Comarch

Książeczka dla biur rachunkowych

Aktualne wersje

Comarch stale monitoruje zmieniające się otoczenie, również prawne, w którym funkcjonują przedsiębiorcy, i dba o to, aby proponowane przez niego rozwiązania były zawsze zgodne z obowiązującymi przepisami. Częste aktualizacje uwzględniające zmiany prawne są bezpłatne w ramach usługi Comarch Asysta.

Aktualna wersja to 2014.5.1

Jeżeli jeszcze nie korzystasz z programu Comarch ERP Optima

Jesteś Klientem
Pobierz wersję z

Jesteś Partnerem
Pobierz aktualną wersję

309 - to liczba ulepszeń i nowości, którą oddajemy w Państwa ręce w nowej wersji.

Dziękujemy i wierzymy, że nowa wersja przyczyni się do dalszych wzrostów.

Wraz z nową wersją dostarczamy nowe funkcje sprawiające, że praca z programem staje się jeszcze szybsza, łatwiejsza i elastyczniejsza. Dostosowujemy także program do bieżących zmian w przepisach.

Zmiany w nowej wersji Comarch ERP Optima związane ze zmianami w przepisach:

 • W związku ze zmianami w Ustawie VAT w zakresie prawa odliczeń VAT od samochodów służących działalności gospodarczej i mieszanej obowiązującymi od 1 kwietnia 2014 roku umożliwiliśmy automatyczny podział odliczeń TAK/NIE na pozycji dokumentu w Rejestrze zakupów VAT zgodnie ze wskazanym przez Użytkownika wskaźnikiem np. 50 %.
 • Dostosowaliśmy format deklaracji PFRON WN-D oraz załączników INF-D-P do wymaganego przez nową wersję aplikacji SODiR OffLine 9.25.

Nowości Comarch ERP Optima 2014.5.1, które zasługują na szczególną uwagę:

 • Dodaliśmy funkcjonalność nadania przesyłek kurierskich za pośrednictwem platformy Sendit.pl.
 • Wprowadziliśmy funkcjonalność generowania płatności na innego płatnika niż podmiot wybrany na dokumencie.
 • Wprowadziliśmy funkcjonalność przenoszenia list płac za pomocą Pracy Rozproszonej przez pliki w formacie XML z bazy, na której prowadzone są kadry i płace do innej bazy w celu ich zaksięgowania.
 • Umożliwiliśmy przyjęcie wpłaty gotówki dla dokumentów WZ.
 • Wprowadziliśmy kontrolę limitu kredytu oraz limitu przeterminowanych płatności podczas wystawiania Wydania Zewnętrznego, Rezerwacji Odbiorcy oraz Faktury Pro Forma (najbardziej oczekiwana funkcja wg serwisu spolecznosc.comarch.pl).
 • Wprowadziliśmy nowy rodzaj korekty dla Faktur Sprzedaży – Korektę danych, dzięki której możliwe jest skorygowanie m.in.: danych kontrahenta, formy i terminu płatności oraz nazwy i opisu towaru/usługi.
 • W module Serwis umożliwiliśmy rejestrowanie zleceń serwisowych z poziomu Terminarza, a także obsłużyliśmy Atrybuty dla czynności i części na zleceniach.
 • Wprowadziliśmy zmiany w rozrachunkach na kontach księgowych m.in. umożliwiliśmy: rozliczanie dekretów dla dwóch różnych kont księgowych, częściowe rozliczanie dekretów, seryjne usuwanie rozliczonych dekretów, wydruk raportu porównującego stan rozliczeń i rozrachunków danego podmiotu.
 • Dodaliśmy nową deklarację - VAT-9M.
 • Wprowadziliśmy następujące funkcje poszerzające integracje z ERP 2.0:
  • W ramach dalszej integracji z iBard24 umożliwiliśmy import i eksport do iBard24 wielu danych z programu, m.in. wydruków, danych słownikowych i dokumentów handlowych.
  • Rozbudowaliśmy współpracę z Comarch ERP e-Sklep umożliwiając wskazanie magazynów, z których mają zostać wysłane zasoby.
  • Umożliwiliśmy wysyłanie pomocniczych jednostek miary oraz zestawów promocyjnych do wszystko.pl.
  • Rozszerzyliśmy współpracę z Comarch ERP Mobile Sprzedaż o obsługę limitu kredytu kontrahenta, wysłanie danych samochodu oraz import z urządzenia mobilnego danych o przejazdach samochodów.
 • Wprowadziliśmy funkcjonalność otwierania raportów Analiz BI bezpośrednio z programu Comarch ERP Optima. W module Analizy BI umożliwiliśmy otwieranie okien programu Comarch ERP Optima (formularz kontrahenta, towaru, dokumentu i innych) z poziomu raportu.
Drukuj stronę
Demo
  Demo 60 dni przycisk
Gdzie kupić Gdzie kupić
Pobierz za darmo
  Książeczka dla biur rachunkowych Banner_ksiazeczka_vat