Oprogramowanie core banking czy moduły oprogramowania bankowego? Wady i zalety

Wraz z rozwojem technologii rozwija się także współczesna bankowość. Usługi bankowe nie ograniczają się już tylko do przyjmowania depozytów i udzielania pożyczek. Klienci mogą skorzystać z całej gamy produktów, w tym narzędzi analitycznych, rozwiązań wspomagających zarządzanie firmą czy usług doradczych związanych z zarządzaniem majątkiem. Jakie oprogramowanie wykorzystują banki, aby obsłużyć zlecane przez klientów transakcje i udzielić wsparcia przedsiębiorcom? W kontekście aplikacji mobilnych i webowych oraz przyszłych trendów w bankowości, takich jak cloud computing, analityka danych i open banking, centralne systemy bankowe odgrywają kluczową rolę.

Czym jest core banking?

 Termin Core banking (Centralized Online Real-time Exchange, bankowość podstawowa) odnosi się do podstawowych usług bankowych i zaplecza, które umożliwia ich realizację. W uproszczeniu oprogramowanie core banking zapewnia synchronizację między poszczególnymi oddziałami banku – są one zintegrowane ze scentralizowanym serwerem, co pozwala na przetwarzanie danych w czasie rzeczywistym.

Choć informatyzacja bankowości rozpoczęła się już w latach 50. XX wieku (system ERMA) system core banking we współczesnym znaczeniu tego terminu oznaczał prawdziwy przełom. Wcześniej (jeszcze w latach 70. i 80. ubiegłego wieku) każdy z oddziałów banku przesyłał dane dotyczące transakcji do centrali lub regionalnego centrum przetwarzania danych raz dziennie (pod koniec dnia), więc realizacja złożonych zleceń „od ręki” była niemożliwa. Na zaksięgowanie przelewu z reguły trzeba było zatem czekać co najmniej jeden dzień roboczy.

core banking system

Mimo że banki rozwijają swoje usługi, to bankowość podstawowa w dalszym ciągu stanowi trzon ich działalności. Jeżeli spojrzeć na oprogramowanie core banking wykorzystywane przez banki, to wiele z nich nadal korzysta z systemów, które zostały dla nich zbudowane jeszcze przed upowszechnieniem się internetu i które nierzadko są obarczone długiem technologicznym. W Stanach Zjednoczonych 43% systemów bankowych opiera się na COBOLu, od oprogramowania napisanego w tym języku zależy też 95% transakcji kartą w terminalach płatniczych.

Czym są moduły oprogramowania bankowego?

Tradycyjny system core banking pozwala bankom realizować swoje cele. Rozwiązaniem, które zostało stworzone, aby odpowiadać na współczesne potrzeby banków, jest modułowe oprogramowanie bankowe. Analogicznie jak tradycyjnie rozumiane core banking, poszczególne moduły pozwalają na:

  • otwieranie kont bankowych dla klientów,
  • przyjmowanie i realizację wpłat oraz wypłat gotówkowych,
  • obsługę całego procesu związanego z przyznaniem pożyczek.

To, co wyróżnia moduły oprogramowania bankowego, to ich otwarta architektura. Dzięki niej system core banking jest lepiej przystosowany do zmian – może odpowiadać na dynamiczny rozwój sektora finansowego. Dzięki modułom banki samodzielnie wybierają te funkcjonalności, które są im potrzebne i które pozwolą im realizować założone cele. Przykładem oprogramowania o strukturze modułowej, które jest dedykowane bankowości korporacyjnej, jest Comarch Corporate Banking.

moduły bankowe

System bankowy, w tym core banking, przetwarza codzienne transakcje bankowe, obsługuje dokumenty finansowe i integruje się z systemami księgowymi. Wykorzystanie technologii open source w rozwiązaniach core banking oraz potrzeba zwinnej transformacji istniejących systemów bankowych są kluczowe, aby sprostać zmieniającym się wymaganiom technologicznym i zadowoleniu klientów.

Oprogramowanie core banking – wady i zalety

Mimo że jednolite oprogramowanie core banking wciąż jest wykorzystywane przez wiele banków, to możliwe jest wskazanie co najmniej kilku jego wad. Duże banki napotykają wyzwania związane z adaptacją do nowych technologii z powodu istniejących starszych systemów core banking. Do najważniejszych wad należą:

Mała elastyczność

Systemy core banking są elastyczne, ale tylko do pewnego stopnia. Oznacza to, że rozszerzenie ich funkcjonalności jest możliwe, ale wymaga zaangażowania dużych środków oraz integracji i transformacji istniejących systemów księgi głównej. Najstarsze oprogramowanie wykorzystywane dziś przez banki opiera się jeszcze o język programowania COBOL, a programistów specjalizujących się w tej technologii jest coraz mniej.

