CDI dla administratorów biznesowych

Elastyczność dla administratorów biznesowych

Administrator biznesowy ma dostęp do dedykowanej aplikacji, stanowiącej część oprogramowania Comarch Digital Insurance — dzięki niej może elastycznie zarządzać często zmieniającymi się parametrami definicji produktu ubezpieczeniowego, słownikami a także wersjami językowymi, uprawnieniami i rolami użytkowników czy strukturą organizacyjną. Te możliwe do edycji parametry przyspieszą zarządzanie ofertą ubezpieczeniową i ułatwią szybkie zmiany według potrzeb rynkowych.

system dla administratorów

Zapytaj o video demo

Słowniki

Zapewnij użytkownikom możliwość administrowania ubezpieczeniami i stwórz listę elementów, które będzie można stosować w wielu miejscach aplikacji. Te elementy można rozszerzać i modyfikować w dowolnym czasie i natychmiast wykorzystać je w aplikacji.

Gdzie stosować słowniki? Przykłady:

 • lista wartości (kraje, metody płatności itp.)
 • parametry ogólne (klauzule ubezpieczeniowe, rodzaje dokumentów itp.)
 • definicje kwestionariuszy (analiza potrzeb, ankieta profilu ryzyka itp.)
słowniki

Tłumaczenia

Twórz nowe wersje językowe aplikacji i modyfikuj elementy. Wykorzystaj możliwości administrowania wersją językową, aby dostosować aplikację do terminologii używanej w Twojej firmie.

Możesz tłumaczyć:

 • nazwy pól i etykiety w aplikacji
 • teksty statyczne
 • komunikaty i wiadomości aplikacji
tłumaczenia

Uprawnienia i role

Przypisuj uprawnienia i role niezbędne dla użytkowników, wygodnie administruj systemem ubezpieczeniowym. Uprawnienia i role są nadawane użytkownikom za pomocą aplikacji dla administratorów biznesowych i mogą być wykorzystane na potrzeby konkretnej funkcji w aplikacji dla dystrybutorów (np.: dostęp do części menu lub konkretnego przycisku). Każde konto użytkownika w aplikacji ma przypisaną rolę lub role. A każda rola ma przypisane uprawnienia.

role i uprawnienia w systemie

Definicja produktu ubezpieczeniowego

Twórz definicje produktów ubezpieczeniowych i zarządzaj nimi. Uprość zarządzanie ubezpieczeniem, definiując produkt na dwóch poziomach:

 • Poziom danych definicji produktu — składający się z: słowników, produktów i zakresów ubezpieczenia wraz z parametrami i regułami biznesowymi na potrzeby konfiguracji aspektów biznesowych produktu.
 • Poziom techniczny — składający się z formularzy dostępnych w części front-end aplikacji i algorytmów kalkulacji składki obliczanych w części back-end.
definicja produktu

Reguły biznesowe

Konfiguruj reguły biznesowe: tabele decyzyjne z warunkami do sprawdzenia przez oprogramowanie i danymi wyjściowymi na potrzeby dalszego przetwarzania. Są one wykorzystywane w następujących obszarach:

 • W definicji produktów — na potrzeby taryf i tabel ryzyka, terminów i warunków ubezpieczenia, współczynników i danych o dostępności produktu. Reguły są stosowane na potrzeby obliczeń (składki, opłaty) w skryptach groovy lub formularzach front-end
 • W underwritingu — w kwestionariuszach na potrzeby automatycznego podejmowania decyzji
 • W procesach — na potrzeby weryfikacji listy kontrolnej lub tabeli decyzyjnej, które pozwalają sprawdzić, czy wszystkie wymagane dokumenty zostały dostarczone w zależności od przypadku biznesowego
reguły biznesowe

Zarzadzanie dokumentami

Zarządzaj dokumentami statystycznymi oraz dostosowuj szablony dynamicznych dokumentów:

 • Twórz łatwe do modyfikacji szablony dokumentów wychodzących (wydruków i e-maili), aby dostosowywać ich zawartość
 • Aktualizuj formalne dokumenty (np. ogólne warunki ubezpieczenia, dokumenty zawierające kluczowe informacje) — łatwe przechowywanie dokumentów statycznych: załączników do wiadomości e-mail, linków do dokumentów wyświetlanych w przeglądarce
zarządzanie dokumentami

Aspekty

Definiuj dodatkowe atrybuty dla wybranych obiektów takich jak firmy, klienci indywidualni, pracownicy lub jednostki organizacyjne.

Zazwyczaj stosuje się je, by:

 • Dostosować wbudowane komponenty
 • Rozbudować dostępne informacje o obiektach (firmach, klientach indywidualnych, pracownikach, jednostkach organizacyjnych)
 • Dodawać dane w odniesieniu do tymczasowych potrzeb, takich jak potrzeby marketingowe
aspekty

Użytkownicy Comarch Digital Insurance

Wszystkie aplikacje przeznaczone dla działu sprzedaży, klientów i administratora biznesowego są oparte na jednym wspólnym silniku, który zapewnia logikę biznesową. Silnik zapewnia płynny przepływ zadań i działań, sprawne zarządzanie definicjami produktów ubezpieczeniowych, a także łatwy dostęp do danych i polis klientów. Architektura ta pozwala użytkownikom na współpracę i kontynuację procesów sprzedażowych lub obsługowych, rozpoczętych przez jeden typ użytkownika, a zakończonych przez inny. Każda grupa użytkowników ma swój własny zestaw modułów i funkcjonalności zoptymalizowanych dla swoich potrzeb.

Każda grupa użytkowników ma swój własny zestaw modułów i funkcjonalności zoptymalizowanych dla swoich potrzeb.

Dystrybutorzy tacy jak agenci, brokerzy, pośrednicy czy pracownicy ubezpieczyciela, mają dostęp do aplikacji z bardziej zaawansowanymi funkcjonalnościami.

Administrator biznesowy może konfigurować parametry, reguły biznesowe, kalkulację składki, uprawnienia, role w strukturze organizacyjnej oraz posiada możliwość zmiany lub dostosowania produktów w razie potrzeby.

Klienci końcowi, którzy od czasu do czasu korzystają z aplikacji, będą zadowoleni z szerokiej gamy łatwych w użyciu funkcjonalności i możliwości zakupu polisy online.

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Powiedz nam o potrzebach Twojej firmy. Znajdziemy idealne rozwiązanie.