odpowiedzialne biuro

Aktualne wersje

Comarch stale monitoruje zmieniające się otoczenie, również prawne, w którym funkcjonują przedsiębiorcy, i dba o to, aby proponowane przez niego rozwiązania były zawsze zgodne z obowiązującymi przepisami. Częste aktualizacje uwzględniające zmiany prawne są bezpłatne w ramach usługi Comarch Asysta.

Aktualna wersja to 2015.2.1

Jeżeli jeszcze nie korzystasz z programu Comarch ERP Optima

Jesteś Klientem
Pobierz wersję z

Jesteś Partnerem
Pobierz aktualną wersję


39 - to liczba ulepszeń i nowości, którą oddajemy w Państwa ręce w nowej wersji.

Dziękujemy i wierzymy, że nowa wersja przyczyni się do dalszych wzrostów.

Wraz z nową wersją dostarczamy nowe funkcje sprawiające, że praca z programem staje się jeszcze szybsza, łatwiejsza i elastyczniejsza. Dostosowujemy także program do bieżących zmian w przepisach.

Zmiany w nowej wersji Comarch ERP Optima związane ze zmianami w przepisach:

 • Umożliwiliśmy naliczanie deklaracji podatkowych na nowych formularzach obowiązujących dla przychodów uzyskanych w 2015 roku:

               -PIT-36(21),

               -PIT-11(22), PIT-40(21), IFT-1/IFT-1R(12),

               -PIT-8AR(5) wraz z  miesięcznym wyliczeniem podatku PIT-8AR (14).

 • Zaktualizowaliśmy wzór dokumentu elektronicznego do wysyłki następujących deklaracji do systemu e‑Deklaracje:

               -PIT-28(18) z załącznikami: PIT-28/A(15), PIT-28/B(13), PIT/O(20), PIT/D(24), PIT-2K(8),

               -PIT-36(20) z załącznikami: PIT/B(13), PIT/O(20), PIT/D(24), PIT-2K(8), PIT/UZ(1),

               -PIT-36L(10) z załącznikiem PIT/B(13),

               -PIT-11(21), PIT-40(20), PIT-8C(7), IFT-1/IFT-1R(11),

               -PIT-4R(5), PIT-8AR(4).

 • Dodaliśmy nadruk na oryginalny formularz deklaracji podatkowej PIT-11(21).
 • Dostosowaliśmy format deklaracji PFRON WN-D oraz załączników INF-D-P do wymaganego przez nową wersję aplikacji SODIR OffLine.

Pozostałe nowości w Comarch ERP Optima 2015.2.1:

 • Udostępniliśmy e-Pracownika w modelu usługowym. Nowa wersja Comarch ERP Optima daje możliwość współpracy z aplikacją Comarch ERP e-Pracownik zainstalowaną w chmurze Comarch.
 • Dodaliśmy pełną synchronizację atrybutów pracowników pomiędzy bazami Comarch ERP Optima i Comarch ERP Altum. Operacje wykonywane na atrybutach (dodanie, modyfikacja, usunięcie) w bazie powoduje wykonanie analogicznej operacji w bazie zsynchronizowanej w sposób automatyczny. 
  Wymagana jest wersja Comarch ERP Altum 2015.2.

Drukuj stronę
Demo
  Demo 60 dni przycisk
Gdzie kupić Gdzie kupić
Pobierz za darmo
  Książeczka dla biur rachunkowych