Field Service Management

Comarch Field Service Management jest kompletnym rozwiązaniem w zakresie planowania, tworzenia harmonogramów, dystrybucji i wsparcia realizacji zadań w terenie. System pozwala na zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów, dzięki możliwości przypisywania do zadań tych pracowników, którzy posiadają najbardziej odpowiednie kompetencje. Równocześnie brana jest pod uwagę ich dostępność oraz lokalizacja geograficzna. 

Comarch FSM pozwala podnosić jakość usług w terenie dzięki:

  • Kompletności rozwiązania (harmonogramy, zasoby, czasy pracy, kompetencje, dane sieci, dane zleceń oraz SLA w jednym systemie)

  • Automatyzacji bazującej na danych pracowników, zadań, klientów i lokalizacji

  • Wsparciu rozwiązań mobilnych oraz systemów informacji geograficznej (GIS)

  • SOA umożliwiającej bezproblemową integrację z innym systemami

Korzyści

Zmniejszenie kosztów

Dzięki planowaniu tras, łączeniu zadań w bliskich lokalizacjach, odciążeniu dyspozytorów, zmniejszeniu połączeń telefonicznych i optymalizacji wykorzystania zasobów sprzętowych

Lepsza wydajność serwisu

Wynikająca z optymalizacji rozłożenia zadań w czasie, różnorakich kryteriów przydziału pracowników oraz dostępu w terenie do wszystkich potrzebnych danych

Wzrost satysfakcji klientów

Poprzez zmniejszenie ilości wyjazdów nieskutecznych, skrócenie czasu interwencji i poprawienie jakości obsługi

Zwiększenie dochodów firmy

Dzięki skróceniu procesu aktywacji usług oraz możliwości zwiększania wartości kontraktów klienta (dodatkowych usług/funkcjonalności) przez serwisanta

Kluczowe cechy

Zarządzanie czasem serwisantów

Dokładne określenie zarówno planowanego jak i rzeczywistego czasu wykonania zadania. Planowanie opiera się na podpowiedziach systemu bazujących na danych historycznych (typy zleceń, priorytety, SLA, dane z CRM). Na podstawie wyspecyfikowanych kryteriów, automatyczne narzędzia pozwalają przydzielić odpowiednią do zadania grupę techników oraz zoptymalizować czas wykonania zadań podpowiadając, najlepszą trasę do lokalizacji (GPS i integracja z nawigacją).

Pracownicy, kompetencje, wyposażenie

Baza wiedzy w systemie pozwala na optymalne przydzielanie pracowników do zadań, bazując na ich dostępności w danej lokalizacji. W systemie przechowywane są kompetencje, które są automatycznie kojarzone z przychodzącymi zleceniami.

Komunikacja i mobilność

Pracownicy mogą być powiadamiani o przydzielonych im zadaniach e-mailowo, bądź za pomocą SMS. Dyspozytorzy oraz kierownicy mogą otrzymywać raporty bezpośrednio na skrzynkę pocztową. Dzięki integracji z VoIP, połączenia telefoniczne pracowników zostają zautomatyzowane. Aplikacja mobilna na urządzenia PDA daje możliwość natychmiastowego przekazania danych pracownikom w terenie oraz reagowania na zmiany w czasie rzeczywistym. Możliwość wydruku z urządzenia mobilnego, podpisu na ekranie oraz przekazania danych ofert kolejnych usług pozwala maksymalnie wykorzystać wizytę, co przekłada się na zwiększenie satysfakcji klienta oraz zysków firmy.

Wsparcie realizacji

Serwisant wraz z zadaniem otrzymuje zestaw czynności, które mają być wykonane. Pozwala to aktywnie wspierać standaryzację w postaci certyfikacji ISO 20000 bądź CMMI. Dane z systemów OSS dotyczące na przykład zasobów sieci i monitoringu sieci oraz zdalnych pomiarów, pozwalają serwisantom skrócić czas interwencji.

Lokalizacja

Wykorzystując moduł GIS, system prezentuje na mapie informacje o zasobach, zadaniach oraz obiektach. Za pomocą mapy w przejrzysty sposób można odnaleźć daną lokalizację, a także zaplanować optymalną trasę i kolejność realizacji zadań. Mechanizm GIS w Aplikacji Mobilnej automatyzuje wypełnianie raportu realizacji, podpowiadając czas realizacji oraz dane dojazdu.

Analiza i kontrola

Rozbudowany moduł raportowy pozwala na analizę danych o pracownikach i zadaniach w czasie rzeczywistym. Raport może być wykonany na żądanie, bądź zgodnie ze zdefiniowanym harmonogramem oraz przesłany za pomocą e-mail.

Produkt jest częścią

Studium przypadku

Comarch Field Service Management pozwolił ViaSat zautomatyzować procesy zarządzania zamówieniami i zasobami, co z kolei pozwoliło nam zapewnić naszym klientom zadowolenie z czasu i sposobu realizacji zamówień.

Brian Crouthers, Dyrektor Działań w Terenie, ViaSat Inc.

Chcesz wiedzieć więcej? Pobierz materiały

Chcesz wiedzieć więcej? Potrzebujesz porady w doborze produktów?

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci dedykowane rozwiązanie.