Finansowanie MŚP: dlaczego potrzebują dodatkowych środków pieniężnych i jak Twój bank powinien zarządzać takimi wnioskami?

Firmy z sektora MŚP należą do jednej z głównych grup klientów banków. Aby usprawnić obsługę małych i średnich przedsiębiorstw, banki wdrażają i udostępniają im nowoczesne oprogramowanie. Wiele z banków przyciąga klientów biznesowych, oferując im dodatkowe usługi, które ułatwiają prowadzenie firmy.

Finansowanie MŚP – ogromna luka finansowa do zagospodarowania

Z raportu „European SMEs: Filling the bank financing gap” przygotowanego przez Euler Hermes Global wynika, że w 2019 r. w strefie euro występowała luka finansowa, rozumiana jako brak możliwości pozyskania środków finansowych przez małe i średnie przedsiębiorstwa, mimo możliwości ich zagospodarowania w celu dalszego rozwoju. Wysokość luki szacowano na 400 mld euro – to różnica między potrzebami zgłaszanymi przez MŚP a dostępnymi kredytami bankowymi. Największą lukę zdiagnozowano w Holandii (22% PKB), Belgii (14% PKB), Francji (9% PKB) i we Włoszech (4%).

Mimo że finansowanie MŚP często jest ograniczone, to właśnie ten sektor przedsiębiorstw jest głównym pracodawcą na rynku unijnym. Małe i średnie przedsiębiorstwa działające na terenie Unii Europejskiej zatrudniają ponad 90 milionów osób – to niemal 70% zatrudnienia w sektorze niefinansowym UE. Ograniczone środki dla MŚP oznaczają zatem nie tylko niższą liczbę inwestycji, ale również negatywnie przekładają się na rynek pracy.

Luka, o której mowa wyżej, oznacza dla banków, które mają w swoich ofertach produkty dedykowane MŚP, duże możliwości. Choć przewidziany na lata 2014-2020 unijny program COSME (oferujący m. in. gwarancje kredytowe dla małych i średnich firm) wkrótce dobiegnie końca, na rynku nadal występuje niedosyt finansowania.

Jakie są główne źródła finansowania dla MŚP i na co przeznaczają one środki?

W przypadku małych i średnich przedsiębiorstw działających na rynku unijnym głównym źródłem finansowania są źródła zewnętrzne – w 70 proc. polegają one na środkach oferowanych przez banki. Dla porównania w Stanach Zjednoczonych banki zapewniają finansowanie MŚP zaledwie w 40 proc. Z raportu „SME access to finance in the EU countries 2019” wynika, że za najistotniejsze dla swojej działalności firmy z sektora MŚP uważają: linie kredytowe (51 proc.), leasing (47 proc.) i pożyczki bankowe (46 proc.).

Na jakie cele przedsiębiorstwa przeznaczają pozyskane z zewnętrznych źródeł pieniądze? Z przywołanego wyżej raportu wynika, że potrzeby MŚP są zróżnicowane:

 • 40% MŚP przeznacza pozyskane środki finansowe na inwestycje w środki trwałe,
 • 35% na kapitał obrotowy,
 • 22% na zatrudnienie nowych pracowników i szkolenia,
 • 20% na nowe produkty i usługi,
 • 13% na refinansowanie
 • 9% używa środków w inny sposób.

Ponieważ produkty oferowane przez banki są postrzegane przez europejskie firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw jako kluczowe dla dalszego rozwoju, konieczne jest ułatwienie im dostępu do nich. Dzięki wdrożeniu nowoczesnego oprogramowania, banki mogą jeszcze wydajniej zarządzać wnioskami o finansowanie i przez to wpływać również na własne wyniki finansowe.

Środki dla MŚP – jak bank może zarządzać wnioskami o kredyty i pożyczki?

W tradycyjnym modelu sprzedaży produktów bankowych niezbędna jest osobista wizyta klienta w oddziale i złożenie przez niego wniosku o kredyt czy pożyczkę, a następnie dostarczenie wymaganych dokumentów. W przypadku MŚP ta droga jest czasochłonna i nieefektywna – środki często potrzebne są niemal natychmiast. O konkurencyjności banku świadczy zatem nie tylko oferta, na którą składa się maksymalna wysokość kredytu czy pożyczki oraz oprocentowanie, ale również czas rozpatrzenia wniosku.

Aby zwiększyć liczbę klientów i odpowiedzieć na potrzeby przedsiębiorców, których interesuje finansowanie MŚP, banki mogą wdrożyć nowoczesne oprogramowanie. Takim rozwiązaniem jest Comarch SME Banking, czyli platforma bankowości cyfrowej, która wspomaga kompleksową obsługę klientów biznesowych.

