Comarch wykonał dla Banku Pekao SA moduł do obsługi wniosków gwarancji bankowych składanych za pośrednictwem systemów bankowości internetowej.

Moduł ten będzie dostępny dla Klientów korporacyjnych poprzez  system PekaoBIZNES24 oraz małych i średnich firm za pośrednictwem systemu PekaoFIRMA24.

Wdrożeniem objęto cały portfel gwarancji bankowych oferowanych przez Departament Bankowości Transakcyjnej Banku Pekao SA. Zaimplementowany moduł umożliwia zarówno  udzielanie jak i aneksowanie gwarancji. Prace zrealizowano w oparciu o framework „Business Architect” autorstwa firmy Comarch.

Oprogramowanie umożliwia administratorom bankowym zarządzanie ekranami, wyszukiwarkami, wydrukami oraz innymi elementami aplikacji, bez konieczności angażowania dostawcy i jest przeznaczone do przetwarzania wniosków w bankowości elektronicznej zgodnie z określonym schematem.

Dzięki zastosowaniu metodologii „Agile Programming” oraz działaniu prowadzonym w oparciu o mechanizmy prototypowania narzędzia „Business Architect”  specjalistom Comarch udało się spełnić oczekiwania Banku. Moduł Konfiguracji Wniosków jest jednym z rozwiązań, które Comarch z powodzeniem wprowadza i rozwija w wielu instytucjach finansowych.

- Na etapie prac analitycznych oraz w trakcie wdrożenia , najważniejsza była elastyczność dostawcy na pojawiające się  zmiany, podkreśla Michał Dąbrowski – Kierownik projektu po stronie Banku PEKAO SA - Podczas testów modułu, odbiorcy biznesowi wnioskowali o modyfikację niektórych elementów. Comarch na bieżąco dostosowywał narzędzie do zgłaszanych potrzeb, ponieważ pozwala ono na elastyczną konfigurację i definicję pól.

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Powiedz nam o potrzebach Twojej firmy. Znajdziemy idealne rozwiązanie.