Planowanie produkcji z systemem APS

Firma Comarch aktualnie prowadzi wzmożone prace nad systemem APS czyli zaawansowanym planowaniu produkcji (z ang. Advanced planning and scheduling) – narzędziu IT pozwalającym na złożone operacje planistyczne wraz z ich optymalizacją.

APS to rozwiązanie wspierające menadżerów i planistów w optymalizacji harmonogramów produkcji w taki sposób by przy wykorzystaniu dostępnych zasobów osiągnąć wymagane wskaźniki biznesowe.

Zawansowanie planowanie produkcji umożliwia realizacje zleceń produkcyjnych w jak najkrótszym czasie przy uwzględnieniu kryteriów takich jak wydajność maszyn produkcyjnych, ilość i czasy przestojów, optymalny czas realizacja operacji czy minimalizacja kosztów.

System APS - korzyści dla firmy produkcyjnej

Obniżenie kosztów produkcji

w wyniku skrócenia czasu przezbrojeń oraz zmniejszeniu poziomu zapasów

Wzrost poziomu satysfakcji klientów

przez podawanie wiarygodnych czasów realizacji oraz dotrzymywanie terminów dostaw produktów

Wzrost wydajności produkcji

przez maksymalizacje wykorzystania dostępnych zasobów oraz skrócenia cyklów produkcyjnych

W najbliższym czasie oddamy do Państwa rąk system zawierający następujące funkcje bazowe:

Synchronizacja z Comarch ERP XL

System planowania Comarch APS będzie zaczytywał zlecenia produkcyjne z Comarch ERP XL i optymalizował plan produkcji według określonych kryteriów. Wybrany wariant harmonogramu, który zawiera odpowiednio ułożone procesy produkcji zostanie następnie wysłany do Comarch ERP XL.

Harmonogramowanie produkcji z wykresem Gantta

Zaawanasowane planowanie produkcji Comarch APS składać będzie się z dynamicznego wykresu Gannt’a. Planista metodą drag&drop będzie mógł dowolnie modyfikować ułożenie operacji produkcyjnych, zmieniając ich kolejność, łączyć, dzielić lub przesuwać na inne zasoby produkcyjne. Narzędzie to idealnie się sprawdzi w optymalizacji krótkookresowych harmonogramów produkcji. 

Szybkość działania

System planowania produkcji APS  pozwoli na ogromną oszczędność czasu pracy planisty. Rozwiązanie umożliwi planowanie i przeplanowanie dużej ilości operacji produkcyjnych w krótkim czasie.

Intuicyjność i ergonomia działania

System harmonogramowania produkcji Comarch APS jest budowany przez zespół UX we współpracy z przedsiębiorstwami produkcyjnymi. Stosując najlepsze rynkowe praktyki system jest dostosowywany do codziennej pracy planistów i związanych z nią wymagań biznesowych. Comarch APS zawierać będzie dodatkowo szereg narzędzi, które pozwalają dopasować poszczególne widoki, kolorystykę wykresu Gantt’a, zakres sortowania i filtrowania do wymogów użytkownika. 

Inne planowane funkcje systemu APS

Aplikacja Comarch APS umożliwi:

  • zarządzać zleceniami produkcyjnymi przy pomocy intuicyjnych komend i metod
  • samodzielnie definiować wygląd poszczególnych ekranów, dopasowując go do swoich preferencji
  • wyróżnić wybrane operacje – np. wykorzystujące krytyczne materiały, używające kluczowych maszyn czy realizowane dla kluczowych klientów
  • w każdej chwili uzyskać dostęp do podglądu dodatkowych informacji nt. danej operacji produkcyjnej – np. kod czy ilość wyboru, termin rozpoczęcia itp.
  • określić powiązania danej operacji z poprzednimi bądź następującymi po niej
  • obejrzeć plan produkcyjny z uwzględnieniem podziału na zmiany, by zoptymalizować proces, mając na uwadze harmonię w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa
  • ustalać termin realizacji zleceń, wskazując konkretne daty i godziny
  • wyeliminować potencjalne pomyłki – aplikacja rozpoznaje braki i konflikty, uniemożliwiając stworzenie wadliwego planu
  • podzielić długie operacje na szereg mniejszych, polegając na doświadczeniu planisty
  • tworzyć różne wersje harmonogramu na bazie jednego wykresu Gantta i przeprowadzać symulacje różnych scenariuszy, co pozwoli przewidzieć i wyeliminować błędy czy zagrożenia

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.

Przejdź do formularza