Trzonem systemu Comarch SME Banking jest moduł Cash Management & Reporting, który został stworzy z myślą o zapewnieniu przepływu środków finansowych. Klienci mający dostęp do systemu mogą składać za jego pośrednictwem wnioski o kredyty i pożyczki online. Oprogramowanie daje pracownikom banku wgląd w przepływy finansowe przedsiębiorcy, co może pozwolić na nawet całkowite wyeliminowanie konieczności dostarczania dodatkowych dokumentów niezbędnych do oceny zdolności kredytowej klienta. W ten sposób środki dla MŚP mogą być dostępne niemal od ręki – przedsiębiorcy mogą w dowolnym momencie złożyć wniosek o przyznanie kredytu czy pożyczki lub uruchomienie linii kredytowej. Nie są więc uzależnieni od godzin pracy banku.

Ponieważ Comarch SME Banking jest systemem działającym także na urządzeniach mobilnych, nie ma znaczenia, gdzie znajduje się osoba odpowiedzialna za zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. W razie potrzeby wystarczy tylko kilka kliknięć, aby z dowolnego urządzenia zawnioskować o dostępne w ofercie banku produktu finansowe.

Nie tylko finansowanie MŚP – dodatkowe usługi dla klienta biznesowego

Mimo że produkty oferowane przez banki to przede wszystkim źródła finansowania dla MŚP, instytucje te mogą pomóc swoim klientom również w zarządzaniu finansami, udostępniając im dodatkowe rozwiązania fintech. Należą do nich przede wszystkim:

 • e-fakturowanie i e-księgowość – zarówno wystawianie faktur, jak i prowadzenie ksiąg rachunkowych to codzienność dla przedsiębiorców, a bank udostępniający takie opcje, może wspomóc swoich klientów w prowadzeniu rozliczeń,
 • magazyn i sklep online – dzięki kontroli stanów magazynowych przedsiębiorca może uniknąć sprzedaży produktów, których nie posiada fizycznie na stanie i w ten sposób ustrzec się pogorszenia wizerunku,
 • zarządzanie płatnościami – po zalogowaniu się na swoje konto klient może zlecać przelewy, importować i eksportować pliki z płatnościami oraz przetwarzać płatności masowe,
 • możliwość tworzenia raportów – raporty tworzone są w oparciu o wybrane dane, a płynące z nich wnioski pomagają podejmować trafne decyzje biznesowe,
 • funkcja multi-bankingu – dzięki niej przedsiębiorcy mogą zebrać informacje o rachunkach, które są prowadzone na ich rzecz w różnych bankach.

Oprócz wymienionych wyżej funkcjonalności, system Comarch SME Banking obsługuje również cash pooling (metoda zarządzania finansami dedykowana przedsiębiorstwom, które działają w grupie kapitałowej).

Jedną z głównych korzyści dla przedsiębiorców korzystających z tego systemu jest możliwość zgromadzenia informacji o finansach firmy w jednym miejscu. To znacząco ułatwia zarządzanie pieniędzmi, a także pozwala w dowolnym momencie wystąpić o środki dla MŚP. Dzięki automatyzacji wielu codziennych, ale niezbędnych przy prowadzeniu biznesu czynności, przedsiębiorcy mogą jeszcze więcej czasu poświęcić na rozwijanie działalności, w tym poszukiwanie kontrahentów czy tworzenie nowych usług i produktów.

Oprogramowanie elastyczne i zgodne z zasadami bezpieczeństwa

Udostępnienie klientom biznesowym możliwości składania wniosków o środki po zalogowaniu się na swoje konto bankowe czy wykorzystanie potencjału rozwiązań fintech dedykowanych przedsiębiorcom to nie wszystko, o czym muszą pamiętać banki, aby jeszcze skuteczniej oferować finansowanie MŚP. Równie istotna jest kwestia bezpieczeństwa. Comarch SME Banking to nowoczesny system, który wykorzystuje metody uwierzytelnienia zgodne z unijną dyrektywą PSD2 (Payment Services Directive), która wprowadziła procedurę silnego uwierzytelnienia – tożsamość klienta banku jest weryfikowana podwójnie.

Comarch SME Banking został zaprojektowany jako system, który ma odpowiadać na potrzeby użytkowników. Dla banków oznacza to elastyczność – możliwość uruchamiania nowych funkcji czy usług, zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez klientów z sektora MŚP.

Więcej o Comarch SME Banking

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Powiedz nam o potrzebach Twojej firmy. Znajdziemy idealne rozwiązanie.