Niewystarczająca skalowalność

Gdy było tworzone pierwsze oprogramowanie core banking, banki funkcjonowały inaczej – miały mniej klientów, przetwarzały mniejszą ilość danych, a bankowość internetowa była dopiero przyszłością. W efekcie starsze oprogramowanie nie radzi sobie z rosnącymi wymaganiami, szczególnie w kontekście integracji systemów bankowych i systemy kartowe. Niedostosowana do potrzeb skalowalność systemów powoduje, że banki szukają nowych rozwiązań.

Wysokie koszty utrzymania

Starsze systemy core banking są kosztowne w utrzymaniu (dług techniczny). Z jednej strony potrzebni są specjaliści (z uwagi na niszową technologię). Z drugiej strony wszelkie próby rozszerzenia funkcjonalności systemu wiążą się z dużymi kosztami i ryzykiem. Powodem jest konieczność tworzenia indywidualnych rozwiązań, które będą kompatybilne z już stosowanymi.

wysokie koszty utrzymania

Chociaż system core banking ma swoje wady, to nie jest pozbawiony zalet. Do najważniejszych zalet należy zaliczyć:

Uproszczenie obsługi klienta, zminimalizowanie liczby błędów

Mimo upływu lat oprogramowanie core banking nadal spełnia swoją funkcję, czyli pozwala sprawnie obsługiwać klientów i spełniać oczekiwań klienta. Liczba błędów jest minimalna – większość czynności wykonują komputery. Dodatkowo banki mogą rozszerzać funkcjonalność stosowanego oprogramowania i skutecznie konkurować na współczesnym rynku.

Usprawnienie procesu decyzyjnego

Centralizacja systemu bankowego pozwala na szybkie zbieranie i analizowanie danych, na podstawie których możliwe jest podejmowanie decyzji. Pozwala to nie tylko szybko rozpatrywać wnioski klientów (np. o pożyczkę czy kredyt), ale również podejmować decyzje dotyczące kierunków rozwoju banku, w tym wejścia na inne, zagraniczne rynki.

Wady i zalety modułów oprogramowania bankowego

Dziś monolityczne systemy bankowe często są zastępowane nowoczesnymi, modularnymi rozwiązaniami. Do głównych wad należy zaliczyć:

Łączenie modułów nie musi być bezproblemowe

Mimo że (jak wskazuje sama nazwa) podstawą oprogramowania modułowego są moduły, to jednak ich łączenie nie zawsze musi przebiegać bezproblemowo. Wiele zależy od dostawcy oprogramowania i tego, jak zaplanował i przeprowadził integrację. Problemem może też być brak modułów, które są potrzebne bankowi z uwagi na oferowane produkty.

Uniwersalne, ale nie indywidualne rozwiązania

Firmy zajmujące się dostarczaniem oprogramowania modułowego tworzą rozwiązania uniwersalne, z których następnie będzie mogła korzystać jak największa grupa klientów (np. banków). Oznacza to, że klienci nie biorą czynnego udziału w projektowaniu modułów.

Duża liczba modułów może mieć wpływ na wydajność

Rozległe, skomplikowane i rozwijane przez dłuższy czas systemy, na które składa się wiele różnorodnych modułów, mogą cechować się niższą wydajnością niż monolityczne rozwiązania zaprojektowane od początku z myślą o wszystkich funkcjonalnościach. Odpowiednia architektura może zapobiec tym problemom.

core platform

Oprogramowanie o strukturze modułowej jest odpowiedzią na szybko zmieniające się potrzeby. Do jego najważniejszych zalet należy zaliczyć:

Zmniejszone nakłady na konserwację IT

Koszt utrzymania infrastruktury IT można obniżyć w przypadku korzystania z modułów oprogramowania bankowego. Banki mogą oferować również usługi w chmurze, dzięki którym będą jeszcze bardziej konkurencyjne. W przypadku bankowości MŚP klienci mogą uzyskać dostęp np. do programu do fakturowania.

Dostosowanie oprogramowania do oczekiwań klienta

Moduły oprogramowania bankowego są projektowane z myślą o różnych potrzebach banków. W efekcie bank może korzystać z rozwiązań dedykowanych zarówno centrali, back-office, jak i front-office. Dzięki wielu modułom bank może wybrać te funkcjonalności, których aktualnie potrzebuje.

