System Comarch ERP Optima gotowy na JPK

Każdy użytkownik systemu Comarch ERP Optima 2016.5.1 otrzyma kompleksową obsługę Jednolitego Pliku Kontrolnego. 

Wprowadziliśmy możliwość obsługi wszystkich wymaganych struktur wzoru JPK: Księgi Rachunkowe, Wyciągi Bankowe, Operacje Magazynowe, Rejestry VAT, Faktury VAT, Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów, Ewidencja przychodów. Wyprzedziliśmy tym samym terminy obowiązku składania niektórych danych (KPiR, Ewidencja przychodów) przez podatników i już dziś wprowadziliśmy możliwość ich obsługi.

Dzięki rozwiązaniom ergonomicznym w systemie Comarch ERP Optima obsługa pliku JPK staje się łatwa i przejrzysta.  

Pliki JPK w naszym systemie są weryfikowane pod kątem poprawności danych zgodnie ze schematami dostarczonymi przez MF, mają Państwo zatem gwarancję spójności i poprawności danych przesyłanych do organów kontrolujących.

Przygotowaliśmy dla Państwa film instruktażowy, który przedstawia mechanizm generowania Jednolitego Pliku Kontrolnego w naszym oprogramowaniu. Zapoznaj się z nim już dzisiaj! 

Pobierz też materiały szkoleniowe z webinaru o JPK!

Jak wygenerować Jednolity Plik Kontrolny? Film instruktażowy