatku dochodowego (zobacz film),
 • prowadzenie firmy wielozakładowej,
 • automatyzację księgowania dokumentów do KPiR.

Deklaracje:

 • naliczanie zaliczek na podatek dochodowy PIT-36, PIT-36L, PIT-28,
 • zastosowanie ulgi na złe długi w podatku dochodowym,
 • obliczanie i elektroniczne wysyłanie deklaracji rocznych PIT-36, PIT-36L, PIT-28, PIT-37.

Pełna księgowość - księgowość kontowa

Comarch ERP Optima z modułem Księga Handlowa oraz aplikacje zintegrowane (np. Comarch e-Sprawozdania) umożliwią prowadzenie pełnej księgowości zgodnie z ustawą o rachunkowości.

Dzięki modułowi Księga Handlowa:

 • stworzysz wielopoziomowy plan kont oraz wykorzystasz funkcję grup kont,
 • wygenerujesz zestawienia obrotów i sald za dowolny okres,
 • zautomatyzujesz procesy związane z przenoszeniem e-faktur,
 • stworzysz zestawienia księgowe (bilans firmy, rachunek zysków i strat, i wiele więcej),
 • stworzysz okresy obrachunkowe.

Deklaracje w pełnej księgowości:

 • zastosowanie ulgi na złe długi w podatku dochodowym,
 • naliczanie zaliczek na podatek dochodowy PIT-36, PIT-36L, PIT-28, a także obliczanie i wysyłanie deklaracji PIT-36, PIT-36L, PIT-37,
 • obliczanie zaliczek na CIT-8, a następnie obliczanie i wysyłanie deklaracji CIT-8,
 • obsługa deklaracji CIT-8E wraz z załącznikiem CIT/EZ.

Moduł Księga Handlowa Plus dodatkowo umożliwia:

 • zakładanie i księgowanie na konta walutowe, w tym schematami księgowymi,
 • przeglądanie dekretów, obrotów i sald w walucie obcej oraz systemowej,
 • generowanie przeszacowania walut na koniec okresu obrachunkowego oraz na koniec miesiąca czy kwartału,
 • zaksięgowanie wygenerowanego przeszacowania walut na początek okresu po drugiej stronie konta, ze znakiem plus.

Rozrachunki:

 • parowanie ze sobą dekretów na kontach rozrachunkowych,
 • generowanie automatycznych różnic kursowych i kompensat w momencie rozrachowywania dekretów (zobacz film),
 • generowanie potwierdzeń salda, ponagleń zapłaty i not odsetkowych.
Demo Comarch ERP Optima

Wersja demonstracyjna to program posiadający pełną funkcjonalność: wszystkie moduły Comarch ERP Optima są dostępne do bezpłatnego przetestowania.

Ewidencja środków trwałych w programie księgowym

Program do księgowości online Comarch ERP Optima Środki Trwałe ułatwia kompleksową obsługę gospodarowania środkami trwałymi, wartościami niematerialnymi i prawnymi, czy też wyposażeniem dodatkowym.

Za pomocą modułu Środki Trwałe m.in.:

 • automatyczne naliczysz odpisy amortyzacyjne dla środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
 • przeprowadzisz księgowanie miesięcznych odpisów amortyzacyjnych i innych dokumentów środków trwałych,
 • wygenerujesz plan amortyzacji dla określonego okresu obrachunkowego,
 • poprowadzisz ewidencję wyposażenia.

Program do księgowości również w wersji online

Oprogramowanie księgowe Comarch ERP Optima w Chmurze Comarch, w miesięcznym abonamencie. Wygodnie i bez zobowiązań. Sprawdź jak program księgowy Comarch ERP Optima może zoptymalizować Twoją firmę i zacznij zarządzać księgowością z poziomu programu komputerowego.

Chmura - wersja online programu dostępna przez internet

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.

Przejdź do formularza