PFR TFI wdraża rozwiązanie do obsługi funduszy PPK autorstwa Comarch

PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. wybrało system Comarch Asset Management do zarządzania funduszami w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Comarch zautomatyzuje procesy wyceny i zarządzania funduszami zdefiniowanej daty, umożliwiając efektywne kierowanie inwestycjami przy zachowaniu zgodności z ustawą o pracowniczych planach kapitałowych i ustawą o funduszach inwestycyjnych.

Wdrożone systemy będą wykorzystywane przy wycenie jednostek funduszy, księgowaniu transakcji oraz analizie wyników i efektywności.

„Pracownicze Plany Kapitałowe są dla całego rynku i jego uczestników ogromną szansą, tak na podniesienie bezpieczeństwa finansowego Polaków, jak i na wzrost jakości usług świadczonych przez wszystkie instytucje i organizacje funkcjonujące przy PPK.  PFR TFI szczególnie w tym zakresie oczekuje jakości i odpowiedzialności biznesowej od swoich partnerów. Przeprowadzone w Towarzystwie postępowanie ofertowe wskazało, że  oferta złożona przez firmę Comarch spełniała postawione założenia i została najwyżej oceniona. Oczekujemy, że pracujący w Comarch doświadczeni eksperci będą dostarczać wysoką jakość usług." – mówi Piotr Kuba, członek zarządu ds. inwestycyjnych PFR TFI.

„Comarch posiada najbardziej zaawansowane rozwiązanie do zarządzania aktywami na polskim rynku. To duży sukces, że również w tym przypadku nasza oferta okazała się najlepsza i nasz system będzie używany przez instytucję o tak dużym znaczeniu dla polskiego rynku emerytalnego. Od ogłoszenia projektu ustawy o PPK pracowaliśmy nad rozszerzeniem platformy Comarch Asset Management o funkcjonalności specyficzne dla nowych funduszy, m.in. limity inwestycyjne oraz obsługę polityki inwestycyjnej określonej w ustawie. Jesteśmy gotowi na obsłużenie znaczących aktywów, które od lipca będzie gromadziło PFR TFI" – mówi Krzysztof Mendelowski, dyrektor Działu Rynków Kapitałowych w Comarch.

System Comarch Asset Management jest obecny na polskim rynku od ponad 20 lat, dostarczając rozwiązania do zarządzania aktywami dla instytucji rynku kapitałowego, m.in. towarzystw funduszy inwestycyjnych, powszechnych towarzystw emerytalnych i ubezpieczycieli. Platforma funkcjonuje obecnie u ponad 30 podmiotów, odpowiadając za znaczną część branży finansowej w Polsce. Obejmuje m.in. księgowość i wycenę funduszy, analizę wyników i efektywności, realizację transakcji i raportowanie.

Przeczytaj więcej o Comarch Asset Management.

Comarch oferuje również aplikację do obługi Pracowniczych Planów Kapitałowych w firmach. Aplikacja Comarch PPK współpracuje nie tylko z modułami kadrowo - płacowymi  systemów Comarch ERP ale również z innymi systemami HR.

Dowiedz się więcej o Comarch PPK

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Powiedz nam o potrzebach Twojej firmy. Znajdziemy idealne rozwiązanie.