System Comarch Insurance Claims ułatwi zarządzanie roszczeniami nawet przy dużej ich dywersyfikacji i złożoności, włączając w to świadczenia inwestycyjne, rentowe, medyczne czy też roszczenia z bankowej umowy generalnej. System przyczyni się do wzrostu przewagi konkurencyjnej towarzystwa ubezpieczeń, gdyż każde roszczenie zakończy się szybką wypłatą świadczenia, a każdy klient spotka się z profesjonalną i nowoczesną obsługą.

Dzięki zastosowaniu intuicyjnego interfejsu system Comarch Insurance Claims pozwoli na maksymalne skrócenie czasu obsługi roszczenia, nawet przez nowego pracownika nie posiadającego wiedzy ubezpieczeniowej. Odciąży także pamięć pracownika towarzystwa ubezpieczeń, gdyż system automatycznie generuje obowiązkowe pisma po 7 i 30 dniach od zgłoszenia zdarzenia, zgodnie z  ustawą o działalności ubezpieczeniowej.

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Powiedz nam o potrzebach Twojej firmy. Znajdziemy idealne rozwiązanie.