Zakończyła się główna faza projektu Comarch dla Domu Maklerskiego ING Securities S.A., który miał na celu wdrożenie i optymalizację procesów przetwarzania zleceń i transakcji, przy jednoczesnym zapewnieniu niezawodności oraz możliwości pełnego rozliczania operacji finansowych i papierów wartościowych.

W ramach projektu wymieniono działający wcześniej system Sidoma na rozwiązanie Comarch Exchange Trading. Uaktualniono i znacząco rozszerzono funkcjonalność istniejącego już rozwiązania, dopasowując je nie tylko do potrzeb klienta, ale także do wymagań rynku polskiego i rynków zagranicznych.

– Dzięki zaangażowaniu doświadczonych maklerów ING Securities – liderów rynku, w oparciu
o ich wizję oraz doświadczenie projektantów i inżynierów Comarch, wdrożyliśmy spójne i elastyczne rozwiązanie optymalizujące procesy front oraz back-office. Efektywnie wykorzystujemy potencjał systemu UTP, pamiętając jednocześnie o wymaganiach wynikających z dyrektywy MIFID. Rozwiązanie umożliwia też łatwe dostosowanie do zmian zachodzących na rynku kapitałowym. Możemy śmiało powiedzieć, że w ING Securities wdrożyliśmy najnowocześniejszy system maklerski dostępny obecnie na polskim rynku – podkreśla Grzegorz Mika, dyrektor Business Unit Rynki Kapitałowe, Comarch.

Centralny system maklerski Comarch cechuje się wysoką wydajnością przetwarzania zleceń, łatwym dostosowywaniem do wymogów oraz wielowalutowym i wielorynkowym modułem transakcyjnym. Rozwiązanie gwarantuje też kompleksowe i bezpieczne zarządzanie danymi klientów, ich rachunkami i rozliczeniami. System ułatwia zarządzanie ryzykiem operacyjnym biura maklerskiego, tworzenie sprawozdań do instytucji sprawozdawczych oraz pełne i przejrzyste raportowanie wyników inwestycyjnych do klienta. Ponadto umożliwia komunikację z depozytami oraz instytucjami rozliczeniowymi. Warto podkreślić, że tym, co wyróżnia Comarch Exchange Trading spośród innych rozwiązań jest dwufazowość przetwarzania, czyli rozgraniczenie części transakcyjnej od ewidencyjnej, maksymalizujące szybkości przetwarzania danych po stronie wykonującej transakcje. Inną równie ważną cechą jest otwartość systemu pozwalająca na podłączenie do niego dowolnego kanału zewnętrznego protokołem FIX.

System jest zintegrowany z bankowością internetową ING Banku Śląskiego, dzięki czemu klienci posiadający dostęp do ING BankOnLine uzyskują możliwość szybszej i wygodniejszej obsługi rachunku maklerskiego. Do tej pory klienci banku i domu maklerskiego Grupy ING korzystali z różnych systemów.

– Dzięki integracji usług bankowych ING Banku Śląskiego z usługami maklerskimi ING Securities spodziewamy się wzrostu liczby klientów korzystających z naszych usług, a co za tym idzie zwiększenia przychodów. Narzędzie, które stworzyliśmy wraz z firmą Comarch to nowoczesne i łatwe w użyciu rozwiązanie, które umożliwia klientom bankowości internetowej ING BankOnLine bezpośrednie korzystanie z funkcjonalności aplikacji maklerskiej, w tym z natychmiastowego transferu środków – podkreśla Marek Słomski, prezes ING Securities.

Współpraca Comarch z domami maklerskimi trwa już ponad 15 lat. W tym czasie Comarch stworzył i wdrożył w licznych domach maklerskich, w tym w Domu Maklerskim Banku Zachodniego WBK, Biurze Maklerskim Alior Bank S.A. oraz w Biurze Maklerskim Banku BPH S.A., autorskie rozwiązania takie jak Comarch Notowania Online czy Comarch Internet Investment. Zainteresowanie Comarch Exchange Trading wciąż rośnie. Kolejnym etapem rozwoju produktu będzie dostosowanie go do wdrażanego przez GPW w 2015 roku nowego narzędzia handlu instrumentami pochodnymi UTP-D.

Dowiedz się więcej o wdrożeniu w Domu Maklerskim ING Securities >>


Dom Maklerski ING Securities S.A. powstał 21 grudnia 2001 roku w wyniku połączenia dwóch podmiotów: Domu Maklerskiego Banku Śląskiego S.A. oraz ING Baring Securities (Poland) S.A. Wchodzi w skład ING Group, dzięki czemu zapewnia klientom kompleksową obsługę na rynkach finansowych w kraju i za granicą. Oferta ING Securities skierowana jest zarówno dla klientów indywidualnych, jaki i instytucjonalnych.

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Powiedz nam o potrzebach Twojej firmy. Znajdziemy idealne rozwiązanie.