Oprogramowanie core banking czy moduły oprogramowania bankowego? Wady i zalety

Wraz z rozwojem technologii rozwija się także współczesna bankowość. Usługi bankowe nie ograniczają się już tylko do przyjmowania depozytów i udzielania pożyczek. Klienci mogą skorzystać z całej gamy produktów, w tym narzędzi analitycznych, rozwiązań wspomagających zarządzanie firmą czy usług doradczych związanych z zarządzaniem majątkiem. Jakie oprogramowanie wykorzystują banki, aby obsłużyć zlecane przez klientów transakcje i udzielić wsparcia przedsiębiorcom?

Czym jest core banking, a czym moduły oprogramowania bankowego?

Termin Core banking (Centralized Online Real-time Exchange, bankowość podstawowa) odnosi się do podstawowych usług bankowych i zaplecza, które umożliwia ich realizację. W uproszczeniu oprogramowanie core banking zapewnia synchronizację między poszczególnymi oddziałami banku – są one zintegrowane ze scentralizowanym serwerem, co pozwala na przetwarzanie danych w czasie rzeczywistym.

Choć informatyzacja bankowości rozpoczęła się już w latach 50. XX wieku (system ERMA) system core banking we współczesnym znaczeniu tego terminu oznaczał prawdziwy przełom. Wcześniej (jeszcze w latach 70. i 80. ubiegłego wieku) każdy z oddziałów banku przesyłał dane dotyczące transakcji do centrali lub regionalnego centrum przetwarzania danych raz dziennie (pod koniec dnia), więc realizacja złożonych zleceń „od ręki” była niemożliwa. Na zaksięgowanie przelewu z reguły trzeba było zatem czekać co najmniej jeden dzień roboczy.

Mimo że banki rozwijają swoje usługi, to bankowość podstawowa w dalszym ciągu stanowi trzon ich działalności. Jeżeli spojrzeć na oprogramowanie core banking wykorzystywane przez banki, to wiele z nich nadal korzysta z systemów, które zostały dla nich zbudowane jeszcze przed upowszechnieniem się internetu i które nierzadko są obarczone długiem technologicznym. W Stanach Zjednoczonych 43% systemów bankowych opiera się na COBOLu, od oprogramowania napisanego w tym języku zależy też 95% transakcji kartą w terminalach płatniczych.

Nie tylko tradycyjny system core banking pozwala bankom realizować swoje cele. Rozwiązaniem, które zostało stworzone, aby odpowiadać na współczesne potrzeby banków, jest modułowe oprogramowanie bankowe. Analogicznie jak tradycyjnie rozumiane core banking, poszczególne moduły pozwalają na:

  • otwieranie kont bankowych dla klientów,
  • przyjmowanie i realizację wpłat oraz wypłat gotówkowych,
  • obsługę całego procesu związanego z przyznaniem pożyczek.

To, co wyróżnia moduły oprogramowania bankowego, to ich otwarta architektura. Dzięki niej system core banking jest lepiej przystosowany do zmian – może odpowiadać na dynamiczny rozwój sektora finansowego. Dzięki modułom banki samodzielnie wybierają te funkcjonalności, które są im potrzebne i które pozwolą im realizować założone cele. Przykładem oprogramowania o strukturze modułowej, które jest dedykowane bankowości korporacyjnej, jest Comarch Corporate Banking.

Oprogramowanie core banking – wady i zalety

Mimo że jednolite oprogramowanie core banking wciąż jest wykorzystywane przez wiele banków, to możliwe jest wskazanie co najmniej kilku jego wad. Do najważniejszych należą:

Mała elastyczność

Systemy core banking są elastyczne, ale tylko do pewnego stopnia. Oznacza to, że rozszerzenie ich funkcjonalności jest możliwe, ale wymaga zaangażowania dużych środków. Najstarsze oprogramowanie wykorzystywane dziś przez banki opiera się jeszcze o język programowania COBOL, a programistów specjalizujących się w tej technologii jest coraz mniej.

Niewystarczająca skalowalność

Gdy było tworzone pierwsze oprogramowanie core banking, banki funkcjonowały inaczej – miały mniej klientów, przetwarzały mniejszą ilość danych, a bankowość internetowa była dopiero przyszłością. W efekcie starsze oprogramowanie nie radzi sobie z rosnącymi wymaganiami. Niedostosowana do potrzeb skalowalność systemów powoduje, że banki szukają nowych rozwiązań.

