Zarządzanie PPK

Aplikacja Comarch PPK przeznaczona jest do obsługi Pracowniczych Planów Kapitałowych w firmie. Jest ściśle zintegrowana z modułami kadrowo-płacowymi Comarch ERP HR, ale również współpracuje z systemami kadrowo-płacowymi innych producentów. Może więc działać samodzielnie.

Kluczowymi funkcjonalnościami aplikacji będą: możliwość ewidencjonowania danych uczestników PPK, comiesięcznego naliczania i ewidencjonowania składek oraz przesyłania ich do wybranej instytucji finansowej.

Obsługa PPK w Twojej firmie

Aplikacja Comarch PPK będzie dostępna w najbliższych tygodniach. Aktualizacje będą udostępniane w krótkich odstępach czasowych, aby osiągnąć docelowy zakres funkcjonalny, który pozwoli zrealizować obowiązki prawne w wyznaczonych ustawami terminach.

Obecnie aplikacja jest na etapie testów.

Funkcje aplikacji Comarch PPK

Docelowy zakres funkcjonalny aplikacji Comarch PPK będzie następujący:

  • informacje o pracodawcy i wybranej instytucji finansowej zarządzającej PPK
  • rejestr pracowników
  • prowadzenie ewidencji pracowników
  • integracja z Comarch ERP HR lub import z pliku
  • rejestr deklarowanych procentowych składek członkowskich dla PPK
  • rejestr wystąpień i przystąpień pracowników do PPK
  • naliczanie i ewidencja miesięcznych składek na PPK
  • generowanie plików zgłoszeniowych, wyrejestrowujących, aktualizujących dane dla instytucji finansowych
  • generowanie plików o składkach na PPK dla instytucji finansowych
Comarch uczestniczył w specjalnej Grupie Roboczej

W odpowiedzi na wprowadzenie nowego obowiązku dla firm dot. Pracowniczych Planów Kapitałowych celowym stało się ułatwienie komunikacji i wymiany danych pomiędzy wszystkimi podmiotami w procesie obsługi PPK.
Takimi zadaniami zajęła się specjalnie powołana Grupa Robocza, skupiająca producentów systemów ERP, w tym Comarch S.A., agentów transferowych oraz instytucje finansowe.

 
Pod linkiem znajdą Państwo wyniki naszych prac:
Zakres i format komunikacji elektronicznej pomiędzy pracodawcą a instytucją finansową w obszarze PPK”.

Aplikacja dostępna już w maju


Zamów demo Comarch PPKCennik Comarch PPK   Sklep