Oprogramowanie dla dystrybutorów ubezpieczyciela: agentów, brokerów i pośredników

Kompleksowe rozwiązanie zapewnia sprzedawcom ubezpieczeniowym inteligentne narzędzia wspierające efektywny proces sprzedaży, wygodną obsługę portfela i monitorowanie wyników, a także miejsce do przekazywania wiedzy biznesowej w jednym portalu agenta ubezpieczeniowego. Rozwiązanie przeznaczone jest dla agentów, brokerów, menedżerów, pośredników, operatorów call-center oraz innych pracowników back-office ubezpieczyciela.

Zapytaj o video demo

Doradztwo i sprzedaż

Narzędzia i funkcjonalności gwarantujące skuteczne pozyskiwanie klientów, efektywne doradztwo, sprawne ofertowanie oraz sprzedaż:
 • analiza potrzeb 
 • szybkie kwotacje, łatwe do przekształcenia w oferty 
 • warianty oferty dostosowane do potrzeb klienta
 • wystawianie polis
 • wsparcie e-płatności

Obsługa i monitorowanie polis

Mechanizmy zapewniające bieżącą weryfikację, utrzymanie i wsparcie portfela polis:
 • uniwersalna, prosta wyszukiwarka na wzór Google
 • widok polisy 360°
 • obsługa posprzedażowa: zmiany, wypowiedzenia, odnowienia polisy
 • powiązane dokumenty i załączniki
 • wygaśnięcia polisy i ostrzeżenia o zaległych płatnościach

Klienci i komunikacja

Rejestr potencjalnych klientów i klientów w portalu agenta ubezpieczeniowego z szybkim dostępem do danych, gwarantujący sprawną obsługę i płynną komunikację z klientem:
 • uniwersalna, prosta wyszukiwarka na wzór Google 
 • widok klienta 360⁰
 • wnioski o zmianę danych osobowych i zgód
 • tagowanie obecnych i potencjalnych klientów
 • powiązane dokumenty i załączniki
 • przegląd polis, ofert, analiz potrzeb oraz rekomendowanych produktów

Wparcie obsługi szkód

Podstawowe funkcje związane z obsługą szkód zgłaszanych przez klienta:

 • rejestracja zgłoszenia szkody
 • monitorowanie statusu szkody
 • prosty podgląd danych szkody

 

Zarządzanie zadaniami

Zestaw szybkich funkcji do planowania pracy i poprawy wydajności agentów, w tym harmonogram prac oraz możliwość pobrania zadań przypisanych zewnętrznie:
 • pulpit nawigacyjny ze skrzynką zadań użytkownika 
 • przepływ prac (możliwość połączenia z BPM)
 • samodzielne planowanie, w tym zadań i przypomnień
 • rejestrowanie zadań przez przełożonego
 • masowe rejestrowanie zadań zewnętrznych (np. kampanie masowe za pośrednictwem API)

Monitorowanie wydajności biznesowej

Predefiniowane raporty dotyczące różnych aspektów efektywności do samodzielnego monitorowania i analizy:
 • wyników i przebiegu sprzedaży na poszczególnych etapach: analiza potrzeb, kwotacje, oferty, propozycje, polisy 
 • składek za dany okres obliczeniowy
 • postępu w realizacji planów sprzedaży agenta 
 • naliczonych prowizji i rozliczeń
 • grywalizacji: tablica wyników i osiągnięć

Baza wiedzy

Moduł dla sprzedawców i redaktorów intranetu, oparty na popularnym systemie CMS, pozwalający na dzielenie się wiedzą i zdobywanie korporacyjnego know-how:

 • zarządzanie zawartością
 • eksploracja treści
 • publikowanie informacji (np. wiadomości, artykuły, dokumenty, OWU)

 

Administracja

Aplikacja administratora biznesowego, umożliwiająca zarządzanie:

 • definicjami produktów
 • słownikami
 • strukturą organizacyjną
 • prawami i rolami
 • tłumaczeniami

Użytkownicy Comarch Digital Insurance

Wszystkie aplikacje przeznaczone dla sił sprzedaży ubezpieczyciela, klientów ubezpieczeniowych czy administratorów biznesowych zbudowane są w oparciu o jeden wspólny silnik, gwarantujący spójną logikę biznesową. Silnik zapewnia sprawny przepływ zadań i działań, efektywne zarządzanie definicjami produktów ubezpieczeniowych, a także łatwy dostęp do danych i polis klientów.
Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami w celu szczegółowego omówienia interesujących Państwa produktów i usług skierowanych do branży finansowej.