Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów oraz rynku, Comarch SA wprowadził do oferty nowy system powierniczy z rodziny Orlando – Comarch Custody 2. Nowe rozwiązanie dla banków-powierników stworzone zostało przy użyciu nowoczesnych narzędzi informatycznych i posiada zintegrowaną funkcjonalność w zakresie kompleksowej obsługi ewidencji i operacji dla papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (KDPW), papierów wartościowych w depozycie banku centralnego (NBP), instrumentów z rynku niepublicznego oraz instrumentów przechowywanych w depozytach zagranicznych.

System Comarch Custody 2 ma zapewniać m.in.: realizację rozliczeń transakcji w czasie rzeczywistym, wielodepozytową i wielowalutową ewidencję papierów oraz rozliczeń finansowych (w tym obsługę komunikatów SWIFT dla płatności zagranicznych), a także udostępnić szeroki wachlarz usług (SOA) ułatwiających integrację w ramach infrastruktury banku.

Wśród najważniejszych cech funkcjonalnych nowego rozwiązania warto wyróżnić m.in. udoskonalony motor ewidencyjny obsługujący wiele depozytów papierów wartościowych; rozdzielenie ciągów transakcyjnych i rozliczeniowych, pozwalające na niezależne procesowanie i rozliczenie obu stron transakcji; a także bieżącą aktualizację statusów transakcji w izbie rozliczeniowej w oparciu o import komunikatów statusowych. Nowy system pozwala na zautomatyzowaną rekonsyliację sald i transakcji z danymi z depozytu oraz na przeprowadzenie procesów kontrolujących na zamknięcie dnia wybrane elementy systemu, w tym kompletność rozliczeń transakcji i faz zdarzeń korporacyjnych, wykonanie zaplanowanych raportów i inne.

Jednym z istotnych aspektów technologicznych nowego rozwiązania jest wykorzystanie nowych możliwości, jakie daje technologia Java i architektura trójwarstwowa.

- Zmiany zrealizowane w obszarze technologii i architektury, w tym przeprojektowanie struktury bazy danych, zapewniają wyższą wydajność systemu – mówi Tomasz Słupek, Business Solution Manager Sektora Finansów, Bankowości i Ubezpieczeń, Comarch SA. – Kluczowe pozostają jednak przede wszystkim właściwości funkcjonalne systemu, dające możliwość elastycznego dostosowania biznesu naszych klientów do szybko zmieniającego się otoczenia i zapewniające jednocześnie udział w globalnym rynku obrotu i rozliczeń.

Te same założenia przyświecały Comarch przy opracowaniu aplikacji ESDK+ pozwalającej na przygotowanie nowych komunikatów XML zgodnych z wymaganiami NSDR. Aplikacja Comarch ESDK+ została pozytywnie odebrana przez rynek i na jej wdrożenie zdecydowało się już kilku uczestników KDPW. Decyzję o zakupie licencji i wdrożeniu systemu Comarch Custody 2 podjęło już kilka banków powierników w Polsce.

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Powiedz nam o potrzebach Twojej firmy. Znajdziemy idealne rozwiązanie.