API pod lupą – o co w tym chodzi?

Interfejs programowania aplikacji (API) to zestaw reguł i protokołów umożliwiających aplikacjom wzajemną komunikację. Interfejs API definiuje sposób wymiany danych pomiędzy systemami za pomocą zestawu żądań i odpowiedzi.

Korzystając z interfejsów API, zewnętrzni programiści są w stanie tworzyć oprogramowanie wykorzystujące funkcjonalności aplikacji zewnętrznych, bez wymogu ich pełnej znajomości i umiejętności modyfikowania ich szczegółów systemowych.

Z technicznego punktu widzenia interfejs API to kod zarządzający wszystkimi punktami dostępu w aplikacji lub serwerze. Gdy użytkownicy wysyłają zewnętrzne żądanie do tych serwerów, interfejs API tłumaczy i przekazuje je do aplikacji oraz umożliwia odesłanie odpowiedzi. Innymi słowy, API pełni rolę pośrednika, który umożliwia komunikację pomiędzy systemami zewnętrznymi a aplikacją i przekazuje nam informację zwrotną z aplikacji.

API pełni w pewnym sensie funkcję kelnera: przekazuje informacje pomiędzy aplikacjami w systemie w podobny sposób jak kelner między stołami a kuchnią w restauracji.

Kilka faktów na temat API

130 milionów użytkowników otwartej bankowości do 2024 roku

Technologia oparta na API stała się szczególnie popularna w usługach finansowych. Jest tak już od dłuższego czasu, jednak momentem zwrotnym stała się pandemia, w czasie której praktycznie wszyscy przeszli na płatności wirtualne. Według raportu Apigee „State Of The API Economy” z 2021 roku, 65% firm przyspieszyło transformację cyfrową właśnie z powodu pandemii.

Jak pokazują liczby, otwarta bankowość był gorącym tematem w branży API, ale pandemia nadała nowy ton dyskusji. Dane wskazują, że do 2024 roku do otwartej bankowości miało przejść już ponad 132,2 mln użytkowników.

Usługi oparte na API pochłaniają 83% całego ruchu internetowego

Według corocznego raportu na temat obecnego stanu branży Internet Security, opublikowanego przez firmę Akamai zajmującą się cyberbezpieczeństwem, ponad 83% całego ruchu w sieci pochodzi obecnie z jakiejś formy API.

API pomaga opracowywać lepsze produkty

Jak wynika z raportu „State Of The API Economy” opracowanego przez Apigee (część Google Cloud), 56% programistów uważa, że interfejsy API pomagają im w tworzeniu lepszych produktów cyfrowych. Wyniki ankiety zawartej w raporcie wskazują również, że interfejsy API:

  • przyspieszają innowacyjność (52%)
  • integrują systemy (40%)
  • tworzą wartość biznesową (36%)
  • to same produkty same w sobie (22%)

Do 2030 roku branża Cloud Automation będzie warta 480,5 mld USD

Technologia oparta na chmurze jest jednym z głównych czynników napędzających przyjęcie interfejsów API. Biorąc pod uwagę prosty fakt, że rynek technologii chmurowych – szacunkowo warty 110,1 mld dolarów w 2022 r. – sam stale rośnie, oczywiste jest, że API również rośnie proporcjonalnie. Według raportów automatyzacja chmury osiągnie wartość 480,5 mld dolarów do 2030 r.

Comarch Open Platform API

Ale właściwie co instytucje finansowe mogą uzyskać od firmy takiej jak Comarch, aby uporać się ze wszystkimi wyżej wymienionymi kwestiami?

Comarch Open Platform API gwarantuje:

Bezpieczeństwo

Bramka API musi używać zaszyfrowanych danych dla usług, aby chronić wrażliwe dane aplikacji przed nieautoryzowanym dostępem. Ograniczanie przepustowości pomaga zapobiegać nadużywaniu usług przez boty i samych użytkowników. Zmniejsza także ryzyko ataków typu „odmowa usługi” (DoS).

Poza tym wszystkie przychodzące żądania muszą być uwierzytelniane na poziomie bramki API, a nie poszczególnych mikrousług, a także wykorzystywać szyfrowanie warstwy transportowej (TLS) w całej komunikacji.

Skalowalność

Skalowalność bramki API ma kluczowe znaczenie dla obsługi gwałtownych wzrostów ruchu bez wpływu na wydajność usług. Bez spójności bramki, podczas równoważenia obciążeń aplikacja łatwo przeszłaby w tryb offline a interfejsy API byłyby niedostępne. To z kolei mogłoby oznaczać utratę zaufania użytkowników do platformy.

Niezawodność

Możliwość konfiguracji wysokiej dostępności bramki API minimalizuje przerwy w działaniu usług, nawet w przypadku awarii strefy lub niedostępności pojedynczej instancji. Jeśli mimo to wystąpi awaria, platforma powinna również zapewniać odporność na awarie sprzętu lub oprogramowania w zakresie danych API, aby interfejsy API mogły nadal działać. Aby uzyskać wskazówki umożliwiające rozwiązywanie, zabezpieczanie, zbadanie lub debugowanie pojawiających się problemów, potrzebne będzie połączenie systemów monitorowania, alertów i narzędzi do rejestrowania.

Rozszerzalność

Rozszerzalność API to możliwość zmiany zachowania interfejsu bez konieczności rozwijania API pod konkretne potrzeby. Może ona mieć kluczowe znaczenie dla możliwości utrzymania przejrzystego i skoncentrowanego interfejsu, zapewniając jednocześnie elastyczność systemu, co pozwoli użytkownikom rozwiązywać niespodziewane problemy. Pozwoli to firmie zaoszczędzić dodatkowych kosztów związanych z rozwojem interfejsów API oraz jak najlepiej służyć swoim klientom.

Integralność

Integralność w odniesieniu do API odnosi się do możliwości połączenia dwóch lub więcej odrębnych interfejsów API w celu wymiany danych i wykonywania działań. Oznacza to, że praktycznie wszystkie aplikacje mogą komunikować się ze sobą, nawet pomiędzy różnymi interfejsami API. Dzięki temu instytucja może rozwijać swoją ofertę o nowe produkty bez obawy o współpracę z aktualnie istniejącym systemem.

Ale to jeszcze nie wszystko! Oto co bank działający w segmencie MŚP i bankowości korporacyjnej może zyskać dzięki temu rozwiązaniu:

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Powiedz nam o potrzebach Twojej firmy. Znajdziemy idealne rozwiązanie.