Planowanie produkcji z systemem APS

System APS umożliwia zaawansowane planowanie produkcji (z ang. Advanced planning and scheduling) – pozwalając na złożone operacje planistyczne wraz z ich optymalizacją.

APS to rozwiązanie wspierające menadżerów produkcji i planistów w optymalizacji harmonogramów produkcji w taki sposób by przy wykorzystaniu dostępnych zasobów osiągnąć wymagane wskaźniki biznesowe.

Zawansowanie planowanie produkcji umożliwia realizacje zleceń produkcyjnych w jak najkrótszym czasie przy uwzględnieniu kryteriów takich jak wydajność maszyn produkcyjnych, ilość i czasy przestojów, optymalny czas realizacja operacji czy minimalizacja kosztów.

System APS - korzyści dla firmy produkcyjnej

Obniżenie kosztów produkcji

w wyniku skrócenia czasu przezbrojeń oraz zmniejszeniu poziomu zapasów

Wzrost poziomu satysfakcji klientów

przez podawanie wiarygodnych czasów realizacji oraz dotrzymywanie terminów dostaw produktów

Wzrost wydajności produkcji

przez maksymalizacje wykorzystania dostępnych zasobów oraz skrócenia cyklów produkcyjnych

W kwietniu 2023 roku została wydana pierwsza wersja systemu Comarch APS. W najbliższych miesiącach planujemy systematyczny rozwój systemu o nowe funkcje:

Synchronizacja z Comarch ERP XL

System planowania Comarch APS  zaczytuje kluczowe informacje z Comarch ERP XL dotyczące zleceń produkcyjnych (kontrahent, termin i priorytet realizacji), technologii wytworzenia produktu (np. koniecznie operacje technologiczne i ich czas trwania), wymaganych zasobów produkcyjnych (maszyny, narzędzia, pracownicy, wydziały produkcyjne), a także materiałów (np. wymaga ilość do produkcji), jak i półproduktów. W kolejnym kroku Comarch APS optymalizuje plan produkcji według określonych kryteriów.

W ramach planowanych funkcji wybrany wariant harmonogramu, który zawiera odpowiednio ułożone procesy produkcji zostanie następnie wysłany do Comarch ERP XL. W kolejnych wersjach Comarch APS będzie w pełni zintegrowany z systemem Comarch ERP Enterprise. W przyszłości chcemy również zapewnić otwartość na wymianę danych z innymi rozwiązaniami zintegrowanymi oraz produkcyjnymi, których producentem nie jest Comarch.

Tworzenie wersji harmonogramu

Główną ideą Comarch APS jest optymalne zaplanowanie produkcji w przyszłych okresach planistycznych. Aby było to możliwe przedsiębiorstwo może tworzyć dowolną liczbę wersji harmonogramów, przy czym każda z wersji będzie mogła zawierać plan ułożony w inny sposób, według innych ograniczeń lub metod planowania.

Poszczególne wersje harmonogramów będą oznaczone odpowiednimi statusami: "W przygotowaniu", "Archiwalny", "Zatwierdzony". Dodatkowo jeden z aktywnych planów będzie możliwy do oznaczenia jako „Główny”, a następnie wysłany do systemu ERP.

Automatyczna optymalizacja harmonogramu produkcji 

Udostępniliśmy pierwszy predefiniowany algorytm planowania produkcji, który automatycznie planuje operacje i zlecenia produkcyjne zaimportowane z systemu ERP.

W kolejnych wersjach Comarch APS umożliwi zaawansowane harmonogramowanie według różnych strategii planowania. System będzie także wzbogacony o możliwość podpinania własnych serwisów do planowania, co umożliwi łatwiej dopasować algorytm harmonogramujący zadania do specyfiki i potrzeb konkretnej branży.

