Biegłość we współczesnym faktoringu - część 1: Dobre praktyki wdrażania oprogramowania

W dalszym ciągu dzielimy się z osobami działającymi w branży faktoringowej wiedzą i praktyką technologiczną, niezbędną do osiągnięcia efektywnej współpracy z dostawcami nowoczesnego oprogramowania.

W tej serii artykułów znajdziesz konkretne zagadnienia na temat aspektów technologicznych, które są kluczowe dla oprogramowania faktoringowego oraz możliwych do wyboru podczas wdrożenia dwóch głównych rodzajów migracji danych. Dzielimy się naszą perspektywą i dobrymi praktykami, bo wierzymy, że przy wzajemnym zrozumieniu zainteresowanych stron współpraca przebiega znacznie sprawniej.

1. Czy dostawca zapewnia możliwie najnowocześniejszą technologię?

Do sprawdzenia: Upewnij się, że firma IT zapewnia doświadczonym programistom dostęp do najbardziej aktualnej wiedzy technologicznej oraz nowoczesne podejście do pracy przy rozwoju produktu.

Podejście Comarch: Nowoczesny system faktoringowy powinien wykorzystywać architekturę mikroserwisów.

Systemy faktoringowe można budować z różnych modułów, takich jak moduł administarcyjny, spłat czy umów. Dzięki architekturze mikroserwisów każdy z tych modułów może zarówno działać samodzielnie jak i współpracować z innymi. Co zastosowanie mikroserwisów daje systemowi? Przy wprowadzaniu rozszerzeń czy kolejnych aktualizacji (jak np. łatki) do wybranego modułu, praca programisty nie będzie miała negatywnego wpływu na działanie innych modułów, ani całości systemu. Inaczej mówiąc, dzięki mikroserwisom system nie jest już wielkim monolitem wrażliwym na wprowadzanie najmniejszych zmian, co jeszcze do niedawna było normą.

2. Przemyślane interfejsy użytkownika i aplikacji są koniecznością

Do sprawdzenia: System powinien być tworzony przy współpracy z użytkownikami końcowymi na każdym etapie produkcji oraz przy wsparciu ekspertów.

Podejście Comarch: Doświadczony zespół UX LAB i analitycy współpracują z użytkownikami końcowymi dla uzyskania najlepszych rezultatów.

Użytkownicy silnie przywiązują się do tego, co znają. Nie lubią zmian i nie chcą uczyć się nowych systemów czy tworzenia skomplikowanych szablonów procesów. Codzienne zadania powinny być maksymalnie uproszczone zarówno dla klientów, jak i pracowników faktorów.

Rola UX LAB jest bardzo ważna w procesie tworzenia oprogramowania. Ocena zachowania rzeczywistych użytkowników systemu podczas wykonywania określonych zadań i czasu potrzebnego na ich wykonanie, a także dane na temat poruszania się użytkowników po systemie, dostarczają kluczowej wiedzy o tym, jak oprogramowanie faktoringowe powinno być skonstruowane, aby było rozwiązaniem przyjaznym dla użytkownika i łatwym do przyswojenia.

3. Czy istniejąca infrastruktura nadąży za Twoim biznesem?

Do sprawdzenia: Firmy odnotowujące wysoki poziom wzrostu powinny rozważyć inwestycję w usługi oparte na chmurze.

Podejście Comarch: System oparty na chmurze najlepiej odpowiada potrzebom biznesowym.

Skalowalność chmury zapewnia rozwijającym się firmom elastyczność w zakresie zwiększania lub zmniejszania na żądanie przepustowości danych i pojemności, w zależności od potrzeb. Dzięki temu firmy mogą na bieżąco dostosowywać się do zmian. Jeśli chodzi o obawy związane z zapewnieniem odpowiedniej pojemności, chmura może spełnić każde potrzeby, eliminując koszty utrzymania zaplecza technicznego.

4. Czy wdrożenie systemu musi być trudne i nieprzyjemne?

Do sprawdzenia: Upewnij się, że deklarowane czasy realizacji są realne do spełniania.

Podejście Comarch: Szybka dostawa produktu i krótki czas wprowadzenia na rynek.

Produkt powinien zostać dostarczony możliwie jak najszybciej, jednak długość tego procesu uzależniona jest od zakresu wdrożenia, dodatkowych funkcjonalności, a także zakresu integracji i migracji danych. Z naszej perspektywy, od podpisania umowy do wdrożenia nie powinno minąć więcej niż 3 do 9 miesięcy.

