Comarch w tym roku ponownie uczestniczył w Krymskiej naukowo-praktycznej konferencji „Zarządzanie aktywami: nowe strategie w nowych warunkach”, która odbyła się w dniach 18-21 czerwca 2009 r. w Jałcie na Ukrainie. Przedstawiciele firmy wystąpili z prelekcją pt. „10 czynników efektywnego wdrożenia systemu Asset Management. Rola Klienta oraz Dostawcy”.

Podczas konferencji poruszono tematy dotyczące sytuacji rynku kapitałowego Ukrainy w latach 2009-2010 oraz nowości ustawodawstwa w zakresie zarządzania aktywami, które uznawane są przez uczestników rynku za podstawowe elementy decydujące o poszerzeniu możliwości ukraińskich firm zarządzających. Przedstawiono kwestię infrastruktury rynku papierów wartościowych oraz kierunki jej rozwoju. Omówiono również strategie zarządzania antykryzysowego w nowych, niesprzyjających warunkach w sektorze finansowym. Konferencja miała charakter międzynarodowy – oprócz licznych uczestników rynku kapitałowego Ukrainy, organów państwowych, organów nadzorujących rynek kapitałowy oraz znanych firm konsultingowych gościli na niej przedstawiciele firm zarządzających aktywami m.in. z Polski, Węgier i Bułgarii.

Rynek ukraiński szczególnie ucierpiał w czasie kryzysu sektora finansowego, gdyż zagraniczni inwestorzy giełdowi wycofali większość swoich funduszy. Firmy zarządzające aktywami przechodzą obecnie „szkołę przetrwania”, skutkiem czego będzie bez wątpienia naturalna selekcja tych najmocniej usytuowanych i najbardziej elastycznych w reagowaniu na zmieniające się warunki rynkowe.

– Obecność na konferencji wykorzystaliśmy przede wszystkim do podzielenia się z ukraińskimi kolegami naszymi doświadczeniami zdobytymi na polskim rynku kapitałowym – mówi Natalia Marynich, Key Account Manager Sektora Finanse, Bankowość i Ubezpieczenia Comarch. 

– Nasza obecność na konferencji oraz wystąpienie mają niebagatelne znaczenie. Oprócz tego, że firma Comarch po raz kolejny potwierdza swoją obecność na rynku i znajomość problemów, z jakimi spotykają się firmy asset management na Ukrainie, wysyła też przekaz, że jest ekspertem w dziedzinie rozwoju infrastkuktury IT na rynku kapitałowym oraz ma doświadczenie podparte międzynarodowymi wdrożeniami systemu Comarch Asset Management u wielu klientów, w tym także na Ukrainie – dodaje Piotr Svirepa, Business Solution Consultant Sektora Finanse, Bankowość i Ubezpieczenia Comarch.

Obecnie klientami Comarch na Ukrainie są cztery firmy zarządzające aktywami: KINTO AM, Concorde AM, Radix AM, OTP Capital.

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Powiedz nam o potrzebach Twojej firmy. Znajdziemy idealne rozwiązanie.