Rozpoczynając zeszłoroczny World Factoring Yearbook sekretarz generalny Factors Chain International Jeroen Kohnstamm, jako trend globalnego rynku faktoringowego określił potrzebę otwarcia faktorów na małe i średnie przedsiębiorstwa, które jego zdaniem są najważniejszym celem dla dostawców usług finansowania handlu.

Odpowiedzią na ten postulat ze strony firm faktoringowych jest budowa platform, umożliwiających prosty i przejrzysty dostęp do narzędzi finansowania handlu. Platforma internetowa Comarch Internet Factoring to w pełni webowe narzędzie, pozwalające na otwarcie nowego kanału współpracy pomiędzy faktorem a jego klientami. Wykorzystanie wsparcia platformy internetowej w procesie realizacji transakcji faktoringowych niesie ze sobą obopólne korzyści zarówno dla faktorów, jak i ich klientów. Z jednej strony, wykorzystując tę platformę klient aktywnie uczestniczy w procesie zarządzania wierzytelnościami poprzez możliwość monitorowania i wpływania na przebieg transakcji faktoringowej, z drugiej zaś, faktor ogranicza koszty wynikające z zaangażowania pracowników w proces obsługi. Narzędzie Comarch wspiera wszystkie występujące na rynku produkty faktoringowe (m. in. faktoring właściwy, faktoring niewłaściwy, dyskonto wierzytelności, faktoring odwrotny, finansowanie dostawców, inkaso faktur, finansowanie dystrybutorów, itp.).

Zgodnie z tezą Jeroena Kohnstamma, przyszłością dla faktoringu jest pełne otwarcie się na rynek małych i średnich przedsiębiorstw. Wymaga to przede wszystkim zmiany w sposobie komunikacji pomiędzy faktorem a klientem. Jedną z dróg do osiągnięcia tego celu jest budowa platformy internetowej. Dzięki Comarch Internet Factoring, klient ma możliwość wprowadzenia i śledzenia online statusu portfela wierzytelności (np. wartość dostępnego limitu), prognozowania kosztów wynikających z obsługi faktur, dostępu do kluczowych wskaźników efektywności (key performance indicators), czy też proponowania sposobu rozliczenia spłat. Dodatkowo, faktor otrzymuje do dyspozycji rozbudowany system alertów sms i powiadomień.

Miejsce na innowacje w faktoringu
Innowacja to jedno z kluczowych słów jakie pojawiają się w opisach wszelkich rozwiązań IT dostępnych na rynku. Przyglądając się obecnym trendom rynkowym łatwo jest zauważyć, że główną innowacją stosowaną przez faktorów jest indywidualne podejście do poszczególnych klientów, co wiąże się z personalizacją oferowanych produktów faktoringowych. Natomiast w przypadku małych i średnich firm, należy szukać rozwiązań, które zredukują koszty niejednokrotnie odstraszające potencjalnych klientów. Wojciech Superson, dyrektor działu obsługi klienta Coface Poland Factoring Sp. z o. o. podkreśla, że „pełna personalizacja produktu jest głownie wykorzystywana przez Coface we współpracy z dużymi klientami. W przypadku małych i średnich firm produkt musi być łatwiej dostępny i zawierać wszelkie niezbędne opcje w standardzie.”

Elastyczność kluczem do sukcesu
Modułowa budowa Comarch Internet Factoring umożliwia swobodę w wyborze wdrażanych elementów platformy i doborze szaty graficznej zgodnie z oczekiwaniami faktora. Dzięki prowadzeniu projektu w metodykach zwinnych (agile), faktor współuczestniczy w budowie rozwiązania i ma możliwość wprowadzenia zmian w zależności od dynamiki rynku. Iteracyjny sposób pracy w metodykach zwinnych umożliwia etapowe uruchamianie Comarch Internet Factoring, dzięki czemu w bardzo krótkim czasie najważniejsze elementy systemu mogą być wykorzystywane produkcyjnie. „Wybór Comarch Internet Factoring był poprzedzony całym szeregiem spotkań w czasie których określiliśmy elementy systemu najbardziej nam przydatne i niezbędne do prawidłowej komunikacji z klientem. Dzięki takiemu podejściu zbudowaliśmy własne, odpowiadające potrzebom naszych klientów rozwiązanie, które umożliwi lepszą współpracę zarówno z dużymi klientami, jak i sektorem małych i średnich przedsiębiorstw” – podkreśla Superson. Słuszność koncepcji middle-office opartej na platformie Comarch Internet Factoring potwierdzają nagrody przyznane systemowi, a także wykorzystującym go faktorom.

Mobilny dostęp przepisem na przyszłość
Określanie urządzeń mobilnych wyłącznie mianem drogiego gadżetu już dawno straciło wszelkie uzasadnienie praktyczne. Dalszy rozwój rozwiązań mobilnych związanych z faktoringiem odbywa się na dwóch płaszczyznach. W przypadku małych i średnich przedsiębiorstw, pojawiają się narzędzia umożliwiające podejmowanie samodzielnych decyzji, dzięki dostępowi do odpowiednich informacji. Natomiast wsparcie procesu decyzyjnego dużych odbiorców usług faktoringowych zapewniają aplikacje, oferujące mobilny dostęp do kluczowych danych, w które wyposażeni są terenowi opiekunowie klienta.

 

Autor: Stanisław Drosio - Business Solution Manager
[źródło Miesięcznik Finansowym Bank, nr 3/2013]

Więcej informacji na factoring.comarch.pl >>

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Powiedz nam o potrzebach Twojej firmy. Znajdziemy idealne rozwiązanie.