W ramach realizacji strategii rozwoju biznesu w krajach Beneluksu, Comarch otworzył spółkę zależną w Luksemburgu. Comarch Luxembourg S.a.R.L  zajmować się będzie przede wszystkim dostarczaniem rozwiązań dla sektora finansowego.

Nowa spółka, w oparciu o wspólne zasoby oraz doświadczony zespół konsultantów biznesowych, specjalistów IT i inżynierów systemowych, będzie wdrażała aplikacje i dedykowane rozwiązania dla sektora finansowego, jak również świadczyła usługi konsultingowe i utrzymaniowe.

- Rynek luksemburski jest niezwykle atrakcyjny dla dostawców kompleksowych rozwiązań i aplikacji bankowych, ubezpieczeniowych i inwestycyjnych oraz usług IT, ze względu na ogromny potencjał jakie dają obecne tam instytucje finansowe – mówi Adam Tymofiejewicz, dyrektor Działu Informatyki i Bezpieczeństwa IT, Comarch Luxembourg S.a.R.L. - Dzięki nowym regulacjom i inicjatywom mającym na celu optymalizację procesów biznesowych, obserwujemy zwiększony popyt na sprawdzone rozwiązania, innowacyjne aplikacje oraz kompleksowe usługi Managed Services. Coraz częściej banki, towarzystwa ubezpieczeniowe i fundusze inwestycyjne decydują się powierzyć obsługę swoich procesów informatycznych stabilnym partnerom zewnętrznym.

Obecność w Luksemburgu wzmocni aktywność biznesową grupy kapitałowej Comarch w tym regionie a dzięki lokalnemu wsparciu technicznemu zwiększy się również jej efektywność operacyjna.   

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Powiedz nam o potrzebach Twojej firmy. Znajdziemy idealne rozwiązanie.