Wykorzystanie najnowocześniejszych zabezpieczeń

Współcześnie szczególny nacisk kładzie się na bezpieczeństwo – wspomnieć wystarczy unijną dyrektywę PSD2 oraz open banking, który wymaga zgodności z tą dyrektywą. Moduły oprogramowania bankowego można używać wraz z nowoczesnymi systemami zabezpieczeń. Należą do nich m.in. karty mikroprocesorowe i tokeny. Banki mogą wprowadzić także uwierzytelnianie w oparciu o biometrię.

Zarówno oprogramowanie core banking, jak i moduły oprogramowania bankowego pozwalają bankom prowadzić działalność i oferować klientom nie tylko produkty, ale również usługi. Oprogramowanie opierające się o moduły jest szczególnie korzystne z punktu widzenia nowych banków (tzw. challengers), które – w odróżnieniu od najstarszych instytucji na rynku – często funkcjonują jako neobanki (banki cyfrowe).

Jakie są podstawowe produkty w bankowości?

"Produkt podstawowy" w bankowości odnosi się do podstawowych usług finansowych oferowanych przez banki swoim klientom. Te podstawowe produkty stanowią fundament operacji bankowych i zazwyczaj obejmują depozyty, kredyty, usługi płatnicze, produkty inwestycyjne oraz produkty zarządzania ryzykiem. Depozyty obejmują różne rodzaje kont, na które klienci mogą wpłacać swoje pieniądze, takie jak konta oszczędnościowe, rachunki bieżące i lokaty terminowe (weksle inwestycyjne). Banki udzielają pożyczek klientom indywidualnym i firmom na różne cele, w tym pożyczki osobiste, kredyty hipoteczne, kredyty samochodowe i kredyty dla firm.

Usługi płatnicze obejmują wydawanie kart debetowych i kredytowych, ułatwianie przelewów elektronicznych środków (EFT), świadczenie usług bankowości internetowej oraz oferowanie rozwiązań płatności mobilnych. Banki mogą oferować produkty inwestycyjne i usługi, aby pomóc klientom w zwiększaniu swojego majątku, w tym usługi maklerskie, fundusze inwestycyjne, konta emerytalne oraz usługi doradztwa finansowego. Ponadto banki dostarczają produkty zarządzania ryzykiem, aby pomóc klientom w zmniejszeniu ryzyka finansowego, takie jak produkty ubezpieczeniowe (np. ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia majątkowe) i produkty zabezpieczenia (np. swapów stóp procentowych i umów walutowych). Te podstawowe produkty są głównymi ofertami, które banki dostarczają, aby zaspokoić potrzeby finansowe swoich klientów, stanowiąc fundament operacji bankowych oraz relacji z klientami.

produkty bankowe

Jaki jest najlepszy bankowy software?

Dobra rozwiązanie bankowe powinno posiadać kilka kluczowych cech, aby sprostać wymaganiom dzisiejszego rynku finansowego oraz potrzebom klientów.

Zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa danych finansowych klientów jest priorytetem. Oprogramowanie powinno być elastyczne oraz wyposażone w zaawansowane funkcje zabezpieczeń, takie jak szyfrowanie danych, kontrola dostępu i monitorowanie transakcji w celu wykrywania podejrzanych działań.

Rozwiązanie bankowe musi być zgodne z wymaganiami regulacyjnymi w sektorze finansowym, takimi jak RODO, PSD2 i KYC, oraz powinno oferować szeroki zakres rozwiązań, które klienci mogą dostosować do swoich potrzeb.

Kolejną istotną cechą jest integracja z systemami bankowymi oraz łatwość zbierania, analizowania i raportowania danych finansowych, umożliwiając bankom i instytucjom finansowym podejmowanie lepszych decyzji.

Najlepsze i najbardziej niezawodne oprogramowanie bankowe to Comarch Banking Software. Firma ma ponad 20 lat doświadczenia w dostarczaniu oprogramowania bankowego i usług informatycznych. To, co wyróżnia Comarch Banking Software, to różnorodność rozwiązań, więc każdy bank i instytucja finansowa znajdą rozwiązanie dostosowane do swoich potrzeb. Wśród najpopularniejszych rozwiązań są Otwarta Platforma, Zarządzanie Majątkiem i Faktoring. Oprogramowanie bankowe jest funkcjonalne i przyjazne dla użytkownika, spełniając wszystkie niezbędne standardy klienta i ich firmy.

Sprawdź nasze bankowe rozwiązania 

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Powiedz nam o potrzebach Twojej firmy. Znajdziemy idealne rozwiązanie.