Wysokie koszty utrzymania

Starsze systemy core banking są kosztowne w utrzymaniu (dług techniczny). Z jednej strony potrzebni są specjaliści (z uwagi na niszową technologię). Z drugiej strony wszelkie próby rozszerzenia funkcjonalności systemu wiążą się z dużymi kosztami i ryzykiem. Powodem jest konieczność tworzenia indywidualnych rozwiązań, które będą kompatybilne z już stosowanymi.

Chociaż system core banking ma swoje wady, to nie jest pozbawiony zalet. Do najważniejszych należy zaliczyć:

Uproszczenie obsługi klienta, zminimalizowanie liczby błędów

Mimo upływu lat oprogramowanie core banking nadal spełnia swoją funkcję, czyli pozwala sprawnie obsługiwać klientów. Liczba błędów jest minimalna – większość czynności wykonują komputery. Dodatkowo banki mogą rozszerzać funkcjonalność stosowanego oprogramowania i skutecznie konkurować na współczesnym rynku.

Usprawnienie procesu decyzyjnego

Centralizacja systemu bankowego pozwala na szybkie zbieranie i analizowanie danych, na podstawie których możliwe jest podejmowanie decyzji. Pozwala to nie tylko szybko rozpatrywać wnioski klientów (np. o pożyczkę czy kredyt), ale również podejmować decyzje dotyczące kierunków rozwoju banku, w tym wejścia na inne, zagraniczne rynki.

Wady i zalety modułów oprogramowania bankowego

Dziś monolityczne systemy bankowe często są zastępowane nowoczesnymi, modularnymi rozwiązaniami. Nie są one jednak pozbawione wad – do głównych należy zaliczyć:

Łączenie modułów nie musi być bezproblemowe

Mimo że (jak wskazuje sama nazwa) podstawą oprogramowania modułowego są moduły, to jednak ich łączenie nie zawsze musi przebiegać bezproblemowo. Wiele zależy od dostawcy oprogramowania i tego, jak zaplanował i przeprowadził integrację. Problemem może też być brak modułów, które są potrzebne bankowi z uwagi na oferowane produkty.

Uniwersalne, ale nie indywidualne rozwiązania

Firmy zajmujące się dostarczaniem oprogramowania modułowego tworzą rozwiązania uniwersalne, z których następnie będzie mogła korzystać jak największa grupa klientów (np. banków). Oznacza to, że klienci nie biorą czynnego udziału w projektowaniu modułów.

Duża liczba modułów może mieć wpływ na wydajność

Rozległe, skomplikowane i rozwijane przez dłuższy czas systemy, na które składa się wiele różnorodnych modułów, mogą cechować się niższą wydajnością niż monolityczne rozwiązania zaprojektowane od początku z myślą o wszystkich funkcjonalnościach. Odpowiednia architektura może zapobiec tym problemom.

Oprogramowanie o strukturze modułowej jest odpowiedzią na szybko zmieniające się potrzeby. Do jego najważniejszych zalet należy zaliczyć:

Zmniejszone nakłady na konserwację IT

Koszt utrzymania infrastruktury IT można obniżyć w przypadku korzystania z modułów oprogramowania bankowego. Banki mogą oferować również usługi w chmurze, dzięki którym będą jeszcze bardziej konkurencyjne. W przypadku bankowości MŚP klienci mogą uzyskać dostęp np. do programu do fakturowania.

Dostosowanie oprogramowania do potrzeb

Moduły oprogramowania bankowego są projektowane z myślą o różnych potrzebach banków. W efekcie bank może korzystać z rozwiązań dedykowanych zarówno centrali, back-office, jak i front-office. Dzięki wielu modułom bank może wybrać te funkcjonalności, których aktualnie potrzebuje.

Wykorzystanie najnowocześniejszych zabezpieczeń

Współcześnie szczególny nacisk kładzie się na bezpieczeństwo – wspomnieć wystarczy unijną dyrektywę PSD2. Moduły oprogramowania bankowego można używać wraz z nowoczesnymi systemami zabezpieczeń. Należą do nich m.in. karty mikroprocesorowe i tokeny. Banki mogą wprowadzić także uwierzytelnianie w oparciu o biometrię.

Zarówno oprogramowanie core banking, jak i moduły oprogramowania bankowego pozwalają bankom prowadzić działalność i oferować klientom nie tylko produkty, ale również usługi. Oprogramowanie opierające się o moduły jest szczególnie korzystne z punktu widzenia nowych banków (tzw. challengers), które – w odróżnieniu od najstarszych instytucji na rynku – często funkcjonują jako neobanki (banki cyfrowe).

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Powiedz nam o potrzebach Twojej firmy. Znajdziemy idealne rozwiązanie.