Na początku czerwca w portfolio produktów Comarch dla klientów z sektora finansów i ubezpieczeń pojawiła się nowa aplikacja - Comarch Rating System - przeznaczona do wsparcia procesu oceny wiarygodności i zdolności finansowej podmiotów gospodarczych.

Comarch Rating System (CRS) oferuje procesowe podejście do zagadnień związanych z oceną ryzyka kredytowego klientów instytucjonalnych. Aplikacja działa w oparciu o platformę procesową (Comarch Business Process Management - CBPM), co gwarantuje standaryzację i automatyzację procesu, a także redukcję czasu i kosztów oceny wiarygodności finansowej klientów biznesowych (m.in. średnich i dużych przedsiębiorstw oraz korporacji).

Funkcjonalność systemu umożliwia bardzo szeroki zakres konfiguracji parametrów biznesowych, począwszy od zdefiniowania samej ścieżki procesu ratingu (workflow), poprzez ustalanie zawartości formularzy i wydruków, wprowadzenie reguł biznesowych oraz parametryzacji. Na podstawie wprowadzonych danych aplikacja wylicza wskaźniki ilościowe i jakościowe obrazujące sytuację ekonomiczną podmiotu, po czym wyznacza dokładny rating klienta lub transakcji.

Comarch Rating System umożliwia także dodatkowe działania związane z pomiarem i zarządzaniem ryzykiem kredytowym. Na podstawie ratingu system oblicza niezbędne limity oraz sublimity. Moduł symulacji ratingowych umożliwia przeprowadzenie analizy what-if, która pozwala na zbadanie wpływu zdarzeń gospodarczych na zmianę sytuacji ekonomiczno-finansowej klientów, co ułatwia realizację zadań związanych z zarządzaniem portfelem kredytowym. Szeroki zakres możliwych do zdefiniowania w systemie raportów wspiera działania mające na celu ograniczenie ryzyka kredytowego na poziomie całej instytucji finansowej.

- Stworzone przez Comarch rozwiązanie jest jednym z niewielu rozwiązań na rynku dedykowanych stricte do wyznaczania ratingu podmiotom gospodarczym. W Comarch Rating System mamy do czynienia z kompleksowym podejściem do procesu oceny zdolności i wiarygodności finansowej, a tym samym minimalizacji ryzyka kredytowego, co w czasie recesji gospodarczej ma dla naszych klientów z sektora finansowego duże znaczenie. Oparcie narzędzia na platformie BPM umożliwia szeroki zakres konfiguracji, dzięki czemu CRS łatwo dostosowuje się do potrzeb i wymagań klienta - mówi Radosław Bekanowski, Business Solutions Manager, Comarch SA. Comarch Rating System cieszy się coraz większym zainteresowaniem naszych obecnych i potencjalnych klientów. Trwa właśnie wdrożenie CRS w jednej z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.


Poznaj Comarch Rating System.

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Powiedz nam o potrzebach Twojej firmy. Znajdziemy idealne rozwiązanie.