International Factors Group (IFG) organizuje w Berlinie w dniach 27 -29 kwietnia 2009 roku seminarium dotyczące zarządzania ryzykiem w faktoringu. W seminarium biorą udział przedstawiciele firm członków International Factors Group oraz zainteresowane firmy i instytucje finansowe. Comarch SA od marca 2009 jako pierwsza polska firma IT dołączył do grona członków IFG.

Uczestnicy seminarium będą mieli okazję zapoznać się z najważniejszymi aspektami związanymi z zarządzaniem ryzykiem w transakcjach faktoringowych. Poznają możliwości minimalizacji tego ryzyka, zapobiegania wyłudzeniom oraz możliwości adaptacji zdobytej wiedzy w rozwiązaniach systemowych.

Tematem seminarium będzie „Zarządzanie ryzykiem w faktoringu”. Program zakłada warsztaty, prelekcje wybitnych specjalistów od zarządzania ryzykiem faktoringowym oraz prezentacje na żywo. W warsztatach wiedzą i doświadczeniami dzielić się będą specjaliści z różnych krajów Europy. Nie zabraknie też czasu na dyskusje.

Tematyka seminarium obejmuje:

 • Ryzyko w transakcjach zawieranych w środowiskach dwóch faktorów
 • Zarządzanie poziomem zabezpieczeń
 • Ryzyko kontrahenta
 • Analiza kontrahentów i aspekty organizacyjne
 • Ryzyka związane z różnymi branżami
 • Niewypłacalność kontrahentów – eliminowanie i redukcja skali ryzyka
 • Ryzyka a obsługa ubezpieczeń
 • Ryzyka operacyjne
 • Wymogi kapitałowe
 • Ryzyka IT 
 • Wyłudzenia Ryzyka związane z zawieranymi umowami Audyty

Udział w warsztatach pozwoli Comarch wymienić doświadczenia, pogłębić dotychczasową wiedzę i zapoznać się z nowymi rozwiązaniami na rynku z zakresu zarządzania ryzykiem.

Firma Comarch posiada doświadczenie w automatyzacji procesów faktoringowych i zainteresowana jest wprowadzaniem na rynek coraz lepszych narzędzi do zarządzania ryzykiem w faktoringu. Dzięki temu istniejący system faktoringowy autorstwa firmy Comarch zostanie rozszerzony o nowe mechanizmy z obszaru ‘Risk management’.

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Powiedz nam o potrzebach Twojej firmy. Znajdziemy idealne rozwiązanie.