Comarch APS pozwoli na m.in. na wykorzystanie następujących metod planowania:

 • Planowanie najpierw najdłuższych procesów - algorytm zachłanny. Algorytm ten lokalnie wybiera rozwiązanie najbardziej optymalne w danej chwili, licząc, że doprowadzi to do znalezienia rozwiązania globalnie optymalnego. Zastosowanie algorytmu zachłannego w APS polegać będzie na tym, że najpierw będziemy planować dłuższe procesy produkcyjne, a dopiero po nich coraz krótsze procesy, które uzupełnią powstałe przerwy przy planowaniu tych dłuższych działań.
 • Planowanie po sobie pozycji z tym samym wyrobem i technologią. W metodzie tej najpierw, w oparciu o podstawową metodę kolejkowania wyszukiwana będzie pierwsza pozycja do dodania w kolejce, a po jej znalezieniu bezpośrednio po niej układane będą pozycje z tym samym wyrobem i technologią.
 • Dobieranie zasobu mogącego najszybciej wykonać operację. Dobieranie do operacji tego zasobu, który najszybciej może rozpocząć daną operację, co w uproszczeniu można uznać jako równomierne obciążanie zasobów. Ten sposób obciążania zasobów będzie domyślnie wybrany.
 • Obciążanie jak najmniejszej ilości zasobów. W ramach rozwinięcia sposobów dobierania zasobów do operacji, obsłużona zostanie opcja, przy której najpierw obciążany będzie pierwszy zasób z gniazda, a dopiero po pełnym jego obciążeniu w okresie planistycznym lub braku możliwości zmieszczenia operacji w jego czasie dostępności, nastąpi przejście do obciążania kolejnego zasobu.

Ergonomiczny wykres Gantt’a

Zaawanasowane planowanie produkcji Comarch APS składa się z dynamicznego wykresu Gannt’a. Wykres ten, z pomocą kolorowych pasków operacji, obrazuje procesy planowane w torach zasobów, które zostały do nich przypisane w efekcie planowania w Comarch APS. Planista w każdej chwili może zmienić horyzont czasu (godzina, dzień i tydzień) wyświetlanych operacji produkcyjnych, jak i swobodnie sterować skalą wykresu (zmniejszać lub zwiększać przedział czasowy). Wykres Gantt’a w czytelny sposób obrazuje kolejność i powiązanie miedzy następującymi po sobie operacjami produkcyjnymi. Zaznaczając daną operację planista ma również możliwość wyświetlania jej szczegółów np. termin start i stop, czas trwania, wykorzystywane zasoby produkcyjne, wymagane materiały czy wytworzone wyroby. Dodatkowo z poziomu danej operacji można przejść do szczegółów zlecenia produkcyjnego, z którym jest ona związana. Planista metodą drag&drop może przesunąć wybraną operację w czasie lub zwiększyć/skrócić jej czas trwania. Użytkownika ma również możliwość korzystania z zaawansowanych funkcje modyfikacji ułożenia operacji produkcyjnych, takich jak zmiana ich kolejność, ustawienia terminu startu i końca operacji, przesuwania na inne zasoby produkcyjne. Narzędzia te idealnie sprawdzą się w optymalizacji krótkookresowych harmonogramów produkcji. 

Kompleksowy panel planisty

W dolnej części aplikacji Comarch APS udostępniamy  kompleksowy panel planisty zawierający  dane dotyczące obiektów produkcyjnych stanowiących elementy harmonogramu:

 • zlecenia produkcyjne zaimportowane z systemu ERP łącznie ze statusem, czy dane zlecenie zostało zaplanowane w odpowiednim okresie planistycznym,
 • pozycje ze zleceń pobranych z systemu ERP wraz z informacją o planowanej dacie ich dostarczenia,
 • operacje zaplanowane w Comarch APS dla zleceń pobranych z systemu ERP,
 • materiały wymagane do realizacji planowanych operacji, dobrane do operacji na podstawie technologii pobranych z systemu ERP,
 • wyroby dla zaplanowanych operacji, a więc nie tylko wyroby gotowe (finalne), ale wyroby z poszczególnych operacji (półprodukty) jeśli takie występują.

Poszczególne listy wskazane powyżej można filtrować i sortować według wybranych kryteriów przez użytkownika.

