W marcu 2011 roku Bank Ochrony Środowiska S.A. przy współpracy z firmą Comarch zakończył z sukcesem realizację projektu systemu wsparcia sprzedaży produktów kredytowych dla klientów detalicznych - Comarch Credit Process Management (CCPM).

System CCPM jest nowoczesnym, kompleksowym narzędziem wsparcia sprzedaży produktów kredytowych oraz oceny ryzyka kredytowego. Korzystają z niego wszyscy pracownicy jednostek Banku zaangażowani w proces udzielania pożyczek i kredytów: doradcy, analitycy, decydenci administratorzy oraz przedstawiciele komitetów kredytowych.

Dzięki swojej przejrzystej formie oraz skomplikowanym algorytmom oceny zdolności kredytowej, został osiągnięty efekt zwiększenia ilości sprzedanych produktów oraz możliwe było wprowadzenie jednolitych standardów obsługi we wszystkich jednostkach Banku.

Przedmiotem wdrożenia były produkty kredytowe: kredyt hipoteczny, pożyczka hipoteczna, pożyczka w ROR, karta kredytowa i pożyczka gotówkowa dla segmentu klientów indywidualnych i procesy aneksowania dla wymienionych powyżej produktów kredytowych wraz z mechanizmami zarządzania ryzykiem kredytowym. Projekt obejmował także proces uniwersalny przeznaczony do obsługi nietypowych transakcji kredytowych. W ramach aplikacji możliwe jest zarządzanie użytkownikami, wdrożonymi produktami oraz zmianą struktury organizacyjnej. Możliwe jest również definiowanie nowych zabezpieczeń oraz definiowanie wydruków.

W ramach implementacji zasad oceny zdolności kredytowej została wykonana komunikacja z BIK poprzez moduł Comarch BIK Connector, wdrożony został moduł scoringu oraz wykonana została integracja z bazami MIG BR i MIG DZ.

- Pomimo, iż czas realizacji zadań wykonywanych podczas prac projektowych był bardzo napięty, prace projektowe przebiegały zgodnie z harmonogramem. Terminowe wykonywanie zadań oraz zapewnienie wysokiej jakości prac nie byłoby możliwe bez ogromnego zaangażowania członków Zespołów projektowych, zarówno po stronie Comarch jak i Banku, oraz profesjonalizmu jaki prezentowali na wszystkich etapach realizacji przyjętego harmonogramu działań: począwszy od definicji wymagań, poprzez proces analizy, definiowania założeń do projektu technicznego, szkoleń, testów aż do samego wdrożenia produkcyjnego rozwiązania - uważa Aleksandra Moskała, kierownik projektu w Banku Ochrony Środowiska S.A. - Tak realizowane zadania należy traktować jako sukces nie tylko Zespołu, ale również Kierownictwa obu firm.

- Doświadczenia, które zbieramy wdrażając systemy kredytowe od ponad 10 lat pozwoliły na realizację projektu z sukcesem. Podczas wdrożenia zespoły Comarch i Banku wspólnie wypracowały skuteczne metody reakcji na pojawiające się zagrożenia i zmiany. Zastosowane narzędzie, dzięki swojej elastyczności, pozwalało pracownikom Banku już w trakcie wdrożenia na samodzielne wprowadzanie modyfikacji. Jestem przekonany, że wypracowany model współpracy pozwoli sprawnie realizować zadania w kolejnych projektach. - powiedział Tomasz Korczakowski, kierownik projektu w Comarch. - Dzięki szerokiej konfigurowalności systemu oraz zastosowaniu podejścia procesowego menagerowie w Banku mają możliwość szybkiej reakcji na zmieniające się warunki na rynku finansowym.

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Powiedz nam o potrzebach Twojej firmy. Znajdziemy idealne rozwiązanie.