Rok 2010 ma być dla Grupy Kapitałowej Comarch rokiem ekspansji zagranicznej. Grupa kapitałowa nie rezygnuje także z dalszej eksploracji rodzimych rynków. O planach strategicznych Comarchu w sektorze bankowości i ubezpieczeń oraz rynków kapitałowych opowiada Piotr Reichert, wiceprezes Comarch SA odpowiedzialny za rynki finansowe.
Piotr Reichert Wiceprezes Zarzadu Comarch SA
- W 2010 roku chcielibyśmy przede wszystkim skoncentrować się na promocji naszych systemów core’owych i aplikacji do obsługi sprzedaży w ubezpieczeniach na życie, jak również rozwiązań front-office dla bankowościubezpieczeń (multi-channel services ). Nie zapominamy także o produktach niszowych, np. systemie do obsługi faktoringu. Duże nadzieje wiążemy ze sprzedażą naszych rozwiązań poza granicami, dotyczy to przede wszystkim systemów dla bankowości korporacyjnej i mobilnej, które cieszą się dużym powodzeniem wśród naszych klientów. Chcemy również rozwijać aplikacje przeznaczone do obsługi rynków kapitałowych, tj. system powierniczy Comarch Custody, Comarch Asset Management wspierający działalność firm typu buy-side, a także jeden całkowicie nowy system przeznaczony dla klientów z grupy sell-side. Wiele instytucji na rynku kapitałowym szykuje się do zmiany lekko przestarzałych już systemów, nie szczędzimy więc wysiłków, aby oferowane przez nas i rozwijane na bieżąco produkty były jak najbardziej innowacyjne i celnie trafiały w nowe potrzeby klientów.

Zgodnie z przyjętą dwa lata temu roku strategią, Comarch aktywnie rozwija działalność na rynkach Niemiec, Austrii i Szwajcarii z pomocą spółki Comarch SoftM, należącej do Grupy Kapitałowej Comarch od listopada 2008 roku. Nowymi rynkami, na których Comarch planuje działania biznesowe w sektorze finansowym w roku 2010 są również kraje Beneluksu, Skandynawii oraz Azji.

- Jeśli chodzi o rynek niemiecki, rozbudowujemy nasze struktury sprzedażowe oraz centra kompetencyjne w Monachium, Frankfurcie i Hamburgu. Obecność w kluczowych niemieckich centrach finansowych jest niezwykle istotna ze względu na duże zróżnicowanie modeli biznesowych. Kraje Beneluksu stały się dla nas atrakcyjne dzięki dużej aktywności towarzystw ubezpieczeń na życie oraz firm zarządzających aktywami. Naszą europejską aktywność biznesową chcemy prowadzić w oparciu o kontakty naszych spółek córek oraz istniejących partnerów strategicznych. Interesują nas przede wszystkim duże grupy finansowe tj. KBC, ING, Raiffeisen, Erste, Volksbank czy Unicredit. Azja natomiast to stosunkowo nowe wyzwanie i nowy kierunek działań sektora Finansów, Bankowości i Ubezpieczeń Comarch. W 2009 roku podpisaliśmy pierwszy kontrakt na wdrożenie systemu bankowości internetowej Comarch Internet Banking w jednym z wiodących banków Tajlandii TMB, należącym do grupy ING. Rynki azjatyckie są bardzo obiecujące. Wykorzystując azjatyckie przyczółki innych sektorów GK Comarch, chcemy nawiązać kontakty z lokalnymi partnerami. Interesują nas przed wszystkim rynki w Chinach, Singapurze oraz Tajlandii.

Finanse, Bankowość i Ubezpieczenia są drugim pod względem ilości specjalistów sektorem Comarch. Jego klientami są największe banki w Polsce, biura maklerskie, fundusze inwestycyjne i emerytalne oraz towarzystwa ubezpieczeniowe i firmy faktoringowe. Sektor specjalizuje się w integracji bankowych i ubezpieczeniowych systemów informatycznych, bankowości elektronicznej, zarządzaniu aktywami oraz obsłudze kredytów. W czterech kwartałach 2009 roku przychody sektora stanowiły 16,1% obrotów GK Comarch i wyniosły ponad 117,4 mln zł.

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Powiedz nam o potrzebach Twojej firmy. Znajdziemy idealne rozwiązanie.