5. Elastyczność wobec wprowadzania nowych funkcjonalności i zmian w systemie faktoringowym

Do sprawdzenia: Proces dodawania nowych funkcji i ich wdrażania powinien uwzględniać zarówno tempo realizacji, jak i perspektywę użytkownika.

Podejście Comarch: Wartość nowej funkcjonalności powinna być analizowana na wielu poziomach.

Oczywiste jest, że branża finansowa musi jak najszybciej reagować na pojawiające się potrzeby klientów, aby nie tracić zysków. Jednak nawet najmniejsza nowa funkcjonalność musi zostać przemyślana pod kątem jej wdrożenia, wewnętrznej logiki i prezentacji w systemie. Jeszcze kilka lat temu ochoczo przyjmowaliśmy każdą, najmniejszą nawet cząstkę nowej informacji w systemach. Obecnie nadmiar informacji coraz częściej wręcz uniemożliwia nam skuteczne podejmowanie decyzji. Oprócz sprawnego wdrożenia, nowa funkcjonalność musi zatem uwzględniać także analizę biznesową i testy użytkowników, aby jak najlepiej wpasowała się w proces obsługi faktur czy transakcji i nie obniżała czytelności procesu zbyt dużą ilością danych.

6. Przejrzyste plany rozwoju systemu i aktualizacje zapewniające minimalny wpływ na użytkowników końcowych

Do sprawdzenia: Harmonogram aktualizacji jest dostarczony przez dostawcę.

Podejście Comarch: Zapewnienie planu wdrożenia i aktualizacji we współpracy z klientem i dostarczenie go z odpowiednim wyprzedzeniem.

Utrzymanie stabilności systemu można zagwarantować nie tylko poprzez zastosowanie architektury mikroserwisów do jego budowy i rozwoju, ale także stworzenie jasnego i precyzyjnego planu wdrożeniowego i aktualizacji. Dostarczenie planu ulepszeń lub okresowej roadmapy produktu (np. w systemie dwuletnim) daje naszym klientom jasną perspektywę rozwoju ich systemu. Kolejne aktualizacje dostarczane co kwartał opierają się na konkretnych wymaganiach klientów, starannie zaplanowanych podczas regularnych spotkań. Plan wdrożenia i roadmapa są elastycznie dostosowywane do możliwości produkcyjnych i potrzeb klientów oraz znane z odpowiednim wyprzedzeniem.

7. Pracownicy i klienci faktoringu mogą więcej zyskać dzięki warsztatom i dzieleniu się wiedzą

Do sprawdzenia: Firma IT dzieli się wiedzą ze wszystkich obszarów swojej specjalizacji, a nie jedynie w zakresie dostarczanego oprogramowania.

Podejście Comarch: Dzielenie się wiedzą na temat technologii i bezpieczeństwa oraz popularyzacja usług faktoringowych wśród przedsiębiorców.

Edukacja w zakresie rozwiązań IT, bezpieczeństwa i nowych technologii są istotnym aspektem rozwoju pracowników fakora. Naszym zdaniem jest to również obowiązek największych przedsiębiorstw w branży IT wobec swoich klientów. W Polsce od niedawna edukujemy pracowników faktorów na temat wykorzystania sztucznej inteligencji w faktoringu od strony oprogramowania i potencjalnych korzyściach z niej płynących. Oferujemy również tutoriale dla użytkowników Front i Back Office, aby ułatwić im korzystanie z systemu, co w efekcie przekłada się na sprawniejszą codzienną pracę. 

Zrozumienie kluczowych funkcji i narzędzi oprogramowania faktoringowego stanowi solidną podstawę do prowadzenia skutecznej współpracy z dostawcami tych technologii. Teraz, gdy mamy już pełniejszą wiedzę na temat tych kluczowych elementów, czas zagłębić się w praktyczne aspekty migracji danych. W drugiej części naszego cyklu skoncentrujemy się na dwóch podstawowych rodzajach migracji danych, analizując ich zalety, wyzwania i najlepsze praktyki, które ułatwią bezproblemowe wdrożenie oprogramowania faktoringowego.

Więcej o Comarch Faktoring

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Powiedz nam o potrzebach Twojej firmy. Znajdziemy idealne rozwiązanie.