Najważniejsze zmiany w przepisach o VAT
Czego dotyczy zmiana Na czym polega zmiana Wejście w życie
Nowe terminy wystawiania faktur Fakturę trzeba wystawić najpóźniej 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę (z wyjątkami). 1 stycznia 2014 r.
Przeniesienie przepisów dotyczących faktur Przepisy dotyczące wystawiania, przesyłania, udostępniania i przechowywania faktur i e-faktur zostaną przeniesione z rozporządzenia do ustawy o VAT. 1 stycznia 2014 r. 
Nowa podstawa opodatkowania Podstawą opodatkowania będzie wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzyma z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej 1stycznia 2014 r. 
Moment powstania obowiązku podatkowego Obowiązek podatkowy powstanie z chwilą dokonania dostawy lub wykonania usługi (z wyjątkami). Obecnie: obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7 dni, licząc od dani wdania towaru lub wykonania usługi. 1 stycznia 2014 r. 

  Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

 

Zmiany w VAT wyjaśnia ekspert Comarch zapraszając na najbliższe webinarium związane z tematyką zmian w prawie podatkowym.
 

Ekspert radzi

– Każda zmiana dotycząca zasad rozliczania podatku VAT niesie za sobą konsekwencję w postaci konieczności dostosowań systemów księgowych. Ponadto, w początkowym okresie stosowania znowelizowanych przepisów wzrasta liczba popełnianych błędów w rozliczeniach podatkowych. Może to być dużym obciążeniem dla przedsiębiorców jeżeli nie przeniosą ciężaru zmian na producenta oprogramowania, który zagwarantuje im terminowe dostosowanie programu finansowo-księgowego lub sprzedażowego – mówi Łukasz Żur, Business Development Manager MSP w Comarch.
 

Wnioski

Należy już teraz wyciągnąć pewne wnioski z poprzedniej zmiany. Na przełomie 2010/2011 roku wyraźnie widoczne było poruszenie wśród przedsiębiorców, którzy nie zdążyli zaktualizować oprogramowanie lub proces ten odłożyli na ostatnią chwilę. Dotyczyło to zarówno oprogramowania, jak i aktualizacji urządzeń fiskalnych: kas czy drukarek. Niestety powodowało to zbędne koszty dla tych firm w postaci droższych „ekspresowych” usług lub wyższej ceny za aktualizację oprogramowania. Mając na uwadze powyższe warto już dziś upewnić się, czy firma posiada system z wykupioną aktualizacją.
 
Poznaj ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw - tutaj.