VAT

28.03.2017, VAT

Od 1 stycznia 2017 r. obowiązują nowe wzory deklaracji/informacji podsumowujących: VAT-7 (17), VAT-7K (11), VAT-9M (7), VAT-27(2), VAT-UE(4), VAT-UEK(4).

Od 1 stycznia 2017 roku obowiązują nowe wzory deklaracji: VAT-7 (17), VAT-7K (11), VAT-9M (7), Informacja podsumowująca w obrocie krajowym VAT-27(2) oraz Informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT-UE(4) i VAT-UEK(4).

22.02.2016, VAT

Comarch gotowy na wprowadzenie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK)

Od lipca 2016 roku wszystkie duże przedsiębiorstwa zobligowane będą do przekazywania szczegółowych danych podatkowych za pomocą JPK. Małe i średnie przedsiębiorstwa będą musiały przesyłać dane dotyczące ewidencji VAT już od 1 stycznia 2017 r. a mikroprzedsiębiorstwa od 1 stycznia 2018 r.

05.10.2015, VAT

Możliwość wysyłki e-Deklaracji VAT podpisem niekwalifikowanym

Zmiana rozporządzenia w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone rozszerza katalog deklaracji, które mogą być składane bez tzw. bezpiecznego podpisu elektronicznego o VAT-27(1), VAT-UE(3) i VAT-UEK(3).

03.06.2015, VAT

Zmiany w odwrotnym obciążeniu VAT od 1 lipca 2015 roku

1 lipca 2015 roku wejdzie w życie nowelizacja Ustawy o podatku od towarów i usług oraz Ustawy – Prawo zamówień publicznych.

21.03.2014, VAT

Zmiany w odliczaniu VAT od samochodów w firmie

Z dniem 1 kwietnia 2014 roku wchodzą w życie zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług związane z odliczeniami naliczonego podatku od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi. Zmiany wprowadzają obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdów, w sytuacji kiedy podatnik użytkuje pojazd samochodowy wyłącznie do celów działalności gospodarczej i chce skorzystać z pełnego prawa do odliczenia VAT nie tylko z tytułu nabycia tych pojazdów, ale również z tytułu ponoszonych wydatków na ich użytkowanie, w tym na zakup paliwa.

16.09.2013, VAT

Zmiany w VAT od 1 stycznia 2014 roku

Nowelizacja Ustawy o VAT wprowadza szereg zmian w VAT, które wejdą w życie od 1 stycznia 2014 roku. Zmiany dotyczą głównie zasady określania momentu powstania obowiązku podatkowego, sposobu określania podstawy opodatkowania, ujmowania faktur korygujących oraz odliczania podatku naliczonego.

09.09.2013, VAT

Ulga na złe długi w rozliczeniu podatku VAT

Ustawa z 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce wprowadza możliwość korekty podstawy opodatkowania oraz podatku należnego z tytułu dostaw towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona.

19.07.2013, VAT

Nowe wzory informacji VAT-UE obowiązujące od 1.07.2013 roku

Od 1 lipca 2013 roku obowiązują nowe wzory informacji VAT-UE wraz z załącznikami oraz korekty VAT-UEK. Zmiany mają związek z przystąpieniem Chorwacji do Unii Europejskiej.

05.03.2013, VAT

Zmiany przepisów dotyczących księgowości

Deklaracje VAT-7, VAT-7K i VAT-7D wraz z załącznikiem VAT-ZD. Rozliczenie roczne CIT-8. Metoda kasowa rozliczania podatku VAT. Rozliczenia roczne PIT-36, PIT-36L. e-Deklaracje VAT-7, VAT-7K, VAT-7D bez podpisu kwalifikowanego

01.01.2013, VAT

Zmiany w podatku VAT od 1 stycznia 2013 roku

Od 1 stycznia 2013 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług.