Płace i Kadry

25.09.2017, Płace i Kadry

Zmiana współczynnika waloryzacji od 1 października 2017

Od 1 października 2017 roku roku współczynnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego wynosi 100 %.

29.08.2017, Płace i Kadry

Zmiany w wynagrodzeniach od 1 września 2017 roku

Od 1 września 2017 r. obowiązują nowe wartości przeciętnego wynagrodzenia oraz minimalnego wynagrodzenia pracowników młodocianych.

29.08.2017, Płace i Kadry

Nowy wzór świadectwa pracy - pracownicy tymczasowi

Od 1 czerwca 2017 roku obowiązuje nowy wzór świadectwa pracy, w którym uwzględniono zmiany wynikające z Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 maja 2017 r. dotyczące treści świadectwa pracy i wykazywanych danych.

11.07.2017, Płace i Kadry

Zmiana współczynnika waloryzacji od 1 lipca 2017

Od 1 lipca 2017 roku roku współczynnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego wynosi 107,40 %.

11.07.2017, Płace i Kadry

Zmiany w wyliczaniu wynagrodzenia za urlop dla pracowników tymczasowych

W związku z nowelizacją ustawy o zatrudnieniu pracowników tymczasowych od 1 czerwca 2017 roku obowiązują zmiany w wyliczaniu wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu za niewykorzystany urlop dla pracowników tymczasowych.

25.05.2017, Płace i Kadry

Zmiany w wynagrodzeniach od 1 czerwca 2017 roku

Od 1 czerwca 2017 r. obowiązują nowe wartości przeciętnego wynagrodzenia oraz minimalnego wynagrodzenia pracowników młodocianych.

25.04.2017, Płace i Kadry

Zmiana współczynnika waloryzacji od 1 kwietnia 2017

Od 1 kwietnia 2017 roku roku współczynnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego wynosi 105 %.

24.03.2017, Płace i Kadry

Zmiany w wynagrodzeniach od 1 marca 2017 roku

Od 1 marca 2017 r. obowiązują nowe wartości najniższej emerytury, przeciętnego wynagrodzenia oraz minimalnego wynagrodzenia pracowników młodocianych.

16.02.2017, Płace i Kadry

Nowy wzór świadectwa pracy

Od 1 stycznia 2017 roku obowiązuje nowy wzór świadectwa pracy, w którym uwzględniono zmiany wynikające z Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 r. dotyczące treści świadectwa pracy i wykazywanych danych.

09.01.2017, Płace i Kadry

Zmiany w wynagrodzeniach od 1 stycznia 2017 roku

Od 1 stycznia 2017 r. obowiązują nowe wartości m.in.: najniższego wynagrodzenia, prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, rocznej podstawy składek ZUS.

28.11.2016, Płace i Kadry

Podstawa składek ZUS w wypłatach pracowników oddelegowanych do pracy za granicą od 1.10.2016 r. - dostosowanie obliczeń do oficjalnych wyjaśnień ZUS z dn. 4.11.2016 r.

Podstawa składek ZUS w wypłatach pracowników oddelegowanych do pracy za granicą od 1.10.2016 r. - dostosowanie obliczeń do oficjalnych wyjaśnień ZUS z dn. 4.11.2016 r.Zgodnie z wyjaśnieniami ZUS przy ustalaniu, czy wynagrodzenie pracownika przekracza przeciętne prognozowane wynagrodzenie (4055 zł w 2016 r.), nie ma zastosowania zasada proporcjonalności i należy uwzględnić wynagrodzenie podlegające oskładkowaniu z wszystkich wypłat pracownika w obrębie miesiąca deklaracji.

28.11.2016, Płace i Kadry

Zmiany w wynagrodzeniach od 1 grudnia 2016 roku

Od 1 grudnia 2016 r. obowiązują nowe wartości przeciętnego wynagrodzenia oraz minimalnego wynagrodzenia pracowników młodocianych.

26.09.2016, Płace i Kadry

Zmiana współczynnika waloryzacji od 1 października 2016 roku

Od 1 października 2016 roku współczynnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego wynosi 98,8%.

