Kredyty dla firm: hamowanie awaryjne

Pandemia niesie ze sobą spadek liczby kredytów udzielanych MŚP. Jak go zahamować?

Spadek ten jest szczególnie widoczny w tych instytucjach, w których cały proces udzielania kredytów dla firm, bądź też pewne elementy procesu odbywały się w tradycyjny sposób, z koniecznością obecności klienta w oddziale banku.

Dla instytucji finansowych, banków, firm leasingowych, czy faktoringowych, które nie są przygotowane do obsługi klientów poprzez kanały zdalne, to bloker nie tylko w pozyskiwaniu rynku i nowej sprzedaży, ale wręcz brak możliwości prowadzenia biznesu.

Jest to szczególnie bolesne w przypadku utraty klientów z segmentu MŚP oraz klientów korporacyjnych. Klienci z tych segmentów są najbardziej cenni dla instytucji finansowych z uwagi na wolumen obrotów oraz marże na produktach.

Mocne podstawy

Podstawą jest tu umożliwienie pełnej obsługi każdego typu klienta, również biznesowego, w trybie zdalnym, ale to nie wystarczy. Konieczna jest również digitalizacja oraz automatyzacja procesów, tak aby przyśpieszyć wnioskowanie, czy weryfikowanie załączanych przez klienta dokumentów. Równie ważne przy tej okazji jest zachowanie wysokiego poziomu obsługi.

W przypadku obsługi klientów biznesowych, mamy do czynienia z dużo bardziej skomplikowanym procesem niż w przypadku klientów detalicznych. W takim procesie występuje wielokrotnie większa ilość danych jakie instytucja finansowa musi zebrać, sprawdzić oraz przetworzyć.

Przy sprzedaży kredytów dla klientów z segmentu małych i średnich przedsiębiorstw oraz korporacji, oprócz wypełnienia wniosku, wymagane jest dostarczenie szeregu dokumentów, które muszą zostać zweryfikowane w wielu źródłach wewnętrznych i zewnętrznych. To po to, by dana instytucja finansowa była w stanie odpowiednio wyliczyć rating danego podmiotu oraz określić warunki udzielenia mu kredytu.

Wysokie wymagania

Ale obsługa w trybie zdalnym powoduje, że klient oczekuje, że jego sprawy będą procesowane automatycznie bez jakiejkolwiek zwłoki.

Aby tego dokonać, niezbędnym staje się powierzenie możliwie największej ilości działań systemom, które będą w stanie przeprowadzić zdalnie nie tylko powtarzalne czynności, ale również całe skomplikowane procesy, ograniczając rolę człowieka do nadzoru oraz reakcji w przypadkach niestandardowych.

Przykładem narzędzia informatycznego, które wpisuje się w rozwiązanie problemu związanego z digitalizacją oraz automatyzacją procesów udzielania kredytów jest system Comarch Loan Origination. Zapewnia on obsługę wszystkich etapów procesu kredytowego: od identyfikacji potrzeb klienta, przez symulacje kredytowe, złożenie wniosku, weryfikację wnioskodawcy, podpisanie umowy, aż po wypłatę środków.

Marcin Franczyk - Key Account Manager, ComarchComarch Loan Origination to platforma przeznaczona dla banków komercyjnych i spółdzielczych oraz pozostałych instytucji pożyczkowych obsługujących klientów biznesowych i indywidualnych.

Platforma oparta jest na autorskim rozwiązaniu Comarch Business Process Management. Dzięki temu wszystkie parametry produktu kredytowego, jak również sam proces jego sprzedaży, mogą być ściśle dostosowane do potrzeb klienta. Rozwiązanie może też służyć do opracowywania i konfiguracji wszelkiego rodzaju procesów biznesowych.

Comarch Loan Origination zapewnia kompleksową obsługę procesu kredytowego i umożliwia niezależne zarządzanie jego elementami – w tym ekranami użytkownika, wydrukami, parametrami biznesowymi, czy algorytmami. Gromadzi zatem funkcje niezbędne do sprawnej sprzedaży produktów kredytowych wszystkim typom klientów.

Comarch Loan Origination  

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Powiedz nam o potrzebach Twojej firmy. Znajdziemy idealne rozwiązanie.