Comarch wdrożył w Towarzystwie Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A. moduł finansowo-księgowy systemu Comarch NonLife Insurance. Wraz z rozwojem biznesu Allianz potrzebował narzędzia, które przyspieszyłoby wykonywanie rozliczeń z reasekuratorami i brokerami, czyli zautomatyzowało obsługę rosnącej liczby transakcji.

Moduł finansowo-księgowy stanowi integralną część rozwiązania Comarch NonLife Insurance – platformy kompleksowo realizującej kluczowe procesy biznesowe w towarzystwie ubezpieczeń majątkowych. Charakteryzujący się wysoką elastycznością i możliwością konfiguracji moduł finansowo-księgowy pełni rolę księgi pomocniczej – zawiera ewidencję analityczną, a także uszczegółowienie i uzupełnienie zapisów kont księgi głównej, jak również odpowiedzialny jest za wsparcie księgowej obsługi zdarzeń ubezpieczeniowych, generowanie dowodów księgowych oraz prowadzenie rozrachunków ubezpieczeniowych z kontrahentami.

- Dzięki wdrożeniu modułu TUiR Allianz zoptymalizowało i zautomatyzowało proces księgowania rozliczeń z kontrahentami. Proces przetwarzania danych potrzebnych do zamknięcia okresu sprawozdawczego został na tyle przyspieszony, że przeprowadzenie tych operacji zajmuje obecnie jedynie 2 dni robocze. Ponadto przez odstąpienie od ustalania sald rozrachunków z reasekuratorami na podstawie ewidencji w księdze głównej uzyskano bezpośredni dostęp do sald z poziomu systemu z pełnym podglądem danych dla wybranego asekuratora. Pozwala to na weryfikację poprawności przetwarzania danych potrzebnych do zamknięcia okresu sprawozdawczego – podkreśla Kamil Kwarciak, kierownik projektu Comarch.

- Po kilku miesiącach pracy w nowym rozwiązaniu zauważamy, iż transfer danych księgowych z obszaru reasekuracji przebiega znacznie sprawniej niż dotychczas. System wdrożony przy współpracy z Comarch pomógł nam zredukować czas przy zamykaniu okresów księgowych – zauważa Sylwia Kołowacik Główny Księgowy TUiR Allianz Polska S.A.

Comarch od ponad piętnastu lat dostarcza rozwiązania dla sektora ubezpieczeń w Polsce i za granicą. Rozwiązania Comarch obsługują relacje z klientami, optymalizują działalność operacyjną oraz procesy biznesowe. Historia współpracy Comarch z Grupą Allianz sięga 2006 roku, kiedy w TUiR Allianz Polska S.A. oraz TU Allianz Życie Polska S.A. wdrożony został system Comarch Debt Management – rozwiązanie wspierające obsługę procesów windykacji należności, które jest wykorzystywane i rozwijane w obu spółkach do chwili obecnej. W kolejnych latach Allianz i Comarch współpracowały przy rozwoju głównego systemu polisowo-szkodowego.

Więcej informacji ofercie Comarch dla sektora ubezpieczeń można znaleźć na portalu www.ubezpieczenia.comarch.pl.

Alianz Polska
Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A. wchodzi w skład Grupy Allianz Polska która jest dziś jedną z najszybciej rozwijających się grup w sektorze ubezpieczeniowo-finansowym, świadczącą kompleksowe usługi ponad 2 milionom klientów indywidualnych i korporacyjnych. Składki z ubezpieczeń w Grupie Allianz Polska wyniosły w 2013 roku 2,3 miliarda PLN, a aktywa pod zarządem grupy sięgnęły niemal 15 mld PLN. TUiR Allianz Polska S.A. oferuje ubezpieczenia majątkowe zarówno dla osób prywatnych, w tym ubezpieczenia komunikacyjne, mieszkaniowe, NNW, turystyczne, jak i ubezpieczenia dla małych i średnich firm oraz dużych przedsiębiorstw z różnych branż, m.in. ubezpieczenia transportowe, ogniowe i techniczne, finansowe, odpowiedzialności cywilnej i ochrony prawnej.

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Powiedz nam o potrzebach Twojej firmy. Znajdziemy idealne rozwiązanie.