System MES – oprogramowanie

MES czyli Manufacturing Execution System, to rozwiązanie wykorzystujące technologię informatyczną oraz elementy automatyki przemysłowej do monitorowania procesów produkcyjnych oraz zbierania kluczowych informacji dla firmy produkcyjnej.

System MES pozwala przedsiębiorstwu uzyskać najważniejsze dane produkcyjne w czasie rzeczywistym, co skutkuje optymalizacją zarządzania produkcją i wzrostem wydajności cyklu produkcyjnego organizacji.

Poznaj cechy i zalety systemu realizacji produkcji (MES) w Comarch ERP XL.

Systemy MES - główne funkcje i zadania

Systemy MES usprawniają proces decyzyjny pracowników zarządzających produkcją poprzez:

MEs - monitorowanie produkcji ikonka

Monitorowanie zleceń i kontrola produkcji

W praktyce umożliwia to firmie produkcyjnej szybsze podejmowanie decyzji i eliminację problemów pojawiających się na hali produkcyjnej.

ikonka postepy analiza zlecen w mes

Analizowanie wydajności produkcji

Przedsiębiorstwo uzyskuje realne dane o wskaźnikach OEE (Overall Equipment Effectiveness) w czasie rzeczywistym. Pozwala to firmie produkcyjnej na dostosowane cyklu produkcyjnego do zmieniających się czynników zewnętrznych i wewnętrznych organizacji.

Wykrywanie przestojów i mikroprzestojów

W wyniku integracji z maszynami oraz urządzeniami produkcyjnymi firma produkcyjna ma możliwość badania ich rzeczywistego czasu pracy. Systemy klasy MES wspomagają organizację w odpowiedniej kalibracji maszyn, eliminacji wąskich gardeł w produkcji, jak i ograniczniu zbędnych kosztów.

MES i wsparcie kontroli jakóści produkcji - ikonka ico

Śledzenie produkcji i wsparcie kontroli jakości

MES wspiera bieżącą kontrolę produkcji w toku, uzyskując dane o pobranych surowcach, partii towarów, wadliwych produktach oraz powierzonych zadaniach.  W wyniku czego system MES wspiera śledzenie pochodzenia wyrobu – traceability i skuteczną kontrolę jakości.

Panowanie produkcji z systemem MES - ico, ikona

Optymalizacja planowania produkcji

Systemy MES zbierają informacje o aktualnie wykonywanych operacjach produkcyjnych, dostępnych zasobach i zidentyfikowanych opóźnieniach. Dział planistyczny firmy na ich podstawie może dostosować planowanie produkcji do rzeczywistej sytuacji na hali produkcyjnej.

System MES - kluczowe elementy

Oprogramowanie MES nie musi być skomplikowanym rozwiązaniem. Do prawidłowego działania potrzebne jest zazwyczaj kilka następujących elementów:

Źródło danych - panel produkcyjny

Pozyskanie informacji dla MESa może odbywać się przez panel produkcyjny tzw. Shop floor online. Panel produkcyjny ma najczęściej postać płaskiego monitora, który pozwala operatorowi klikając w ekran rejestrować odpowiednie zdarzenia na produkcji. Panele produkcyjne są montowane przy gniazdach roboczych gdzie odbywają się operacje produkcyjne, które chcemy rejestrować. Istotne jest dobór właściwego panelu produkcyjnego do profilu produkcji firmy pod kątem rozmiaru ekranu, jakości obudowy i odporności na czynniki fizyczne np. wilgoć, zapylenie, temperatura.

Źródło danych  - bezpośrednia integracja z maszynami

Systemy MES do rejestracji procesów produkcyjnych wykorzystują również technologie automatyki przemysłowej jak sterowniki maszyn, czujniki rejestrujące wibracje/temperaturę czy dedykowane szafy sterownicze. Informacje o realizacji produkcji zaciągane są bezpośrednio z urządzeń produkcyjnych bez konieczności uczestnictwa w tym procesie czynnika ludzkiego. Comarch realizuje ten obszar przez autorską platformę Comarch IoT.

