W ramach współpracy Comarch i ING Banku Śląskiego przedsiębiorcy korzystający z popularnego programu do zarządzania średnimi i dużymi przedsiębiorstwami – Comarch ERP XL zyskali możliwość szybszej i niezwykle wygodnej wymiany danych z bankiem. 

W wersji Comarch ERP XL 2014.0 udostępniono funkcjonalność wymiany danych z bankami za pomocą usługi sieciowej opartej o standard Comarch Data Connect. Tego typu połączenie umożliwia bezpośrednią wymianę danych pomiędzy bankiem a systemem za pomocą usług sieciowych WebService.

– Wymiana danych za pomocą WebService eliminuje konieczność ręcznego przenoszenia plików wyciągów i przelewów, co wpływa na skrócenie czasu operacji oraz minimalizuje liczbę pomyłek i błędów. Integracja umożliwia automatyczne wczytanie danych bankowych, przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa i poufności transakcji – komentuje Tomasz Rutkowski, Dyrektor Konsultingu ERP Polska w Comarch.

Dzięki integracji systemów bankowych ING Banku Śląskiego z Comarch ERP XL użytkownicy mają możliwość eksportu przelewów krajowych, w tym do urzędu skarbowego i ZUS oraz krajowych i zagranicznych przelewów walutowych. Przelewy można zaopatrzyć w odpowiednie certyfikaty autoryzacyjne, co pozwala użytkownikowi na ich realizację bez konieczności logowania się do systemu bankowego. Usługa umożliwia też filtrowanie przelewów bankowych realizowanych za pomocą usługi sieciowej, a także kontroli statusów ich wykonania. Użytkownik ma również możliwość importu historii operacji za wskazany okres czasu oraz wyciągów bankowych za wybrany dzień. Ponadto funkcjonalność pozwala na weryfikację bieżącego stanu środków na rachunku bankowym.


Comarch i ING Bank Śląski podpisały w 2009 roku umowę ramową o współpracy w zakresie realizacji projektów z obszaru IT. W ramach tej umowy realizowany jest m.in. rozwój systemu ING BusinessOnLine oparty na rozwiązaniu Comarch Internet Banking oraz jego integracja z programem Comarch ERP Optima oraz Comarch ERP XL.

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Powiedz nam o potrzebach Twojej firmy. Znajdziemy idealne rozwiązanie.