Comarch wdrożył w TUnŻ i TUiR Warta rozwiązanie Comarch Asset Management, automatyzujące procesy wyceny funduszy w obu towarzystwach. Wraz z rozwojem ubezpieczyciel potrzebował jednego scentralizowanego systemu dla obsługi funduszy w obu towarzystwach. 

– W miarę wzrostu liczby obsługiwanych funduszy oraz w obliczu pojawiających się na rynku finansowym nowych możliwości inwestowania, potrzeba posiadania nowoczesnego, skonsolidowanego systemu informatycznego zarówno do ewidencji i wyceny aktywów, jak i zarządzania nimi stała się sprawą zasadniczą – mówi Tomasz Miedziński, Dyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami w TUiR/TUnŻ Warta S.A.

Comarch Asset Management pozwala na obsługę funduszy oraz portfeli własnych, począwszy od zarządzania aktywami, weryfikację transakcji i rozliczeń oraz wykonywanie innych niezbędnych operacji po wycenę wszystkich aktywów. System na bieżąco monitoruje i kontroluje przekroczenia zdefiniowanych limitów inwestycyjnych, oficjalnych oraz własnych zarówno w trybie offline, jak i online. Umożliwia także zbiorcze zarządzanie rachunkami pieniężnymi oraz prognozę cash-flow. System gwarantuje równoczesną wycenę aktywów według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowych, a także generowanie wymaganych przez regulatorów raportów.

– Wdrożenie Comarch Asset Management było podyktowane potrzebą dostosowania technologii do procesów biznesowych, które w związku z przejęciem zarządzania portfelami własnymi towarzystwa od zewnętrznych podmiotów oraz integracją spółek, uległy zmianom i optymalizacji. Dzięki sprawnemu zarządzaniu zasobami IT oraz wspólnej pracy osiągnęliśmy założone cele – podkreśla Piotr Markiewicz, Dyrektor Zarządzający Departamentem Rozwoju Systemów Informatycznych Majątkowych w TUiR Warta S.A.

– Należy podkreślić, że Comarch Asset Management wspiera pracę większości wiodących towarzystw ubezpieczeniowych w Polsce. Zakończone sukcesem wdrożenie w Towarzystwie Ubezpieczeń na Życie Warta oraz Towarzystwie Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta to bardzo ważne i cenne doświadczenie dla Comarch. Ponadto stanowi fundament do pozyskiwania kolejnych ważnych klientów na rynku ubezpieczeń także zagranicznych – mówi Krzysztof Mendelowski, Dyrektor Business Unit odpowiedzialny za linię produktów Comarch Asset Management w Comarch.


Comarch Asset Management jest systemem obsługującym proces zarządzania, wyceny i ewidencji aktywów, w pełni dostosowanym do wymogów prawa w zakresie funkcjonowania powszechnych towarzystw emerytalnych, towarzystw funduszy inwestycyjnych, towarzystw ubezpieczeniowych, firm zarządzających aktywami oraz banków depozytariuszy. Zaletą wdrożenia systemu Comarch Asset Management jest automatyzacja procesów biznesowych, zapewnienie zgodności z wymogami instytucji nadzorczych oraz szerokie możliwości integracji i rozbudowy w odpowiedzi na zmieniające się otoczenie biznesowe i uwarunkowania prawne.

Warta
Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. jest jedną z największych firm ubezpieczeniowych w Polsce. Bardzo bogata oferta ubezpieczeń, w tym m.in. komunikacyjnych, majątkowych i osobowych, obejmująca ponad 120 produktów ubezpieczeniowych, zapewnia szeroką ochronę zarówno klientom indywidualnym, jak i firmom. Do TUiR WARTA należy Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA, w której ofercie znajdują się zarówno tradycyjne polisy ochronne, jak i nowoczesne ubezpieczenia inwestycyjne. Głównymi akcjonariuszami Warty jest niemiecka Grupa Talanx i japoński ubezpieczyciel na życie Meiji Yasuda.

Talanx
Grupa Talanx jest trzecią największą grupą ubezpieczeniową w Niemczech i ósmą największą grupą ubezpieczeniową w Europie. Grupa, mająca swoją główną siedzibę w Hanowerze, działa na terenie 150 krajów. Agencja ratingowa Standard & Poor's przyznała grupie ubezpieczeniowej Talanx rating siły finansowej na poziomie A+/stable (mocny), a Grupie Hannover Re rating na poziomie AA-/stable (bardzo mocny). Talanx AG jest notowany na Frankfurckiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Meiji Yasuda
Meiji Yasuda Life Insurance Company to firma założona w 1881 r. jako pierwszy ubezpieczyciel na życie na japońskim rynku. Jest jednym z największych graczy na rodzimym rynku pod względem przypisu składki, a w ubezpieczeniach grupowych na życie zajmuje pozycję lidera. Od 2010 r. firma Meiji Yasuda jest związana z Talanx porozumieniem o strategicznym partnerstwie.

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Powiedz nam o potrzebach Twojej firmy. Znajdziemy idealne rozwiązanie.