Serwer z bazą danych

Ważne jest by MES mógł gromadzić i przetwarzać  dane w jednej bezpiecznej lokalizacji. Współpraca z Comarch pozwala wykorzystać zarówno prywatną infrastrukturę sprzętową przedsiębiorstwa jak i rozwiązania chmurowe Comarch do rejestracji danych poza firmą.

Oprogramowanie MES

Rozwiązanie informatyczne z dedykowanym interfejsem, które pozwoli pracownikom firmy na wprowadzanie, odczytywanie czy przetwarzanie danych. Systemy klasy MES mogą być instalowane na panelach produkcyjnych, komputerach stacjonarnych czy urządzeniach mobilnych np. tablet. Comarch MES pozwala na dostosowanie interfejsu MES do wymagań przedsiębiorstwa, jak i rozdzielczości urządzenia na którym jest zainstalowany.

Testuj Comarch ERP XL

Zobacz Demo

Pobierz aktualny cennik

Pobierz cennik

Funkcje Comarch MES

Comarch MES to oprogramowanie do monitorowania produkcji oferujące szereg funkcjonalności i korzyści usprawniających zarządzenie procesami produkcyjnymi.

Oto jego najważniejsze funkcje:

Elastyczność i konfiguracja

Użytkownik może samodzielnie dopasować wygląd i zakres informacji widocznych na ekranie MES do własnych potrzeb i specyfiki działalności. Umożliwia to jednocześnie realizacje scenariusza w którym pracownik rejestruje tylko rozpoczęcie i zakończenie operacji produkcyjnej, jak i gdy wymagamy od niego potwierdzenia konkretnych zabiegów na produkcji np. zapoznania się z instrukcją stanowiskową.

Można też stworzyć wiele profili ekranów MES, które będą odpowiadały konkretnym grupom pracowników produkcyjnych np. dla operatora maszyny, brygadzistay, pracownik Kontroli Jakości czy służb UR (utrzymiania ruchu). 

Lista zadań produkcyjnych

Pracownik przez zeskanowanie swojego identyfikatora (np. karty RCP) lub podanie danych logowanie otrzymuje wgląd do przypisanych mu operacji produkcyjnych. Wskazana lista operacji wynika z technologii i zleceń produkcyjnych zdefiniowanych w Comarch ERP XL. Operator z poziomu oprogramowania Comarch MES otrzymuje dostęp do szczegółów operacji produkcyjnych takich jak konieczne surowce do pobrania, instrukcje stanowiskowe czy zdjęcie prawidłowo wytworzonego wyrobu.

Rejestracja produkcji

Pracownik przy użyciu systemu Comarch MES ma możliwość rejestracji szeregu informacji związanych z realizacją produkcji w toku np. pobranie surowca z konkretnej partii, zameldowanie czasów pracy, zgłoszenie liczby wytworzonych produktów czy rejestrację produktów ubocznych.

W ramach systemu Comarch MES można również rejestrować wykonanie dodatkowych zabiegów produkcyjnych np. przygotowanie stanowiska produkcyjnego czy kalibracji maszyny zgodnie z instrukcją.

Generowanie dokumentów PW/RW

Na podstawie operacji zarejestrowanych w oprogramowaniu MES w systemie ERP wygenerują się odpowiednie dokumenty RW i PW, które uaktualnią stany surowców i wyrobów gotowych.

Kontrola jakości

W ramach systemu Comarch MES można gromadzić kluczowe dane odnośnie kontroli jakości produkcji.  System Comarch MES umożliwia zarówno bieżącą kontrole parametrów jakościowych produkowanych wyrobów przez operatorów produkcyjnych, jak i wyrywkowe kontrole, pobrania próbek do badań realizowane przez pracowników działu Kontroli jakości.

Najważniejsze korzyści z posiadania systemu Comarch MES:

System Comarch MES jest oparty o ergonomiczną logikę działania i szerokie możliwości konfiguracji. Łatwość wdrożenia tego rozwiązania pozwala na szybkie osiągnięcie następujących korzyści:

 • informacja o produkcji w czasie rzeczywistym
 • eliminacja nieprzewidywalnych błędów, opóźnień, awarii, odpadów oraz strat produkcyjnych
 • wzrost wydajności pracowników produkcyjnych
 • wzrost wskaźnika OEE (Overall Equipment Effectiveness), czyli całkowitej efektywności wyposażenia produkcyjnego
 • poprawa jakości produkcji i produkowanych wyrobów
 • ograniczenie kosztów produkcji i ograniczenie papierologii na produkcji
 • skuteczne planowanie produkcji i zarządzanie parkiem maszynowym
 • szybsza naprawa maszyn i urządzeń produkcyjnychMES - praca na produkcji - pracownik z laptopem i systemem MES

Obejrzyj wideo

Zachęcamy Państwa do obejrzenia filmów prezentujących przykładowe scenariusze pracy w Comarch MES:

W ofercie Comarch ERP jest również system MES z technologią IoT

Jeśli:

 • chcesz podłączyć maszyny oraz czujniki i automatycznie zbierać informacje o ich stanie
 • potrzebujesz definiować wskaźnik OEE i widzieć wskazania w czasie rzeczywistym
 • lmasz inny system ERP niż Comarch ERP XL i chciałbym się zintegrować z systemem MES

Funkcje systemu Comarch IoT MES

Panel produkcyjny dla operatora

Ekran dotykowy wspomagający pracę operatora. Wyświetla niezbędne informacje o realizowanych zleceniach produkcyjnych i operacjach, w tym bieżący wskaźnik OEE. Umożliwia deklarowanie przestojów oraz raportowanie o bieżącej realizacji produkcji czy przeprowadzanej kontroli jakości. Dane mogą być wprowadzane za pomocą ekranu dotykowego, podłączonej klawiatury lub skanera kodów.

Pomiar OEE

Wskaźnik OEE (ang. Overall Equipment Effectiveness – całkowita efektywność wyposażenia) jest jednym z najważniejszych współczynników do mierzenia wydajności w produkcji. OEE to iloczyn trzech wskaźników: dostępności, jakości oraz wydajności produkcji. Analiza wskaźnika OEE pozwala na wykrycie, tzw. „wąskich gardeł” ograniczających całkowitą sprawność maszyn / linii produkcyjnych. Wskazuje również gdzie w obrębie produkcji powstają straty.

Oblicz OEE, zdefiniuj i śledź inne wskaźniki, zwiększając wydajność swojej produkcji!

Zarządzanie użytkownikami

Logowanie do aplikacji odbywa się za pomocą loginu i hasła lub karty dostępu. Dostęp do poszczególnych maszyn ograniczony jest przez system uprawnień, który automatycznie weryfikuje i sprawdza, czy operator maszyny posiada odpowiednie autoryzacje i przeszkolenie wymagane do pracy na danym stanowisku.

Zlecenia produkcyjne

Dzięki cyfrowej wymianie danych, operator może wybrać zlecenie produkcyjne na panelu aplikacji MES – przygotowane i zaplanowane specjalnie dla niego. Przed rozpoczęciem pracy możliwe jest szczegółowe sprawdzenie informacji dotyczących danego zlecenia, takich jak ilość sztuk do wykonania czy czas operacji.

Zdecydować można także czy rozpocząć przezbrojenie lub przejść bezpośrednio do produkcji. Operator wybiera samodzielnie operację do realizacji, spośród wszystkich przypisanych do aktualnego stanowiska. Kolejność operacji może być uprzednio zaplanowana w zewnętrznych systemach APS i odpowiednio podpowiadana użytkownikowi.

