Comarch Document Management System poprzez rozdzielenie papierowego oryginału dokumentacji ubezpieczeniowej od jej wirtualnego obrazu daje możliwość zapanowania nad potężnymi wolumenami dokumentów, z którymi mają do czynienia towarzystwa ubezpieczeniowe. Natychmiastowy dostęp i praca nad elektronicznymi kopiami dokumentów znacznie przyspiesza kluczowe z punktu widzenia Klienta i ubezpieczyciela procesy biznesowe. Comarch DMS to także lepsza kontrola nad dokumentami, możliwość integracji z innymi systemami i automatyzacja procesów.

Wdrożenie Comarch DMS w jednej z instytucji finansowych doprowadziło do znacznego obniżenia kosztów transportu papieru, 30% spadku pracochłonności operacyjnej procesów backoffice oraz skrócenia czasu procesowania wniosków Klientów do 1h (średni czas wykonania dyspozycji klienta). Skanowanie dokumentów standardowych z nadrukowanym barcodem: Comarch Document Management System rozpoznaje umieszczony na dokumencie barcode i na podstawie informacji w nim zawartej (typ dokumentu, nr polisy klienta) automatycznie kataloguje elektroniczną wersję dokumentu oraz przyporządkowuje je do właściwych klientów, umów ubezpieczenia, szkód.

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Powiedz nam o potrzebach Twojej firmy. Znajdziemy idealne rozwiązanie.