Kompleksowa wiedza o harmonogramie produkcji

Comarch APS pozwala planiście w szybki sposób przeanalizować kluczowe statystyki związane z danym wariantem harmonogramu produkcji celem podjęcia decyzji czy jest optymalny dla procesu produkcyjnego przedsiębiorstwa. Udostępniona funkcjonalność podsumowania harmonogramu produkcji zawiera czytelny i kompleksowy zbiór informacji o takich elementach jak:

 • kluczowe parametry harmonogramu (m.in. długość okresu planistycznego, liczba planowanych zleceń produkcyjnych
 • liczba/procent zaplanowanych i niezaplanowanych zleceń produkcyjnych
 • liczba/procent operacji produkcyjnych z i bez konfliktów
 • czas trwania operacji
 • ilość/procent wyrobów planowo realizowanych terminie i mających opóźnienia
 • dostępność i obciążenie zasobów produkcyjnych
 • najczęściej wykorzystywane w operacjach gniazda robocze
 • najbardziej obciążone gniazda robocze

Szybkość działania 

System Comarch APS jest oparty o własną dedykowaną bazę danych. W pracach rozwojowych zostały zastosowane zaawansowane mechanizmy, które umożliwiają planowanie i przeplanowanie dużej liczby operacji produkcyjnych o wysokiej złożoności w krótkim czasie. Pozwala to na ogromną oszczędność czasu pracy planisty, możliwość realizowania wielu symulacji harmonogramu produkcji i szybkie reagowanie na zmieniające się czynniki związane z planem produkcji.  

Intuicyjność i ergonomia działania

System harmonogramowania produkcji Comarch APS jest budowany przez zespół UX we współpracy z przedsiębiorstwami produkcyjnymi. Stosując najlepsze rynkowe praktyki system jest dostosowywany do codziennej pracy planistów i związanych z nią wymagań biznesowych. Comarch APS będzie dodatkowo wzbogacony o szereg narzędzi, które pozwolą na dopasowanie poszczególnych widoków, zakresu sortowania i filtrowania do wymogów użytkownika, między innymi:

 • wybieranie kolumn, które mają być wyświetlone na liście,
 • ustawianie kolejności wyświetlania kolumn,
 • przypinanie kolumn na liście,
 • ustawienie i ukrywanie paska narzędzi,
 • ustawienie trybu kolorowania operacji produkcyjnych,
 • wyróżnianie operacji produkcyjnych według określonych reguł np. wykorzystujące krytyczne materiały, używające kluczowych maszyn czy realizowane dla kluczowych klientów.

Inne planowane funkcje systemu APS

Aplikacja Comarch APS umożliwi:

 • możliwość samodzielnego modyfikowania algorytmów planowania przez Użytkownika
 • wykorzystanie algorytmów AI, które na podstawie mechanizmów uczenia będą wybierać najlepszą metodę optymalizacji planowania produkcji
 • analiza aktualnego obciążenia zasobów produkcyjnych, jak i wykonanie symulacji obciążenia dla danej wersji harmonogramu produkcji
 • w każdej chwili uzyskać dostęp do podglądu dodatkowych informacji nt. danej operacji produkcyjnej – np. kod czy ilość wyboru, termin rozpoczęcia itp.
 • określić powiązania danej operacji z poprzednimi bądź następującymi po niej
 • obejrzeć plan produkcyjny z uwzględnieniem podziału na zmiany, by zoptymalizować proces, mając na uwadze harmonię w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa
 • ustalać termin realizacji zleceń, wskazując konkretne daty i godziny
 • wyeliminować potencjalne pomyłki – aplikacja rozpoznaje braki i konflikty, uniemożliwiając stworzenie wadliwego planu
 • podzielić długie operacje na szereg mniejszych, polegając na doświadczeniu planisty
 • tworzyć różne wersje harmonogramu na bazie jednego wykresu Gantta i przeprowadzać symulacje różnych scenariuszy, co pozwoli przewidzieć i wyeliminować błędy czy zagrożenia
 • czytelne porównanie kilku wariantów harmonogramu produkcji w ujęciu procentu realizacji ZP, występujących konfliktów w celu wyboru najbardziej optymalnego dla przedsiębiorstwa.

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.

Przejdź do formularza