Dotacje UE

Nowy budżet UE na lata 2014-2020

Rozpoczeły się konkursy nowej perspekt finansowej. Na lata 2014-2020, w ramach polityki spójności, Polska otrzymała 82,5 mld euro. Firmy mają szansę na wsparcie w formie dotacji unijnych lub środków zwrotnych.

Najważniejsze obszary wsparcia, na które przeznaczone zostaną środki z nowego rozdania to przede wszystkim: konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, energetyka, środowisko, kultura oraz zatrudnienie, edukacja, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Podobnie jak w mijającej perspektywie 2007-2013, mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, tj. blisko 99,8 proc. wszystkich firm w Polsce, pozostaną jednym z największych odbiorców wsparcia nowego budżetu unijnego.

Wsparcie dla przedsiębiorców - podobnie jak w minionej perspektywie - pochodzi z trzech głównych źródeł (programów operacyjnych):

  • krajowych – w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój,

  • regionalnych – w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych,

  • Programu Polska Wschodnia – skierowanego do województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój kładzie duży nacik na działalność badawczo-rozwojową i współpracę świata nauki ze światem biznesu. Dzięki tym środkom w 2020 r. nakłady na działania badawczo-rozwojowe wyniosą w Polsce 1,7 proc. PKB. Obecnie jest to około 0,9 proc.

Na poziomie regionalnym na wsparcie mogą liczyć przede wszystkim projekty zakładające wprowadzenie przez firmy nowych innowacyjnych usług i produktów czy nowego modelu biznesowego. Podobnie często regiony stawiają na projekty na prace badawcze i wdrożenie ich wyników oraz ekspansję międzynarodową. Nadal możliwe będzie finansowanie szeroko pojętych inwestycji IT w środki twałe i oprogramowanie.

Więcej szczegółowych informacji na www.funduszeeuropejskie.gov.pl

 

Przejdź do aktualności i dowiedz się więcej. Sprawdź, które konkursy dla firm zostały już ogłoszone.

Magdalena Trybus specjalista ds. finansowania

Skontaktuj się z nami korzystając z formularza lub telefonicznie pod numerem: (12) 646 16 83