Komunikacja z maszynami

System pozwala na trwałe połączenie z maszynami w celu odczytywania aktualnie udostępnianych sygnałów (takich jak m.in. stan i czas pracy), pojawiających się alarmów czy informacji o ilości wyprodukowanych sztuk. W efekcie otrzymujemy wiarygodne dane o statusie i realizacji zlecenia produkcyjnego w czasie rzeczywistym.

Kontrola materiałów produkcyjnych

Integracja z systemem ERP pozwala na stałe śledzenie i kontrolę zużytych materiałów. Deklaracja ilości wyprodukowanych wyrobów odbywa się automatycznie (na podstawie sygnału z maszyny) lub ręcznie, za pomocą panelu produkcyjnego.

Pracownik może wyświetlić listę materiałów (BOM) przypisaną do aktualnie wykonywanej operacji i zadeklarować zużycie poszczególnych materiałów oraz wyrobów niezgodnych. Pozwala to monitorować ilość i jakość zużytego materiału.

Kontrola jakości

Plany kontroli jakości pozwalają na bieżące monitorowanie jakości produktów, eliminując produkty niezgodne, co znacznie obniża koszty produkcji. Integracja MES z systemami QMS i digitalizacja planów kontroli, pozwalają na unikanie tworzenia stosów dokumentacji papierowej, prowadząc operatora w prosty sposób  przez czynności kontrolne i pomiarowe.

Operator wciska przycisk powodujący automatyczne wczytanie pomiaru z urządzenia, które ten pomiar wykonało, bez konieczności wykonywania całej czynności manualnie.

Monitorowanie przestojów

Przestój maszyny może być rejestrowany automatycznie (na podstawie sygnału z maszyny) lub ręcznie przez interakcje operatora z systemem.

Operator może wybrać przyczynę przestoju wybierając pomiędzy planowaną lub nieplanowaną przerwą oraz podając jej powód. Zakończenie przestoju może być również raportowane automatycznie lub ręcznie, a cała historia zdarzeń przechowywana jest w bazie danych.

Utrzymanie ruchu

Moduł utrzymania ruchu pozwala przypisać do każdej maszyny okresowe czynności serwisowe, określając ich przedział czasowy i odpowiednio licząc niezbędne na ich wykonanie roboczogodziny.

Informacja o aktualnym stanie jest dostępna w panelu produkcyjnym oraz w części biurowej systemu. O konieczności wykonania czynności serwisowych przypominają pracownikom powiadomienia.

Instrukcje stanowiskowe

Operator może w dowolnym momencie wyświetlić rysunki techniczne, pliki instrukcji załączone do wybranego stanowiska pracy lub operacji, dokumentację techniczną oraz inne załączniki przeznaczone dla pracowników w panelu aplikacji.

Więcej o kompleksowej kontroli produkcji z wykorzystaniem sytemu

Comarch IoT MES

Gdzie kupić

Partnerzy i Chmura Comarch

System Comarch ERP XL dystrybuowany jest dwoma kanałami sprzedaży:

Comarch Cloud Portal
Partnerzy Comarch

Dzięki Liście Partnerów Comarch znajdziesz sprawdzoną firmę z Twojej okolicy wdrażającą nasze rozwiązania.

Nasi klienci

Z programu Comarch ERP XL korzysta już ponad 5500 firm, z różnych branż i sektorów rynku.

Przeczytaj referencje

Przeczytaj case study

Obejrzyj filmy o tym jak Comarch ERP XL usprawnia pracę naszych Klientów: Wideoreferencje i wdrożenia.

Informacje handlowe

Sprawdź dlaczego Comarch ERP XL jest dobrą inwestycją:

Gwarancja zwrotu z inwestycji w ERP

Pobierz cennik

Zobacz jak uzyskać wsparcie w finansowaniu zakupu oprogramowania: Finansowanie zakupu.

Poznaj aktualne Promocje.

Kontakt

Chcesz wiedzieć więcej? Potrzebujesz porady w doborze produktów?

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci dedykowane rozwiązanie.

Zadaj pytanie

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.

Przejdź do formularza