Grzegorz Prosowicz odpowiedzialny za systemy dla rynków kapitałowych3 Pytania do… Grzegorza Prosowicza – Business Development Managera sektora Finanse, Bankowość, Ubezpieczenia, Comarch SA, odpowiedzialnego za rynki kapitałowe.


Comarch wprowadził do oferty produktowej nowy system Comarch CAFE Broker Application. Dla kogo jest przeznaczone to rozwiązanie i jakie są jego główne zalety?

Rozwiązanie Comarch CAFE Broker Application posiada zintegrowaną funkcjonalność w zakresie obsługi czynności realizowanych przez maklerów oraz innych pracowników biura maklerskiego. Ma zapewnić spójność na poziomie informacyjnym, operacyjnym i autoryzacyjnym, zarówno pracownikowi centrali, oddziału czy call-center biura maklerskiego. Profesjonalizm działania maklera zależy od jego wiedzy oraz doświadczenia na rynkach kapitałowych. Czas złożenia zlecenia, jego autoryzacji czy weryfikacji klienta uzależniony jest natomiast od narzędzi, jakimi dysponuje. Comarch CAFE Broker Application gwarantuje kompleksową obsługę rachunku inwestycyjnego klienta biura maklerskiego, m.in. składanie zleceń na różnych rynkach, dostęp do profilu inwestycyjnego, monitoring zleceń oraz aktywności na rachunku. Wspiera także komunikację z klientem. Nasza aplikacja nie tylko integruje funkcjonalność wielu systemów biznesowych wykorzystywanych przez biuro maklerskie - dostarcza też intuicyjnego i ergonomicznego interfejsu, opracowanego z zachowaniem reguł usability. Wszystkie te cechy przekładają się na konkretne korzyści dla biura maklerskiego: oszczędność czasu pracowników czy zmniejszenie ryzyka operacyjnego.

Oferta Comarch poszerzyła się także o nowy system dla banków-powierników Comarch Custody 2. Czym rozwiązanie to różni się od swojego poprzednika i czym może zaskoczyć użytkowników?

Nowy system powierniczy Comarch Custody 2 w pełni wykorzystuje możliwości jakie daje technologia Java i architektura trójwarstwowa. Posiada zintegrowaną funkcjonalność w zakresie obsługi ewidencji i operacji dla papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (KDPW), papierów wartościowych w depozycie banku centralnego (NBP), instrumentów z rynku niepublicznego oraz instrumentów przechowywanych w depozytach zagranicznych. Zapewnia przy tym pełną integrację z systemami rozliczeniowymi KDPW S.A. i NBP oraz wymianę instrukcji z depozytami zagranicznymi (np. Clearstream). Zwiększona ilość komunikatów SWIFT tworzonych i przetwarzanych w trybie automatycznym STP podnosi równocześnie automatyzację obsługi rynków zagranicznych i zleceń klientów instytucjonalnych. Czym wyróżnia się Comarch Custody 2? Wśród najważniejszych cech funkcjonalnych warto wspomnieć z pewnością o udoskonalonym motorze ewidencyjnym, obsługujący wiele depozytów papierów wartościowych, o rozdzieleniu procesów transakcyjnych i rozliczeniowych, pozwalającym na niezależną obsługę i rozliczenie obu stron transakcji, a także o bieżącej aktualizacji statusów transakcji w izbie rozliczeniowej w oparciu o import komunikatów statusowych. Nowy system pozwala także przeprowadzać automatyczną rekonsyliację sald i transakcji z danymi z depozytu oraz udostępnia procesy kontrolujące wybrane elementy systemu, w tym m.in. kompletność rozliczeń transakcji, faz zdarzeń korporacyjnych oraz wykonanie zaplanowanych raportów.

Wiele instytucji z rynku kapitałowego powoli zastanawia się nad wymianą systemów IT odstających od aktualnych realiów rynkowych. Jakie inne rozwiązania Comarch poza Comarch Custody 2 i Comarch CAFE Broker Application mają szansę zaspokoić nowe potrzeby i wymagania klientów?

Na pewno nowa odsłona Comarch Asset Management, wspierająca działalność firm typu buy-side.  System wzbogacił się m.in. o funkcjonalność kontroli i dokumentacji decyzji inwestycyjnych, która została opracowana na podstawie zaleceń dyrektywy MiFID. Dzięki temu aplikacja może skuteczniej wspierać wymóg przejrzystości firm inwestycyjnych. Regulacje unijne sprawiają, że firmy inwestycyjne coraz większą wagę przykładają do procesu informowania klientów o wynikach inwestycyjnych oraz ryzyku związanym z poszczególnymi produktami. W tym obszarze oferujemy rozwiązania wspierające najwyższej klasy raportowanie do klientów. Jednym z modułów wykorzystanych w tym obszarze jest Comarch Performance & Attribution. Rozwiązanie to jest jednak skierowane przede wszystkim do analityków i zarządzających, którzy potrzebują w codziennej pracy dokładnych informacji w zakresie źródeł osiąganych rezultatów oraz skuteczności poszczególnych decyzji inwestycyjnych.

Warto także wspomnieć o rozwiązaniu Comarch Notowania Online. Ta rozbudowana aplikacja umożliwia śledzenie notowań instrumentów finansowych w czasie rzeczywistym, analizę aktualnych i przeszłych tendencji rynkowych, a także tworzenie indywidualnych strategii inwestycyjnych dostosowanych do profilu danego inwestora. Co ważne, rozwiązanie może być wykorzystywane zarówno przez użytkowników internetowych i mobilnych, jak również przez pracowników domów maklerskich oraz firm inwestycyjnych. Obecnie realizujemy ważne zmiany głównie w transakcyjnej części aplikacji. Dotyczy to m.in. możliwości zastosowania algorytmów i strategii transakcyjnych czy też wykorzystania sygnałów płynących z analizy technicznej. Nasze plany w zakresie oferty dla domów maklerskich są znacznie bogatsze i z przyjemnością poinformujemy o tym rynek w najbliższym czasie.


Jeżeli chcesz wiedzieć więcej, skontaktuj się z ekspertem Comarch.
Zadaj pytanie przez formularz kontaktowy >>

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Powiedz nam o potrzebach Twojej firmy. Znajdziemy idealne rozwiązanie.