System Comarch Asset Management wzbogacił się o funkcjonalność kontroli i dokumentowania decyzji inwestycyjnych, która opracowana została na podstawie zaleceń dyrektywy MiFID. Dzięki temu aplikacja skuteczniej wspiera wymóg przejrzystości transakcji firm inwestycyjnych.

Przejrzystość transakcji, w tym dokumentowanie decyzji inwestycyjnych, to jedne z istotniejszych wymagań wynikających z Rozporządzania Ministra Finansów w sprawie kontroli wewnętrznej, ewidencji zawartych transakcji, zapobiegania występowaniu konfliktów interesów oraz dokumentowania źródeł będących podstawą decyzji inwestycyjnych w towarzystwie funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 2009 nr 45 poz. 364). Zmiany są bezpośrednią konsekwencją wdrożenia dyrektywy MiFID, która w szerszy sposób odnosi się do aktualnej specyfiki rynków kapitałowych, a więc działania w warunkach dekoncentracji obrotu, konieczności zapewnienia przez firmy inwestycyjne warunków optymalnej realizacji (best execution) dla zleceń klientów oraz wykazania zgodności działań z uzgodnionymi politykami inwestycyjnymi (trade transparency). Wszystkie te wytyczne mają na celu zapewnienie możliwie najkrótszego czasu przekazania zleceń na rynek oraz wymagają optymalnego zarządzania ścieżką realizacji zlecenia przy założeniu odpowiednio niskich kosztów realizacji dla uzgodnionych warunków najlepszego wykonania.

- Funkcjonalność wdrożona w systemie Comarch Asset Management obejmuje m.in. ewidencję zleceń i transakcji zgodnie z wymogami MiFID oraz powiązanie transakcji z dokumentami będącymi uzasadnieniem podjęcia wskazanej decyzji inwestycyjnej, np. z dokumentem strategii inwestycyjnej portfela lub funduszu albo rekomendacją analityka odnośnie danej branży czy spółki - mówi Bartosz Czyż, Business Solution Manager Comarch SA. - Kluczowym wymaganiem do realizacji tej zmiany było zapewnienie istotnego wsparcia dla departamentów kontroli wewnętrznej firm inwestycyjnych poprzez centralizację i automatyzację procesu kontroli i dokumentowania decyzji inwestycyjnych w specjalistycznym narzędziu wspomagającym działalność zarządzania aktywami jakim jest system Comarch Asset Management.

Comarch Asset Management jest kompleksową platformą do zarządzania aktywami. Jest ona adresowana do firm asset management, banków depozytariuszy, towarzystw funduszy inwestycyjnych, emerytalnych i ubezpieczeniowych, a także innych instytucji zajmujących się działalnością inwestycyjną oraz obsługą portfeli. Najważniejsze obszary systemu obejmują zarządzanie aktywami, ewidencję księgową portfeli i funduszy oraz funkcjonalności z dziedzin Performance Measurement i Risk Management.

Więcej o systemie można dowiedzieć się pod adresem www.assetmanagement.comarch.pl

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Powiedz nam o potrzebach Twojej firmy. Znajdziemy idealne rozwiązanie.