Comarch dla Grupy PZU

Wdrożenie jest jednym z elementów optymalizacji procesów obsługowo-księgowych, realizowanej w zakresie ewidencji i wyceny lokat spółek Grupy PZU.


- Wdrożenie Comarch Asset Management było podyktowane potrzebą konsolidacji rozwiązań informatycznych poprzez zastąpienie dwóch systemów finansowo-księgowych, funkcjonujących niezależnie w różnych spółkach Grupy PZU. Miał je zastąpić jeden zintegrowany system do wyceny lokat, w którym ewidencjonowane byłyby zdarzenia gospodarcze związane z działalnością lokacyjną – podkreśla Katarzyna Łubkowska, Dyrektor Biura Rachunkowości w Grupie PZU.


- Wybór platformy Comarch Asset Management i jej wdrożenie w największej grupie bankowo-ubezpieczeniowej w Europie Środkowo-Wschodniej jest dla nas bardzo dużym wyróżnieniem i mocnym potwierdzeniem naszych kompetencji w dostarczaniu systemów IT dedykowanych rynkom finansowym – mówi Przemysław Drzymała, Dyrektor Sprzedaży Globalnej w Comarch.

Comarch Asset Management jest wielomodułową platformą przeznaczoną dla towarzystw funduszy inwestycyjnych i emerytalnych, firm zarządzających aktywami oraz towarzystw ubezpieczeniowych. Rozwiązanie wspiera procesy zarządzania aktywami, wyceny
i księgowości funduszy, pomiaru ryzyka i efektywności portfeli oraz raportowania regulacyjnego. Zaletą platformy jest zapewnienie zgodności z wymogami instytucji nadzorczych oraz szerokie możliwości integracji i konfiguracji w odpowiedzi na zmieniające się otoczenie biznesowe i uwarunkowania prawne.

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Powiedz nam o potrzebach Twojej firmy. Znajdziemy idealne rozwiązanie.