Comarch podpisał z podmiotami należącymi do Grupy Generali Polska umowę na wdrożenie rozwiązania Comarch Portfolio.

Comarch Portfolio służy do obsługi procesów wyceny i księgowości ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych oraz pozostałych funduszy. Rozwiązanie, którego głównym beneficjentem jest spółka zajmująca się ubezpieczeniami na życie – Generali Życie TU SA, będzie wykorzystywana również przez inne spółki Grupy – działające na rynku ubezpieczeń majątkowych Generali T.U. SA oraz Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne SA.

Podpisana umowa jest rozszerzeniem dotychczasowej współpracy Grupy Generali z firmą Comarch. Wcześniej krakowska spółka wdrożyła w Generali PTE system informatyczny służący do zarządzania i wyceny aktywów oraz obsługi księgowości w towarzystwie emerytalnym.

– Wybraliśmy rozwiązanie oferowane przez Comarch, gdyż firma ta współpracuje z nami od kilku lat oraz zaoferowała Generali gotowy i sprawdzony na polskim rynku produkt. Nie bez znaczenia były również szerokie kompetencje merytoryczne pracowników Comarch w zakresie wyceny i księgowości aktywów oraz wysoka jakość usług związanych z utrzymaniem systemu – mówi Piotr Pindel, Członek Zarządu Generali PTE.

System zapewni realizację obowiązków sprawozdawczych do KNF oraz sprawozdawczość wewnętrzną spółek Grupy Generali w Polsce. W ramach projektu przewidziano automatyzację obsługi portfeli własnych oraz portfeli funduszy ubezpieczeniowych. Dotyczy ona m.in. procesu alokacji środków pieniężnych oraz instrumentów finansowych i ma związek z rozwojem oferty produktowej ubezpieczyciela.

Comarch Portfolio to rozwiązanie adresowane do firm asset management, towarzystw ubezpieczeniowych, emerytalnych, funduszy inwestycyjnych oraz innych instytucji zajmujących się działalnością inwestycyjną lub obsługą portfeli. Najważniejsze obszary działania systemu to zarządzanie aktywami, zarządzanie ryzykiem, ewidencja księgowa portfeli i funduszy oraz obsługa klienta.

Grupa Generali od ponad 175 lat prowadzi działalność ubezpieczeniową w ponad 40 krajach świata. Jest jednym z trzech największych ubezpieczycieli w Europie oraz zajmuje 20 pozycję wśród 2000 największych firm Europy. Na ziemiach polskich Generali jest obecne – ponownie po okresie II Wojny Światowej – od 1999 r. W ofercie firmy znajdują się ubezpieczenia na życie, emerytalne i majątkowe. Swoje usługi świadczy dla ponad 1,5 mln klientów indywidualnych i podmiotów gospodarczych w Polsce.

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Powiedz nam o potrzebach Twojej firmy. Znajdziemy idealne rozwiązanie.