Release plan – jak pomaga w rozwoju oprogramowania faktoringowego?

Sprawne wdrożenie, efektywne utrzymanie i rozwój produktu wspierający wyniki biznesowe klientów to trzy filary dobrze zrealizowanej implementacji każdego systemu informatycznego, w tym również rozwiązania faktoringowego dla banku czy instytucji finansowej. W dzisiejszym wpisie krótko opowiem o ostatnim z wymienionych elementów, czyli sposobie na planowanie i sprawną aktualizację wcześniej uruchomionego rozwiązania. 

Release plan to nic innego, jak rozpisany na krótsze cykle plan udostępniania klientowi upgrade’ów, poprawek czy kolejnych wersji produktu, z którego korzysta, najczęściej kwartalnie lub bardziej szczegółowo – w ujęciu 2–4 tygodni. Rozpisany w krótszych i dłuższych cyklach pozwala nie tylko planować sprawny rozwój produktu u vendora, ale także efektywnie monitorować realizowane modyfikacje w zespole odpowiedzialnym za wdrożenie po stronie banku czy firmy faktoringowej. 

 Release plan powstaje w oparciu o:

  • sugestie klienta (zebrane w RFP i RFI),
  • trendy rynkowe,
  • stale monitorowane zwyczaje i preferencje użytkowników systemu,
  • wytyczne regulatorów i decyzje ustawodawców.

 Jak wyglądają plany rozwoju produktu, który oferujemy? 

 

W Comarch Factoring tworzymy release plan na cały rok z założeniem, że najbliższy kwartał jest planowany bardzo dokładnie, a kolejne zakładają możliwość drobnych zmian. Mogą być one spowodowane np. regulacjami ministerstwa finansów (np. KSeF w Polsce) lub indywidualnymi wymaganiami klientów, które uznamy za produktowe, tzn. takie, które posłużą całemu produktowi, a nie tylko jednemu wdrożeniu. Ze względu na skalę aktualizacji, wyróżnić można: 

a) Minor release, czyli drobne – które możemy wgrywać w trybie 1–2 tygodniowym zazwyczaj na koniec sprintu, czyli cyklu pracy zespołów programistycznych;

b) Major release, czyli kluczowe – standardowo są to kwartalne, główne aktualizacje, podczas których wprowadzamy znaczące zmiany oraz nowe, większe funkcjonalności wpływające na działanie systemu i wymagające większego przygotowania również po stronie banku czy firmy faktoringowej użytkującej dane oprogramowanie, np. ujednolicenie ekstraktów czy bibliotek;

c) Release produktowy, czyli podmiana/aktualizacja do całkowicie nowej wersji produktu, zmieniającej np. logikę systemu lub jego interfejs/warstwę wizualną.   

Ze względu na niezbędność każdej aktualizacji, można podzielić je również na: 

  • Obligatoryjne – czyli takie, które warunkują prawidłowe funkcjonowanie oprogramowania, jego zgodność z prawnymi regulacjami dla danego rynku i zgodność systemu z ustalonym standardem technologicznym;
  • Opcjonalne – to dodatkowe funkcjonalności rozwijające lub modyfikujące system w oparciu o np. sugestie użytkowników końcowych, zmieniające się trendy i przyzwyczajenia, które są niekiedy również dodatkowo płatne, a z których klient może, ale nie musi skorzystać.  

Co daje planowanie nowych funkcjonalności i rozwoju produktu faktoringowego w ujęciu rocznym?  

Tak przygotowany plan rozwoju produktu jest dla klientów szczególnie przydatny, ponieważ zapewnia im szereg korzyści, spośród których wymienić można:  

  1. Transparentny plan wdrożeń – z góry zaplanowane kroki milowe w rozwoju systemu, znane już na początku roku. Dodatkowo osoby odpowiadające za projekt po stronie banku mają bieżący wgląd w postępy prac dostawcy, które są klarownie przedstawione i regularnie aktualizowane.
  2. Niższy koszt nowych funkcjonalności – podejście produktowe (w opozycji do podejścia zakładającego rozwój oprogramowania dla każdego klienta osobno) pozwala na rozłożenie kosztów pomiędzy wszystkie firmy korzystające z danego oprogramowania, dzięki czemu wytworzenie nowej funkcjonalności jest zauważalnie tańsze niż opcje tworzone na indywidualne zamówienie.
  3. Zgodność systemu z najnowszymi trendami – regularny monitoring i zbieranie zapotrzebowań na funkcjonalności i pomysłów na aktualizacje na całym świecie pozwala na ich późniejszą adaptację na innych rynkach krajowych. Takie podejście pozwala wspierać rozwój usługi faktoringowej w ogóle i zwiększa atrakcyjność biznesową firmy pod względem coraz szerszej oferty dla klientów końcowych. 
  4. Bezpieczeństwo –  bez systematycznej aktualizacji systemy informatyczne starzeją się. Oprogramowanie stworzone 5 lat temu użytkowane bez ciągłego wsparcia technologicznego może zwiększać ryzyko na zagrożenia cyberatakami. Bardzo istotnym aspektem jest zatem aktualizowanie stosu technologicznego przez dostawców rozwiązania (czyli zmiana/aktualizacja stosowanych technologii), ale także systematyczna aktualizacja oprogramowania przez banki i firmy faktoringowe udostępniające usługę swoim klientom. 

 

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Powiedz nam o potrzebach Twojej firmy. Znajdziemy idealne rozwiązanie.