16.09.2016, Płace i Kadry

Zmiany w naliczaniu podstawy składek na ubezpieczenie społeczne dla pracowników oddelegowanych do pracy za granicę

Od 1 października 2016 roku obowiązują zmiany w naliczaniu składek na ubezpieczenie społeczne pracowników oddelegowanych do pracy za granicę, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 sierpnia 2016 r., które realizuje Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 28 października 2015 r.

06.09.2016, Płace i Kadry

Zmiany w wynagrodzeniach od 1 września 2016 roku

Od 1 września 2016 r. obowiązują nowe wartości przeciętnego wynagrodzenia oraz minimalnego wynagrodzenia pracowników młodocianych.

30.06.2016, Płace i Kadry

Zmiana współczynnika waloryzacji od 1 lipca 2016 roku

Od 1 lipca 2016 roku zmienia się wartość współczynnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego.

31.05.2016, Płace i Kadry

Zmiany w wynagrodzeniach od 1 czerwca 2016 roku

Od 1 czerwca 2016 r. obowiązują nowe wartości przeciętnego wynagrodzenia oraz minimalnego wynagrodzenia pracowników młodocianych.

01.03.2016, Płace i Kadry

Zmiany w wynagrodzeniach od 1 marca 2016 roku

Od 1 marca 2016 r. obowiązują nowe wartości najniższej emerytury, przeciętnego wynagrodzenia oraz minimalnego wynagrodzenia pracowników młodocianych.

01.03.2016, Płace i Kadry

Zmiany w wynagrodzeniach od 1 marca 2016 roku

Od 1 marca 2016 r. obowiązują nowe wartości najniższej emerytury, przeciętnego wynagrodzenia oraz minimalnego wynagrodzenia pracowników młodocianych.

22.02.2016, Płace i Kadry

Nowy wzór umowy o pracę

Od 22 lutego 2016 roku obowiązuje nowy wzór umowy o pracę, w którym uwzględniono zmiany wynikające z nowelizacji Kodeksu pracy dotyczące zawierania umów na czas określony.

22.02.2016, Płace i Kadry

Nowy wzór umowy o pracę

Od 22 lutego 2016 roku obowiązuje nowy wzór umowy o pracę, w którym uwzględniono zmiany wynikające z nowelizacji Kodeksu pracy dotyczące zawierania umów na czas określony.

22.02.2016, Płace i Kadry

Nowy wzór umowy o pracę

Od 22 lutego 2016 roku obowiązuje nowy wzór umowy o pracę, w którym uwzględniono zmiany wynikające z nowelizacji Kodeksu pracy dotyczące zawierania umów na czas określony.

16.02.2016, Płace i Kadry

Podwyższenie zasiłku macierzyńskiego do kwoty świadczenia rodzicielskiego

Od 1 stycznia 2016 roku obowiązują zmiany w Ustawie z dnia 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa dotyczące wysokości wypłacanych kwot zasiłków dla ubezpieczonych przebywających na urlopach macierzyńskich i rodzicielskich.

21.01.2016, Płace i Kadry

Zmiana wysokości minimalnej podstawy ZUS dla właścicieli

Od 1 stycznia 2016 obowiązują nowe wartości minimalnej podstawy ZUS dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą.

08.01.2016, Płace i Kadry

Zmiany w wynagrodzeniach od 1 stycznia 2016 roku

Od 1 stycznia 2016 r. obowiązują nowe wartości m.in.: najniższego wynagrodzenia, prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, rocznej podstawy składek ZUS.

22.12.2015, Płace i Kadry

Nowe zasady korzystania z opieki nad zdrowym dzieckiem

W dniu 2 stycznia 2016 roku wchodzą w życie zmiany dotyczące możliwości wykorzystywania zwolnienia od pracy z tytułu opieki nad dzieckiem do 14 lat na podstawie art. 188 Kodeksu pracy.

24.11.2015, Płace i Kadry

Zmiany w wynagrodzeniach od 1 grudnia 2015 roku

Od 1 grudnia 2015 r. obowiązują nowe wartości przeciętnego wynagrodzenia oraz minimalnego wynagrodzenia pracowników młodocianych.

