Comarch CRM Sales Management to system klasy CRM dostosowany swoją funkcjonalnością do potrzeb klienta bankowego. W swojej podstawowej roli nie tylko zapewnia użytkownikom dostęp do informacji o kliencie i usługach, z jakich korzysta, oraz terminarza zawierającego listę zaplanowanych zadań do wykonania w najbliższym czasie, ale przede wszystkim umożliwia realizację celów strategicznych organizacji w kształtowaniu relacji z klientami. Jednym z takich celów może być skrócenie czasu obsługi klienta, a zatem i długości kolejek przed okienkami kasowymi czy czasu oczekiwania na spotkanie się z konsulatem.

System CRM oferuje wiele funkcji umożliwiających realizację tak postawionego zadania. Wśród nich można wymienić:

  • Zaawansowaną wyszukiwarkę - Jak wiele czasu potrzeba, by bez wdrożonego CRM wyszukać klienta w jednym systemie, produkty, z których korzysta w drugim, informacje księgowe w trzecim, a wyniki rozpatrywanego wniosku kredytowego w czwartym? Comarch CRM daje dostęp do szybkiej wyszukiwarki, zoptymalizowanej dla ogromnych, liczących setki milionów rekordów, baz danych, która zwraca wyniki pochodzące nie z jednego systemu, ale ze wszystkich, w których zawarte są informacje dotyczące klientów.
  • Panel widoku 360 stopni - Bez wdrożonego CRM, po odpytaniu wszystkich systemów o niezbędne informacje o kliencie, jak wiele czasu potrzeba, by zebrane informacje złożyć w spójną wiedzę o obsługiwanym kliencie? Jak wiele razy zapomni się przy tym o jakimś szczególe pochodzącym z entego systemu? Jak wiele razy trzeba zadać klientowi to samo pytanie? System CRM firmy Comarch wyświetla wszystkie kluczowe informacje dotyczące klienta, jego produktów, ostatnich kontaktów z bankiem, ważnych terminów (np. wygaśnięcie lokaty), złożonych wniosków, przynależności do grupy docelowej w określonej kampanii marketingowej, okazji sprzedażowych itd. w jednym miejscu. Informacja jest przy tym uporządkowana, a jej najważniejsze elementy odpowiednio wyróżnione. Nawet jeśli na tak skomponowanym ekranie brakuje jakiegoś szczegółu, konsultanta obsługującego klienta dzieli tylko jedno kliknięcie od niego – zna więc odpowiedzi na wszystkie podstawowe pytania. Może skupić się jedynie na zrealizowaniu celu wizyty klienta w oddziale. 
  • Procesy biznesowe zaszyte w systemie - Ile czasu należy poświęcić na wypełnianie pól w kolejnych systemach oraz dokumentów papierowych, by móc, przykładowo, rozpocząć proces badania zdolności kredytowej klienta ubiegającego się o pożyczkę hipoteczną? Jak wielu kontaktów pomiędzy pracownikami banku wymaga przekazywanie sobie informacji o kolejnych krokach procesu? Jak wiele popełnia się przy tym błędów? Jak szybko można dotrzeć do informacji, na którym etapie rozpatrywania wniosku jest bank, gdy zapyta o to klient? Comarch CRM posiada zaszyte procesy obsługi klienta, które nie tylko „prowadzą za rękę”, wyświetlając niezbędne informacje w odpowiedniej kolejności oraz kontrolując poprawność wprowadzanych wartości, ale także wysyła te informacje do innych systemów, monituje, gdy czas realizacji kroku jest zbyt długi oraz automatycznie zwraca i zapisuje wyniki, gdy te napłyną. W ten sposób, procesy realizowane są bezbłędnie, w optymalny sposób, a konsultant w dowolnym momencie potrafi powiedzieć klientowi, który krok procesu jest aktualnie realizowany.

Są to tylko trzy, bardzo podstawowe funkcje realizujące cel skrócenia czasu obsługi klienta. Jeśli chcesz poznać pozostałych 97, zapraszamy do kontaktu z ekspertem Comarch.

Zobacz także stronę systemu informatycznego Comarch CRM.

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Powiedz nam o potrzebach Twojej firmy. Znajdziemy idealne rozwiązanie.