16.11.2015, Płace i Kadry

Zmiany w urlopach związanych z rodzicielstwem

W dniu 2.01.2016 r. wchodzą w życie nowe regulacje dot. wykorzystywania urlopów związanych z rodzicielstwem - m.in.: włączenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego do urlopu rodzicielskiego oraz wydłużenie urlopu rodzicielskiego w sytuacji, gdy rodzic łączy go z pracą.

01.10.2015, Płace i Kadry

Zmiany w oskładkowaniu umów zleceń

Od początku 2016 roku zaczną obowiązywać nowe zasady odprowadzania składek ZUS od umów zleceń. Zleceniobiorca, który pracuje na podstawie kilku umów zleceń, będzie objęty obowiązkowo ubezpieczeniem społecznym z tytułu wszystkich umów, aż do kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę.

21.09.2015, Płace i Kadry

Zmiana współczynnika waloryzacji od 1 października 2015 roku

Od 1 października 2015 roku zmienia się wartość współczynnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego.

21.09.2015, Płace i Kadry

Zmiana współczynnika waloryzacji od 1 października 2015 roku

Od 1 października 2015 roku zmienia się wartość współczynnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego.

26.08.2015, Płace i Kadry

Zmiany w wynagrodzeniach od 1 września 2015 roku

Od 1 września 2015 r. obowiązują nowe wartości przeciętnego wynagrodzenia oraz minimalnego wynagrodzenia pracowników młodocianych.

22.06.2015, Płace i Kadry

Zmiana współczynnika waloryzacji od 1 lipca 2015 roku

Od 1 lipca 2015 roku zmienia się wartość współczynnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego.

27.05.2015, Płace i Kadry

Zmiany w wynagrodzeniach od 1 czerwca 2015 roku

Od 1 czerwca 2015 r. obowiązują nowe wartości przeciętnego wynagrodzenia oraz minimalnego wynagrodzenia pracowników młodocianych.

05.05.2015, Płace i Kadry

Nowy wzór skierowania na badania lekarskie

Od 1 kwietnia 2015 r. obowiązuje rozporządzenie, w którym określono m.in. nowy wzór skierowania na badania lekarskie.

24.03.2015, Płace i Kadry

Zmiany w składkach ZUS i wynagrodzeniach

Od 1 marca 2015 r. obowiązują nowe wartości przeciętnego wynagrodzenia, minimalnego wynagrodzenia uczniów, najniższej emerytury. Od 1 kwietnia 2015 roku obowiązują nowe wartości wskaźnika waloryzacji świadczenia rehabilitacyjnego oraz nowe wysokości stóp procentowych składki wypadkowej.

08.01.2015, Płace i Kadry

Zmiany w ubezpieczeniach dla członków rad nadzorczych

Od 1 stycznia 2015 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące oskładkowania dochodów członków rad nadzorczych. Do końca 2014 roku członkowie rad nadzorczych podlegali obowiązkowo wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu. Zgodnie ze zmianą przepisów, wynagrodzenie członków rad nadzorczych będzie podlegało obowiązkowo również składkom na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

02.01.2015, Płace i Kadry

Zmiany w wynagrodzeniach od 1 stycznia 2015 roku

Od 1 stycznia 2015 r. obowiązują nowe wartości m.in.: najniższego wynagrodzenia, dochodu deklarowanego (składki społeczne), dochodu deklarowanego (składka zdrowotna), rocznej podstawy składek ZUS.

11.07.2014, Płace i Kadry

Fundusz Pracy a młodzi bezrobotni

W związku ze zmianą Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, pracodawcy oraz inne jednostki organizacyjne nie opłacają składek na Fundusz Pracy przez okres 12 miesięcy, począwszy od pierwszego miesiąca po zawarciu umowy o pracę, za skierowanych zatrudnionych bezrobotnych, którzy nie ukończyli 30 roku życia.

13.03.2014, Płace i Kadry

Zmiany w wynagrodzeniach od 1 stycznia 2014 roku

Od 1 stycznia 2014 r. obowiązują nowe wartości: najniższego wynagrodzenia, dochodu deklarowanego (składki społeczne), dochodu deklarowanego (składka zdrowotna), rocznej podstawy składek ZUS.